Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Fremtiden er nu: KU bløder op i regler om AI

Kunstig intelligens — ChatGPT er stadig forbudt ved langt de fleste eksaminer på KU – og snyd opdages, lyder meldingen til de studerende.

I efteråret 2022 bankede fremtiden pludselig på døren. Eller, sparkede den ind.

Én af verdens hidtil mest avancerede AI-robotter, ChatGPT, blev offentligt tilgængelig og kunne nu hjælpe enhver med alt fra at forklare komplekse problemstillinger og sammenligne akademiske teorier til at skrive velformulerede eksamensopgaver på universitetsniveau.

Vinterens eksaminer stod for døren, og landets universiteter måtte træffe en lynhurtig beslutning om, hvordan de ville håndtere den nye teknologi i eksamenssammenhæng.

Dengang valgte Københavns Universitet at forbyde alle former for brug af ChatGPT til vinterens eksaminer. Siden har KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) diskuteret den nye teknologis muligheder, og har i marts besluttet at bløde forbuddet en smule op.

LÆS OGSÅ: I fremtiden bliver en robot en del af din læsegruppe

ChatGPT og lignende teknologier er i udgangspunktet ikke tilladt ved eksaminer, medmindre det eksplicit står nævnt i kursets eksamensbestemmelser, lyder den nyeste regel.

Vi vil gerne et sted hen, hvor det kan blive et hjælpemiddel og noget, man bruger aktivt i undervisningen

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelse og Studerende, KU

Det betyder, at de enkelte uddannelser nu har mulighed for at integrere den nye teknologi aktivt i kommende eksaminer, hvis de finder det fagligt meningsfuldt, forklarer Rie Snekkerup, som er vicedirektør for Uddannelse og Studerende på Københavns Universitet.

»Vi har opfordret alle studienævn til at kigge på deres eksaminer for at se, om de har mulighed for at tillade brugen af ChatGPT i et eller andet omfang. Vi vil gerne et sted hen, hvor det kan blive et hjælpemiddel og noget, man bruger aktivt i undervisningen, men der er vi bare slet ikke endnu,« siger hun og forklarer:

»Vi er nødt til at give tid og plads til, at underviserne kan udvikle deres fag og integrere teknologien på en måde, så den bidrager positivt og ikke bliver en smutvej til snyd. Og derfor er vi stadig nødt til at have en lidt restriktiv tilgang til brugen af ChatGPT i forbindelse med eksaminerne til sommer og nok også vintereksaminerne 2023-2024.«

Snyd opdages

Og sidder der et par studerende og føler sig fristet til at benytte sig af ChatGTP i tilfælde, hvor det ikke er tilladt, er meldingen fra Rie Snekkerup klar:

Det kan opdages, og det betragtes som eksamenssnyd på linje med plagiat.

»Det kan være svært at opdage snyd med ChatGPT, men det kan godt lade sig gøre. For eksempel har vi allerede set en håndfuld eksempler på det fra vinterens eksaminer. Blandt andet en eksamensopgave, hvor der var angivet kilder, som ikke eksisterer i virkeligheden,« siger hun og forklarer, at snyd med AI-generet tekst typisk opdages gennem de fejl, maskinen producerer.

Vi fik den til at skrive starten på en novelle, som startede med ’det var en mørk og stormfuld aften’ – måske det mindst opfindsomme, man overhovedet kunne finde på

Tanya Karoli Christensen, professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Der findes dog også tilfælde, hvor det næsten er umuligt at se, om en eksamensopgave er skrevet af et menneske eller en AI-robot. Det har fået flere aktører til at foreslå, at de studerende afskæres fuldstændig fra muligheden for brug af ChatGPT til eksamen.

I marts besluttede Danmarks Tekniske Universitet (DTU), at visse eksaminer indtil videre skal gennemføres uden brug af hverken internet eller computer og i stedet laves i hånden. Samme tanker kom fra Dansk Folkeparti, der i starten af april stillede forslag om, at internettet bør slukkes under eksaminer, og at de skal foregå med pen og papir, hvis ikke det er muligt.

»Der har også været snak om at gennemføre eksaminer i hånden på KU, men vi er endt med at afvise det. Vi mener simpelthen ikke, at det er vejen frem. Vi kan godt kontrollere de skriftlige stedprøver i forhold til, hvilke hjælpemidler man har adgang til, men det giver en udfordring i de prøver, studerende laver hjemmefra,« siger Rie Snekkerup.

Fremtidens eksamensopgave

Tanya Karoli Christensen er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og underviser på Dansk. Hun har allerede forsøgt at bruge ChatGPT aktivt i undervisningen og overvejelserne går nu på, hvordan teknologien skal håndteres under eksamen.

»For nyligt dedikerede jeg en hel uge til ChatGPT i et af mine forårskurser. Det handlede særligt om at klæde de studerende på til at blive kritiske over for teknologien. Vi kom blandt andet omkring, hvordan den frasorterer nogle typer af sprogbrug, hvilke fejl den laver på dansk, og hvor god den er til kreativt sprogbrug,« fortæller Tanya Karoli og fortsætter:

»Det sidste viste den sig at være helt vildt dårlig til. Vi fik den til at skrive starten på en novelle, som startede med ’det var en mørk og stormfuld aften’ – måske det mindst opfindsomme, man overhovedet kunne finde på.«

Men selv om robotten måske ikke (endnu) er den nye Shakespeare, medgiver professoren, at den er forbavsende god til at skrive akademiske tekster, der sagtens kunne ligne noget, en studerende kunne have skrevet. Derfor overvejer hun stadig, hvordan sommerens eksaminer skal udformes.

»Et af mine forslag er, at eksamensopgaver tager udgangspunkt i et stykke data, som ChatGPT har svært ved at læse, fx en video med mundtlig interaktion på dansk. Hvis de studerende vil snyde, er de nødt til selv at transskribere materialet og give robotten eksempler på, hvordan den kan løse opgaven,« siger hun.

I fremtiden håber hun at kunne arbejde aktivt med teknologien i stedet for sikre sig mod, at de studerende bruger den til snyd. For eksempel ved at inkorporere øvelser i undervisningen, hvor de studerende skal skrive gode prompts til ChatGPT og forklare, hvordan man faktatjekker det output, robotten genererer.

»En eksamensopgave i fremtiden kunne være: Aflever en prompt til ChatGPT og den tekst, maskinen generer ud fra din prompt. Aflever også en beskrivelse af, hvordan du faktatjekker teksten samt en redigeret version, hvor du forklarer, hvordan du har gjort AI-teksten bedre,« siger Tanya Karoli.

»Jeg tror faktisk, at man ville kunne lære rigtig meget af at arbejde så indgående med redigeringen af en robotgeneret tekst.«

Den nye lommeregner

Selv om den nye teknologi i øjeblikket skaber frygt for både eksamenssnyd og verdensovertagelse, vil vi måske med tiden lære at betragte den som et helt almindeligt arbejdsværktøj – også i eksamenssammenhæng, mener Thomas Bolander, der forsker i kunstig intelligens ved DTU.

»Vi tillader jo også brug af lommeregnere eller Google til eksaminer, hvor det at regne eller finde information ikke er i centrum for opgaven. På samme måde kan en AI-maskine blive et hjælpeværktøj på linje med andre søgemaskiner,« siger Thomas Bolander.

I øjeblikket bruger han selv den nyeste udgave af ChatGPT, GPT-4, i sit daglige arbejde.

Jeg ser det som en slags next level af at kunne slå op i en bog eller søge på Google.

Thomas Bolander, forsker i kunstig intelligens, DTU

»Den løser selvfølgelig ikke alle mine arbejdsopgaver, men jeg bruger den til at stille nogle spørgsmål, som jeg så ikke selv behøver at bruge tid og kræfter på at søge frem. Den genererer typisk meget generelle svar, som jeg så kan bede den uddybe,« fortæller Thomas Bolander og fortsætter:

»Jeg ser det som en slags next level af at kunne slå op i en bog eller søge på Google. Bare med den bonus, at her kan du faktisk bede om en uddybning og stille opfølgende spørgsmål. Det giver en naturlig og levende dialog, som kan noget helt andet.«

AI-teknologien vil med al sandsynlighed betyde, at nogle af de arbejdsfunktioner, der i dag udføres af mennesker, i fremtiden vil udføres af en AI-maskine, siger Thomas Bolander, der understreger, at denne udvikling også snart bør tænkes ind i uddannelsessystemet.

»Det samme skete, da vi opfandt computeren. Så var der pludselig arbejdsopgaver, vi stoppede med at udføre som mennesker. Og det vil formentlig også sker her – fx tror jeg, at vi kommer til at basere mindre af vores kunnen på udenadslære,« siger han.

Med de eksamensopgaver Thomas Bolander selv skal stå for til sommer, sørger han for at sikre dem mod brug af ChatGPT.

»Det kan for eksempel være ved at inddrage billedmateriale, tabeller eller talsæt, som den nuværende offentligt tilgængelige udgave endnu ikke forstår at afkode.«

Seneste