Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fem forventninger til administrativ reform på KU

Administrationen på Københavns Universitet hilser bebudet serviceeftersyn velkommen. Men hvis den administrative reform skal lykkes, har vi fem forventninger.

Rektoratet og bestyrelsen på Københavns Universitet har besluttet at »skabe en bedre og mere effektiv administration og service« med øget fokus på brugerbehov og nærhed – men også med en forventning om at reducere udgifterne til administrationen markant.

Lad os hjælpe hinanden til at sikre, at reformarbejdet ikke kommer til at grave grøfter.

Det er sådan set OK at kigge administrationen efter i sømmene. Vi kan alle komme i tanke om ikke-optimale – for ikke at sige virkelig irriterende – administrative systemer og processer på KU. Men reformen lykkes kun, hvis de administrative rammer forbedres for alle ansatte. Samtidig må vi holde rektor og bestyrelsen fast på deres forsikringer om, at reformen ikke er en spareøvelse i sig selv.

Vi byder en administrativ reform velkommen, men for at den skal blive en succes for alle parter, har vi fem forventninger:

1. Opgiv forhåbningen om store besparelser

Særligt i betragtning af de høje og divergerende forventninger til administrative services. Besparelser kræver ikke bare opgaveomlægning og -optimering, men også en grad af ensretning og selvbetjeningsløsninger, som rigtig mange brugere ikke vil være glade for.

2. Giv administrative opgaver tilbage til administrationen

Giv de administrative opgaver, der er gledet over til forskere, undervisere og studerende, tilbage til administrationen. Det vil frigive mere tid til undervisning og forskning og skabe mere arbejdsglæde for alle.

3. Lad interne løse opgaven

Find ressourcer til reformarbejdet, så det i videst muligt omfang løses af os, der kender KU indgående, og ikke af eksterne konsulenter.

4. Stil andre udviklingsopgaver i bero, så længe reformen gennemføres

Det er helt afgørende, at reformen ikke medfører øget arbejdspres og mistrivsel; hverken mens den gennemføres eller bagefter. Lederne har et særligt ansvar for at tage hånd om den ængstelse, snakken om besparelser skaber. Og så håber vi selvfølgelig, at frygten for fyringsrunder ikke bliver begrundet.

5. Udarbejd en liste over udefra pålagte opgaver og procedurer

Brug reformen til at udarbejde en liste over alle udefra pålagte administrative opgaver og procedurer, som KU mener kan spares væk. Listen skal bruges til at påvirke politikere, centraladministration og måske også bevillingsgivere til at fjerne unødvendigt bureaukrati.

Ingen jobfunktioner kan undværes

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Til sidst opfordres alle medarbejdere til at gå konstruktivt ind i den analysefase af reformen, som planlægges at gennemføres i første del af 2023 – meget gerne med fokus på den del af administrationen, man hver især kender bedst og derfor har faglig indsigt i at se forbedringspotentialer inden for.

Hovedsamarbejdsudvalget har nedsat et underudvalg, som vi begge har plads i, til at følge reformarbejdet. Vores kolleger på KU er naturligvis altid velkomne til at kontakte os. Det er i dette arbejde som altid vigtigt for os at være i dialog.

Vi skal passe ekstra meget på hinanden i den kommende tid. Lad os hjælpe hinanden til at sikre, at reformarbejdet ikke kommer til at grave grøfter. Alle ansatte løser de opgaver, ledelsen prioriterer, på bedst mulig måde inden for de udstukne rammer, og vi bidrager alle på hver vores uundværlige måde.

Seneste