Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Første point fra omdiskuteret forskningsindikator

Første pointgivning er kommet fra den bibliometriske forskningsindikator, som skal fordele en del af næste års basisbevillinger til universiteterne

Fra 2010 skal en del af universiteternes basismidler fordeles på baggrund af den såkaldte bibliometriske forskningsindikator. Men allerede nu kan man få en idé om, hvordan de danske universiteter og fagområder placerer sig i forhold til hinanden.

Og ifølge Forsknings- og Innovationsstyrelsen nyligt udgivne indikatorstatistik, kan Danmarks største universitet, Københavns Universitet (KU), også forvente at modtage den største del af de basismidler, som fordeles på baggrund af forskningsindikatoren.

Ranglisten bygger på tal indhentet i oktober måned, og heraf fremgår det, at 6.747 udgivelser fra KU udløser 7.034,54 point. Nummer to er Århus Universitet, hvis 4.706 publikationer udløser 5303,25 point.

Hum og Samf i bunden

Publikationspointene fordeles også på fire hovedområder. På KU udløser de sundhedsvidenskabelige, samt naturfaglige og tekniske fag omtrent 75 procent af de tildelte point.

Humaniora ligger nummer tre, mens Samfundsvidenskab udløser færrest point.

Se indikatorstatistikken her

Disse tal skal naturligvis også ses i lyset af både universiteternes og fakulteternes størrelse

Efter norsk forbillede

Grundlaget for vurderingen består af omtrent 20.000 tidsskrifter og forlag, der vurderes af 68 faggrupper. Tidsskriftsartikler udløser point på to forskellige niveauer, og cirka en femtedel af de anerkendte tidsskrifter befinder sig på det høje niveau.

Den bibliometriske forskningsindikator skal give forskerne incitament til at udgive i de meste prestigefyldte tidsskrifter og på de bedste forlag.

Ifølge Forsknings- og Innovationsstyrelsen har en lignende model i Norge øget det samlede antal publikationer på begge niveauer betragteligt, og håbet er, at den samme effekt vil vise sig i Danmark.

Modellen møder kritik

Den bibliometriske forskningsindikator har dog også mødt kritik fra faglige miljøer. Hele 32 af de 68 faggrupper, som vurderer de 20.000 publikationskanalerne, har været ude med forbehold over for modellen.

Blandt andet har lektor ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Claus Emmeche advaret mod, at man fordeler basismidler på baggrund af forskningsindikatoren, før man har belyst konsekvenserne af modellen grundigere.

Medlemmerne af de 32 faggrupper er også utilfredse med, at kun tyve procent af tidsskrifterne og forlagene befinder sig på det høje niveau, hvilket de ikke mener er et retvisende billede

Humanistiske og samfundsfaglige forskere har desuden udtrykt bekymring over, at modellen kan medføre en skævvridning af tidsskriftsmarkedet, fordi danske forskere i langt højere grad vil søge at blive publiceret i engelske eller amerikanske publikationskanaler.

ser@adm.ku.dk

Seneste