Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fem skarpe til Nils O. Andersen

Universitetsavisen har sendt følgende fem spørgsmål til dekan Nils O. Andersen om ansættelsen af den nye administrationscenterchef.

1. Hvad er baggrunden for, at administrationschef stillingen skal slås op eksternt netop på det nye center for Bio og IFI, mens det ikke er tilfældet på de tre andre centre på fakultetet?

2. Hvorfor er det nødvendigt at bruge et konsulentbureau til at stå for stillingsbesættelsen?

3. Hvad er lønrammen, og hvad koster konsulentbureauet?

4. Har det indgået i overvejelserne, om det ikke ville være bedre at finde den nye administrationschef internt af hensyn til det signal man sender til medarbejderne, der har været igennem to store sparerunder?

5. Hvad i fra ledelsesside gjort for at involvere medarbejderne i beslutningen?

Dekanens svar

Nils O Andersen har via sin kommunikationschef sendt denne mail som svar:

»Det Naturvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg (FSU) har behandlet sagen om etablering af administrative centre på SCIENCE samt en stilling som administrationschef til det center, der skal servicere Institut for Idræt og Biologisk Institut.

I vedhæftede dokument er samlet relevante udpluk af referaterne fra udvalgets møder, der giver dig information om sagen. Du kan læse de fulde referater på fakultetets hjemmeside på www.science.ku.dk/fakultetet/organisation/udvalg/fsu/moedereferater

Sagen har også løbende været behandlet i fakultetets ledelsesteam (NFLT), som senest på sit møde den 24. august har godkendt vedhæftede Organisations- og funktionsbeskrivelse og Implementeringsstrategi for centrene.

Konsulentbureauet som hjælper til ved ansættelsen koster 110.000 kr. Beløbet dækker rådgivning og tests. Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne ved de to institutter.

Stillingen er normeret i lønramme 36 (chefkonsulent), som de øvrige administrationschefer, institutadministratorer og fagchefer på SCIENCE.

Nils O. Andersen har ikke yderligere kommentarer til stillingen.«

Venlig hilsen
Joakim Groth

Seneste