Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Forskningsmilliarder samler støv i EU

FORSKNINGSFINANSIERING - Den Europæiske Union har problemer med at få fordelt de 54,6 milliarder euro, der er afsat til forskning, inden det syvende rammeprogram udløber i 2013. Stramme dokumentationskrav og et overdrevet bureaukrati skræmmer forskerne fra at søge, mener de i Europa-Parlamentet.

Komplekse og uigennemsigtige administrative procedurer, unødvendige forsinkelser, urimelige dokumentationskrav og generelt et alt for omfattende bureaukrati.

Sådan lyder skudsmålene mod EU´s syvende rammeprogram for forskning og udvikling i den midtvejsevaluering som Europa-Parlamentet netop har vedtaget.

En af konklusionerne er, at det omfattende bureaukrati udgør en så alvorlig forhindring, at det direkte afskrækker mange forskere og virksomheder fra overhovedet at ansøge om at få del i de 54,6 milliarder euro (cirka 375 milliarder kroner) i rammeprogrammet.

Tempoet skal op

Således er det i gennemsnit lykkedes at få fordelt 6,5 milliarder euro årligt til forskningsprojekter i perioden fra 2007 til 2010.

Det betyder, at der mangler at blive bevilget 28,8 milliarder euro svarende til 9,6 milliarder årligt i rammeprogrammets sidste tre leveår for at nå målet.

Socialdemokraternes europaparlamentariker Britta Thomsen, der har været de europæiske socialdemokraters chefforhandler i forbindelse midtvejsevalueringen af rammeprogrammet, er ikke i tvivl om, at det er bureaukratiet, der forhindrer pengene i at komme ud at arbejde.

»Forskere skal forske, ikke udfylde uendelige bunker af skemaer og blanketter. Jeg er sikker på, at mindre papirarbejde vil give mere forskning for de samme penge,« siger Britta Thomsen.

Begræns det administrative bøvl

Hun får opbakning fra et stort flertal i Europa-Parlamentets forskningsudvalg, der har vedtaget en resolution, hvor man udtrykker bekymring over den omfattende administrative byrde man pålægger forskerne.

Parlamentet opfordrer derfor Kommissionen til snarest muligt at simplificere procedurerne for at forkorte perioden fra forskeren har sendt sin ansøgt til pengene bliver bevilget.

Europa-Parlamentet anbefaler blandt andet også at forsimple de bureaukratiske procedurer i forbindelsen med evalueringen af forskningsprojekter, og antallet af statusrapporter skal ligeledes formindskes.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste