Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fusionsprojekt uændret efter første høring

ANALYSE - De nye konkrete planer fra to af dekanerne bag fusionen af Nat og Life ligner til forveksling den grovskitse, som ledelsen præsenterede i september. Og så er planerne en salgstale til regeringen.

På fire af Københavns Universitets otte fakulteter foregår et febrilsk arbejde for at blive klar til den fusion, som alle regner med, at universitetets bestyrelse vedtager inden årets udgang.

Rektor og dekanerne satte gang i processen, da de i september måned fremlagde en grovskitse for de måbende ansatte og studerende. Samtidig understregede rektor dog, at intet var besluttet, og alt var til forhandling.

Nightlife bliver omdøbt senest 28. oktober

Nu har skitsen i en tid været i høring hos KU-befolkningen, og dekanerne på to af fakulteterne, Det Naturvidenskabelige (Nat) og Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) har konkretiseret deres planer i et 29 sider langt dokument, der kan læses på KU’s intranet.

Det nye samlede fakultet, der for længst har fået kælenavnet Nightlife, men som senest den 28. oktober, når de ansattes ‘input-fase’ er forbi, vil få et officielt navn, ligner en fotokopi af den ‘grovskitse’, som KU’s ledelse allerede har præsenteret.

Det nye oplæg er dermed ikke en kritisk gennemgang af knasterne ved fusionen med KU-befolkningens forbehold og ændringsforslag, men en udvidet salgstale til KU’s ansatte, studerende og omverdenen.

‘Nightlife’ vil ifølge den konkretiserede plan bestå af de samme ti institutter, som Life-dekan Per Holten-Andersen havde med i sin powerpoint-præsentation for fakultetets studerende og ansatte, allerede morgenen efter, at fusionsplanerne blev nævnt første gang. Det var dog på det tidspunkt endnu usikkert, om veterinæruddannelserne skulle være del af det kommende Medicinske Fakultet, og det har KU-ledelsen i mellemtiden besluttet, at de (nok) skal.

Ingen besværlige administrative beslutninger før fusionen

»Der skal etableres en professionel, effektiv, fleksibel og visionær administration for det nye fakultet,« fremgår det af planen. Men alle spørgsmål om, hvordan det skal ske i praksis, bliver parkeret indtil 2012.

For de mange KU-ansatte, der grubler over, hvor de skal sidde, hvem de skal referere til, og hvilke opgaver, de skal udføre, er der således ikke meget hjælp at hente i dekanernes seneste plan, selv om fakulteterne ellers har en del overlappende administrative enheder. Det gælder både Personale, Ledelsessekretariat, Løn, IT, osv., og mere eksotiske afdelinger som for eksempel ‘Forskning og Innovation’, der henter bevillinger hjem til forskerne (undertiden i indbyrdes konkurrence fakulteterne imellem) og de kommunikations- og rekrutteringsenheder, der findes både på Nat og Life.

Økonomisk skal de to fakulteter fungere som adskilte enheder i overgangsåret 2012, og i den periode skal allerede vedtagne nedskæringer også føres ud i livet, så de to partnere kan få fællesøkonomi i 2013, uden at gældsskeletterne vælter op af hængemapperne. Ifølge planen vil det nye fakultet i 2012-15 kunne bruge op til 75 millioner kroner på at finansiere fusionen.

Broget buket skal finde fælles synlighed

Et eksempel på abstraktionsniveauet i dekanernes plan er et afsnit om hensigterne med fire afdelinger, der »hver især har unikke kompetencer med henblik på at understøtte udviklingen af undervisningsformer og -indhold på tværs af fagligheder på uddannelserne.« Det drejer sig om Institut for Naturvidenskabernes Didaktik, IT Learning Center, innovationsenheden Katapult og Sektion for læring / bioetikgruppen.

Denne brogede flok skal med fusionen få ‘styrket synlighed’ og forbedret indbyrdes koordination, men sammenhængen mellem bioetik og entreprenørskab og videnskabsteori får ingen nærmere forklaring, og hvori består synligheden eller koordinationen? Skal de fire afdelinger for eksempel slås sammen til én?

Skriver sig ind i regeringens politik

Mest af alt fremstår fusionsoplægget som et fanbrev til den nytiltrådte regering. Og i den forstand er dekanernes plan et svar til de valgte medlemmer af Akademisk Råd på Nat, der tidligere i oktober beskyldte grovskitsen for at mangle »organisatorisk, faglig eller strategisk argumentation.«

Strategi er der i hvert fald kommet til, for den består i at plukke fra regeringspartiernes hensigtserklæringer og gøre dem til det fusionerede fakultetes pejlemærker fra dag et. Regeringsgrundlaget, der refereres flittigt i KU’s egen plan, giver nemlig ifølge dekanerne på Nat-Life »betydelige nye muligheder, som fakultetet fagligt er stærkt gearet til at forfølge.«

KU-ledelsen har snuset til de vinde, der blæser fra Christiansborg, og lover, at »ved etableringen af Nat-Life vil KU give et endnu stærkere svar på udfordringen om, at forskningen skal være en vækstmotor.«

Nye studienævn

‘Nightlife’-planens mest konkrete idé er oprettelsen af fem nye fagligt tematiserede studienævn. Her har en arbejdsgruppe af studerende og videnskabeligt ansatte fundet frem til at lægge nogle snit, og de er i det store og hele blevet efterkommet i dekanernes plan.

Alle fag på det kommende fakultet vil derfor, forventeligt, blive tilknyttet et af følgende studienævn med hver 10-14 medlemmer:

    Biologi og bioproduktion
    Geoscience og naturressourcer
    Fødevarer, human ernæring og idræt
    Matematik og datalogi
    Kemi og fysik.

I december 2012 bliver der valg til de nye studienævn.

chz@adm.ku.dk

Seneste