Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Finanskrisen er skyld i nedskæringer

SVAR - Økonomistyringen er særdeles vigtig. Det er vi helt enige med Roger Garrett i. Men årsagen til de igangværende nedskæringer på KU ligger ikke her.

DETTE ER REKTORS OG DIREKTØRS SVAR TIL: Massefyringer skyldes rod i den centrale økonomistyring.

Antallet af medarbejdere på KU skal desværre reduceres, fordi finanskrisen og faldende BNP giver færre frie penge til KU fra finansloven og globaliseringsmidlerne end forventet.

Problemet er blevet forstærket af at en stor del af de penge, vi får, kommer med øgede bindinger og altså ikke kan bruges til lønninger. Det har ikke kun ramt nogle institutter hårdt. Det har også konsekvenser i Fællesadministrationen på Frue Plads, som reduceres med knap 10 procent.

Nogle fag er ekstra hårdt ramt. Det gælder bl.a. på Naturvidenskab, hvor biologi har haft en løbende tilbagegang i STÅ indtægterne over de seneste år.

Pengene er bundne

Nogle af de bundne penge, KU har fået i år, er øremærket til bygninger. Det er ikke penge, der ellers kunne være givet som frie basismidler. Se også vores tidligere svar om det.

Vi er glade for, at vi får muligheden for at bygge nyt på KU. Ikke fordi vi, som Roger Garrett skriver, har en særlig trang til prestige-byggeri, men fordi tidssvarende bygninger og laboratorier som er egnede til moderne forskning, er en forudsætning for at vi også kan fastholde og i fremtiden tiltrække studerende og forskere.

Skulle vi fortsætte med at undervise og forske i de nuværende bygninger ville vi på længere sigt få alvorlige problemer netop med forsknings- og undervisningskvaliteten.

Økonomistyringen på KU giver positive resultater

Roger Garretts oplevelser med mangelfuld økonomistyring af projekter er om noget et skoleeksempel på, hvor vigtigt og nødvendigt det har været at styrke dette område.

Det eksempel han næver med, at der er mange personer, der deltager i økonomistyringen af eksterne projekter, har vi netop selv fremhævet, som eksempel på noget vi kan gøre bedre – også på institutterne. Derfor drøfter fakulteterne, om der kan findes nogle mere entydige modeller i organiseringen af økonomiarbejdet.

Arbejdet vi i 2007 igangsatte for at forbedre kvaliteten af økonomistyringen for KU’s forskere, har allerede givet resultater. I foråret 2007 var der en del kritik af økonomistyringen fra KU’s revisorer. I dag ser det billede markant bedre ud.

Vi skal stadig forbedre os, når det gælder økonomistyring. Men selv perfekte arbejdsprocesser her, ville ikke kunne forhindre de nedskæringer, vi desværre har måttet gennemføre nu.

Seneste