Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Fokus på Europa

Det nye satsningsområde ‘Europa i forandring’ skal samle universitetets forskning for at højne vores viden og debatten omkring det europæiske fællesskab

Hvad sker der med identitet og demokrati når Europa ændrer udseende? Hvad kommer EU-forfatningstraktaten til at betyde for Europa – og for danskerne – hvis den vedtages?

Københavns Universitets nye tværfaglige satsningsområde, Europa i forandring, skal gøre os klogere på hvor Europa bevæger sig hen. Temaerne er: »Identitet og kulturel udvikling« og »Demokrati, ret og værdier.«

Først og fremmest handler satsningsområdet om at bruge den viden som Københavns Universitets forskere allerede har, til inspiration for ny forskning og nye debatter.

»Den viden om Europa som vi har mange forskellige steder på universitet – og som har levet lidt isoleret – skal samles og sættes i spil på nye måder.

Naturligvis er tværfaglighed vanskeligt, men når den lykkes, er det en berigelse. Undertiden kan få replikker fra kvalificerede forskere fra andre fag åbne for nye og spændende synsvinkler,« siger professor Morten Kelstrup fra Institut for Statskundskab der er formand for satsningsområdet.

Demokratisk spørgsmål
Men er det blandt andet interessant fordi demokratiet er i fare i Europa?
»Nej, ikke som jeg ser det. Der er ikke nogen tvivl om at vi bliver nødt til at nytænke hvad demokrati er – og kan være – under de nye, europæiske vilkår.

Men det er alt for simpelt kun at forstå udviklingen som en trussel mod traditionelle, nationale demokratier. Helt overordnet set er der jo også tale om en demokratisering i Europa.

Historisk set er det ret bemærkelsesværdigt at 25 statsledere i EU har kunnet blive enige om at skrive en forfatningstraktat i et Europa som historisk set har været splittet af konflikter.

Det centrale er at problemerne stiller sig på nye måder,« siger formanden for det nye satsningsområde.

»Forenet i mangfoldighed« er også et tema for satsningsområdets arbejde med identitet og kulturel udvikling.

»For der er stor forskel på hvordan man er europæer, alt efter om man er vokset op i et kommunistisk samfund, om man er kommet som migrant til Europa, eller om man tilhører et ‘stammefolk’ som det danske.

Et helt centralt problem bliver hvordan man både sikrer basale rettigheder og samtidig anerkender kulturel forskellighed. Selvfølgelig er der spændingsforhold mellem national og europæisk identitet. Men hvordan sproget, religionen og den kulturelle bagage spiller ind, er også væsentligt at få undersøgt,« forklarer Morten Kelstrup.

Seneste