Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Forskerne på Det Sundheds-videnskabelige Fakultet vil have mere indflydelse

Foreninger — »Vi er vågnet op,« lyder det fra ny forening med 300 sundhedsvidenskabelige lektorer og professorer på Københavns Universitet som medlemmer. De håber at få mere faglig indflydelse. Og de opfordrer deres kollegaer på universitetets andre fakulteter til også at organisere sig.

Der var engang, hvor professorvældet herskede på Københavns Universitet. En svunden tid, hvor lederne var medarbejdervalgte, og hvor det kun var professorerne, der havde stemmeret og kunne vælges.

I dag er professorernes og lektorernes direkte indflydelse indskrænket til fakulteternes Akademiske Råd og Uddannelsesråd. Og det er ikke godt nok, mener lektorerne og professorerne på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet.

Der har i lang tid været et tomrum i forhold til at give professorerne og lektorerne medindflydelse

Thomas Mandrup-Poulsen, professor og formand for foreningen APPA

De vil have mere medarbejderindflydelse. Derfor har de stiftet lektor- og professorforeningen APPA, som de siger med fordel kan udbredes til hele KU.

»Ved at organisere os i faglige foreninger gør vi det muligt at etablere et talerør for vores akademiske interesser, samtidig med at vi i højere grad kan give ledelsen faglig sparring,« siger Thomas Mandrup-Poulsen, der er formand og initiativtager til foreningen APPA og professor på Biomedicinsk Institut.

Han siger samtidig, at en udbredelse af lignende foreninger til KU’s andre fakulteter vil give et forum for faglige diskussioner på tværs af institutterne og fakulteterne.

For lidt medbestemmelse

Idéen til APPA, der står for Associate Professors and Professors Association, opstod på et tillidsrepræsentantmøde på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for to år siden, hvor Thomas Mandrup-Poulsen rejste sig op og spurgte, om der var interesse blandt de fremmødte for, at VIP’erne organiserede sig på tværs af VIP-faggrene på fakultetet. Det var der, og i dag er foreningen en realitet.

»Der har i mange år rumlet en tanke hos mange om at lave en VIP-forening. For mit eget vedkommende blev idéen udløst af, at man havde nedlagt de få demokratiske organer, der var tilbage på universitetet. Der har i lang tid været et tomrum i forhold til at give professorerne og lektorerne medindflydelse og mulighed for at drøfte fælles problemstillinger,« siger Thomas Mandrup-Poulsen.

Foreningen har ikke noget mål om at vende tilbage til det gamle professorvælde. Det handler om i højere grad at blive hørt og taget med på råd af ledelsen.

»Professorvældet blev med rette kritiseret for at være nepotistisk og indspist. Det er ikke det, vi ønsker. Vores mål er at få mere faglig medarbejderindflydelse, så vi kan sikre det højest faglige niveau på SUND og gøre SUND til en mere attraktiv arbejdsplads,« siger Thomas Mandrup-Poulsen.

APPA foreslår nye VIP-råd på fakultetet med fagligt fokus.

»Hver prodekan kunne i princippet have sit eget faglige VIP-råd, hvor medlemmerne er demokratisk valgte i stedet for nu, hvor det er ledelsen på institutterne, der udpeger medlemmerne til faglige ad hoc-arbejdsgrupper,« siger Thomas Mandrup-Poulsen.

Vi mener, det er et problem for samfundet og universitetet, hvis man ikke inddrager faglighed og det, som vi er eksperter i

Camilla Kragelund, lektor og næstformand for APPA

Han siger, at professorernes og lektorenes direkte indflydelse i dag er indskrænket til fakulteternes Uddannelsesråd og Akademiske Råd, der ikke kun er akademisk, men også er for studerende og TAP’erne.

»Rådenes arbejde er meget administrativt orienteret, og der kan være interessekonflikter om prioriteringer. Og heller ikke tillidsrepræsentanterne kan varetage det tomrum, som VIP’erne føler der er, i forhold til at varetage vores akademiske og arbejdsmæssige interesser omkring undervisning og forskning,« siger Thomas Mandrup-Poulsen.

Er APPA den nye tids fagforening?

»Nej, APPA er ikke en fagforening, og det skal på ingen måde ses som en kritik af tillidsrepræsentanterne eller Akademisk Råd. De gør et fremragende arbejde. Tillidsmændenes område er løn, arbejdsvilkår, arbejdstider og frokostpauser. Det er slet ikke vores fokus. Vi er interesserede i at få indflydelse på det faglige, alt det, vi som lektorer og professorer er ansat til at vide noget om. Der har altid været faglige foreninger her i landet, som ikke har noget med fagforeninger at gøre, men som udøver faglig rådgivning. For eksempel de videnskabelige selskaber. Vi vil gerne være en forening, hvor vores faglige rådgivning bliver efterspurgt,« siger Thomas Mandrup-Poulsen og bliver suppleret af næstformand Camilla Kragelund, der er lektor på Odontologisk Institut:

»Det handler om vores faglighed. Vi mener, at det er et problem for samfundet og universitetet, hvis man ikke inddrager faglighed og det, som vi er eksperter i. Det er os VIP’er, der gør, at universitetet kan opfylde universitetsloven,« siger hun.

Begge oplever, at de seneste års universitetsreformer har betydet, at professorerne og lektorerne har fået mindre og mindre indflydelse.

»Institutrådene og forskningsudvalgene er væk. Vi som undervisere og forskere føler, vi har begrænset indflydelse.  Men det er os, der leverer det faglige produkt, og derfor er det også vigtigt, at vi som videnskabelig personale har mulighed for at bidrage med vores input, og at der lyttes til os,« siger Camilla Kragelund.

 »Vi er vågnet op«

Københavns Universitets budgetmodel, fremtidige optagelseskrav til kvote 2-studerende og mere transparente karriereveje er eksempler på noget af det, som APPA gerne vil have mere indflydelse på.

»Vi er vågnet op. Vi troede, at verden var styret af faglighed. Men nej, den er i høj grad styret af økonomiske realiteter. Det kan vi ikke lave om på, men vi vil gerne sikre, at der også er faglig rådgivning i forhold til den økonomiske tænkning,« siger Camilla Kragelund.

Vi troede, at verden var styret af faglighed. Men nej, den er i høj grad styret af økonomiske realiteter

Camilla Kragelund, lektor og næstformand for APPA

En af de aktuelle udfordringer er kravet om øget studieoptag.

»Vi mangler undervisere. Det kan slet ikke lade sig gøre at øge optaget uden. Dekanen og rektor er udpeget. Derfor er de nødsaget til at klappe hælene sammen og sige ja til politikernes ønsker. Men som VIP’er er vi forpligtet til at råbe op og blande os i debatten, så den er fagligt funderet.«

For at blive medlem af APPA skal man have sin hovedansættelse eller en 50/50 procent deltidsstilling som VIP i en lektor- eller professorstilling på SUND. I øjeblikket har foreningen 300 medlemmer ud af SUNDs cirka 500 VIP’er i den kategori.

»Der har været en enorm tilslutning. 60 procent af VIP’erne på fakultetet meldte sig ind i foreningen efter den første mail, vi sendte ud. Det vidner om, at der er et stort ønske om faglig sparring på tværs af institutterne og et behov for mere medindflydelse,« siger Thomas Mandrup-Poulsen.

Begge ser gerne APPA-modellen udbredt til alle fakulteter på Københavns Universitet:

»Vi mener, at alle fakulteter bør have sin egen lektor- og professorforening, som kan tage højde for de kulturforskelle der er på de forskellige fakulteter og drage fordel af den faglige ekspertise, der er på hvert enkelte fakultet. Behovet for faglig kontinuitet og sparring med VIP-gruppen er generisk, ikke blot på SUND eller på KU som helhed, men for alle danske universiteter,« siger Camilla Kragelund.

Seneste