Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Forligspartier vil stritte imod

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti lover at holde et vågent øje med om nyt taxametersystem udhuler universiteternes økonomi. Venstre afviser at de studerende risikerer at skulle til lommerne

Brugerbetaling for landets universitetsstuderende var absolut ikke meningen med velfærdsaftalen som Socialdemokraterne (S), Dansk Folkeparti (DF) og Det Radikale Venstre (RV) indgik med regeringen sidste år. Det mener videnskabsordførerne fra både S og DF der lover at de vil kæmpe imod hvis det ender med at blive konsekvensen af forliget at landets studerende bliver opkrævet nye studieafgifter.

Rasmus Prehn, ordfører for Socialdemokraterne, var betænkelig da man indgik aftalen om et nyt taxametersystem med regeringen, så partiet krævede at det blev slået klart fast i aftaleteksten at de samlede uddannelsesbevillinger ikke må blive formindsket, og at der ikke må ske større omfordelinger af ressourcer mellem universiteterne som følge af aftalen. »Det står vi vagt om, og vi vil tage det op i forligskredsen hvis det viser sig at universiteternes økonomi bliver udhulet og det dermed fører til brugerbetaling ad bagvejen. Universiteterne skal ikke straffes økonomisk, så vi foretrækker klart en bonus for at få de studerende hurtigere igennem deres studier,« siger Rasmus Prehn. Han forstår godt de studerendes frygt, og at de vælger at protestere.

DF er vågne
Jesper Langballe, videnskabsordfører for Dansk Folkeparti, lægger ikke skjul på at han ikke var begejstret for velfærdsforliget. Han havde foretrukket at man havde forsøgt at tilskynde de studerende til at blive hurtigere færdig ved at stramme reglerne for at modtage uddannelsesstøtte (SU) og ikke indirekte via universiteternes taxametertilskud. Han understreger at DF principielt mener at det fortsat skal være gratis at tage en videregående uddannelse i Danmark.
»Der er nogle ting på vej fra ministeriet som vi er lidt betænkelige ved. Men vi vil holde et vågent øje med at det ikke bliver sådan klaveret kommer til at spille,« siger Jesper Langballe.

Studerende skal skynde sig
Venstres Torsten Schack Pedersen afviser at det har nogen som helst hold i virkeligheden at regeringen skulle forsøge at presse universiteterne til at indføre brugerbetaling for studerende der bruger mere end et år udover normeret tid på at blive færdige gennem taxametertilskuddet. »Vi ønsker ikke brugerbetaling, men vi vil have løst problemet med at de studerende er for længe om at blive færdige. Det skal ske ved at vi fjerner alle barrierer der forhindrer at de kommer hurtigt igennem og ved at give universiteternes et økonomisk incitament til at sørge for at de studerende skynder sig,« siger Torsten Schack Pedersen.

Han vil ikke løfte sløret for detaljerne om hvordan det skal ske så længe embedsmændene arbejder på at udforme en model, men han ser gerne en form for færdiggørelsesbonus. »Det bliver spændende hvad det ender med, men jeg vil gerne pointere at vi ingen intentioner har om at rive økonomien væk under universiteterne,« siger han.

Enhedslistens ordfører Per Clausen er ikke imponeret over løfterne fra Jesper Langballe og specielt ikke fra Rasmus Prehn. »Socialdemokraterne har efterhånden mange ting de skal følge nøje på universitetsområdet, men det var bedre hvis de indgik en aftale der forhindrede at brugerbetaling overhovedet kom på tale. Det her vil stille universiteterne i en situation hvor de må vælge imellem at smide folk ud eller indføre en form for brugerbetaling,« siger han.

Seneste