Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Flere sneakers end slips til bestyrelsesmøde

Studerende invaderede bestyrelsesmøde for at demonstrere mod rektors beslutning om at lukke Universitetsavisens papirudgave

Der er ingen kampråb og heller ingen smædesange. De står der bare. Med næsen begravet i tabloidformatet og ligner nogle der er dybt koncentrerede i hvad Universitetsavisen har på dagsordenen. Men ørerne stritter. Det er tirsdag den 9. september og KU’s bestyrelse er indkaldt til møde.

Sidste punkt på dagsordenen er rektors varslede lukning af Universitetsavisens papirudgave. En beslutning der sådan set er taget af rektor, men let skal han ikke slippe af sted med det hvis det står til de yngre generationer. Netværket Facebook har spredt ordet og resultatet er at omkring 30 studerende har indtaget de noble bestyrelsesgemakker i tavs demonstration over en beslutning der er blevet taget hen over hovedet på dem.

Mødemaraton

Mødet har været i gang i fire timer, og der har efterhånden sat sig kafferander på det musselmalede porcelæn. Skålene med karameller er halvtomme og blikkene på KU’s bestyrelse der sidder rundt i en hestesko, ligeså. Bodil Nyboe Andersen og kompagni har også været en del punkter igennem. Finanslovsforslaget har været oppe at vende, hele fortætningen af KU der skal fylde færre kvadratmeter, er blevet drøftet – endda bag lukkede døre. Så er der forslaget om et dansk-kinesisk forsknings- og uddannelsescenter i Kina. Der er mere politik end indhold bag forslaget, men rektor tror at KU ville kunne få noget godt ud af det. Udgifterne skal deles fifty-fifty med Videnskabsministeriet.

Rektor i krydsild

Der bliver skramlet med stolene, og de halvtomme blikke lyser op. Nu sker der noget. Vi er kommet til punktet ‘Meddelelser’, og ind vælter pludselig en hob af studerende. Direktør Jørgen Honoré mumler et »og vi snakkede om lavt optag« til sin sidemakker og griner.

»Ja, lukningen af Universitetsavisens papirudgave,« siger Bodil Nyboe Andersen og kigger rundt på de uglede frisurer og pangfarvede sweatre der har indtaget det lyse udvalgslokale. »Er der nogen der har noget at kommentere?« Det er der, og bladet kommer fra munden som ordet går på runde i hesteskoen. Fællestillidsmand på KUA, lektor Henrik Prebensen, lægger ud.

»Det er en dum beslutning hvis jeg må sige det lige ud. Den er ikke formålstjenstlig, og der er ingen gode argumenter. Man kan spare mange steder, men man kan også spare sig selv ihjel. Effektueringen skal udsættes til der fremlægges en analyse af læseradfærden.«

Efter den svada går ordet videre til bestyrelsesmedlem og professor på Institut for Økonomi Niels Kærgård der udbygger kritikken af rektors beslutning. »Det er en okay beslutning at satse på et webmedie, men KU kan godt bruge mere tid på den elektroniske udgave uden at lukke papirudgaven. Beslutningen er taget på et forkert tidspunkt. Det ligner topstyring, og det er der overfølsomhed over for for tiden.«

Det er kun de interne medlemmer af bestyrelsen der har kritik til overs mod lukningen af Universitetsavisen, og på nuværende tidspunkt er derstadig undertrykt harme i hesteskoen. »Jeg troede først ikke mine egne ører. Her sidder jeg og er medlem af bestyrelsen, og så må jeg høre om beslutningen andetsteds. Det er et minus i karakterbogen, og en om’er,« siger HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand der mener at forslaget skal tages af bordet i sin nuværende form.

David Salomonsen der er de studerendes repræsentant i bestyrelsen, holder sig til fakta. »Det er en populær avis. 75 procent synes den er god eller rigtig god, og 67 procent af dem der modtager avisen, læser den,« siger han med henvisning til den senest foretagne læserundersøgelse.

Vil gerne diskutere

Herefter er der stilhed. Den larmer og varer overraskende længe. »Vil du?« siger Bodil Nyboe Andersen og sender spørgende blik mod rektor Ralf Hemmingsen. Det vil rektor. Han tager en dyb indånding, og gentager med monoton stemmeføring begrundelserne for at rektoratet har fundet det nødvendigt at ofre papirudgivelser, herunder Universitetsavisen, på KU’s miljøalter til fordel for elektroniske udgivelser. Det ender med at han proklamerer at han gerne går ind i en diskussion på næste Hovedsamarbejdsudvalgsmøde om beslutningen hvis det skulle være.

»Det kan du bande på,« svarer Ingrid Kryhlmand. Dermed er der lagt låg på sagen for denne gang. Bestyrelsen træffer kun beslutninger om KU’s overordnede strategier. Sagen om Universitetsavisen ligger altså på rektors bord alene. Efterfølgende har Ralf Hemmingsen haft følgende kommentar til demonstrationen under bestyrelsesmødet. »Jeg har taget diskussionen til efterretning, og ser nu frem til at diskutere bladudvalgets web-udspil med udvalgets formand og universitetsavisens redaktør.«

Seneste