Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fusioner i farvandet

KU vil gerne fusionere med Danmarks Farmaceutiske Universitet, Landbohøjskolen, IT-Universitetet samt en håndfuld sektorforsknings-institutioner, men penge skal der til

Danmark er for lille til 12 universiteter og 15 sektorforskningsinstitutioner. Det mener i hvert fald videnskabsminister Helge Sander der i løbet af året vil tegne et nyt Danmarkskort over universiteter.

Efter at det i månedsvis har svirret med rygter om fusionsplaner mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner, blev universiteterne 1. marts bedt om at komme med hver deres bud på hvem de kunne tænke sig at fusionere med.

Formålet med fusionerne er ifølge ministeriet at styrke forskning, uddannelse, innovation og international gennemslagskraft.

De mest oplagte og gavnlige fusionsmuligheder for Københavns Universitet er – ifølge et brev fra bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen til ministeren – Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU), Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og IT-Universitetet (ITU).

Rektor Ralf Hemmingsen har allerede været i kontakt med de pågældende universiteters rektorer og bestyrelsesformænd for at drøfte mulighederne for fusioner nærmere.

I KU’s fusionsforslag bliver det dog understreget at universiteternes pressede økonomiske situation og de mange nye krav fra politisk side ikke gør det realistisk at gennemføre fusioner uden at give penge til formålet.

Life Science-center
DFU ligger i dag i Universitetsparken sammen med de naturvidenskabelige fag tæt på det bioteknologiske forskningscenter BRIC og KU’s Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Farmaceuterne der blandt andet udvikler lægemidler, ville derfor med fordel kunne supplere KU’s biomedicinske ekspertise i et ‘stærkt europæisk Life Science-center’, lyder argumentet.

Under forudsætning af en fusion mellem KU og DFU vil Landbohøjskolen også være en mulighed.

Ved at samle DFU’s, KVL’s og KU’s ekspertise i sundhed og sygdom vil der kunne skabes et forskningsmiljø med stor kritisk masse og stærke bånd til erhvervslivet, hedder det i brevet.

IT-Universitetet (ITU) nævnes også som fusionspartner. ITU ligger klos op ad det nye KUA på Amager, og det er allerede vedtaget at flytte Datalogi til Ørestaden.

En fusion ville yderligere styrke mulighederne for tværfaglige forskningsprojekter og udvikle uddannelsestilbud med såvel hårde som bløde it-kompetencer, står der i brevet.

Copenhagen Business School og Danmarks Pædagogiske Universitet er nævnt til sidst som mindre oplagte muligheder som dog kan overvejes.

Sektorforskning ikke attraktiv
Kun få af de 15 statslige sektorforskningsinstitutioner vil være attraktive at fusionere med da KU allerede har samarbejde med de fleste relevante forskningsmiljøer.

Bestyrelsesformanden peger på at det kun vil give ringe gevinster for især uddannelse og innovation når man tager udgifterne ved fusioner i betragtning.

Kennedy-Instituttet-Statens Øjenklinik, Statens Institut for Folkesundhed, dele af Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) bliver dog nævnt som muligheder.

Statens Institut for Folkesundhed, Danmarks Rumcenter og GEUS er allerede i dag fysisk placeret på KU. Hvis Risøs aktiviteter bliver opsplittet, vil det være relevant at placere strålingsforskning og meteorologi på KU.

De andre 11 universiteters fusionsønsker går blandt andet på at skabe et stort University of Eastern Denmark, at fusionere alle de jyske universiteter til et ‘Danmarks Universitet’ eller, for Danmarks Tekniske Universitets (DTU) vedkommende, at skabe et eliteuniversitet sammen med Risø, DFU, Danmarks Rumcenter og fire andre sektorforskningsinstitutioner, skriver Politiken.

Seneste