Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fyres på grund af højere energipriser

BUDGET 2011 - Campus City Service skal nedlægge hver tiende stilling. Ikke fordi afdelingen har brugt for mange penge, men primært fordi el- og varmeregningen er steget. De ansatte er harme og mener det er unfair. Brugerne kan som konsekvens se frem til at få gjort dårligere rent.

Nogle steder får medarbejderne et par flasker vin, en kurv med lidt godter eller en anden lille erkendtlighed til jul som tak for en god arbejdsindsats.

Hos Campus Service City, der tidligere hed Driftsafdelingen for Indre By, er årets julegave otte-ni fyresedler.

Årsagen er ikke, at afdelingen har brugt for mange penge eller ikke er effektive, men at prisen på el og varme er steget.
Fire medarbejdere er frivilligt fratrådt i årets løb, og deres stillinger er ikke blevet genbesat, så der mangler at blive afskediget fire rengøringsassistenter. Besparelserne i rengøringen er dog ikke tilstrækkelige, derfor berøres andre områder i driften også.

Føles uretfærdigt

Rengøringspersonalet fik beskeden på et stormøde tirsdag den 23. november, og stemningen var ifølge deres tillidsrepræsentant Søren Møller præget af en blanding af mismod og harme.

»Der var lutter bedrøvelige miner, da det bliver en trist jul for nogen af os. Vi kan jo ikke lukke for varmen eller slukke for lyset, så det føles ekstra uretfærdigt, at vi nu skal fyre, fordi at energipriserne er steget. Vi kunne forstå det, hvis afdelingen havde levet over evne, men det er der slet ikke tale om. Vi vandt, da rengøringen blev udliciteret for et par år siden, så vi har bevist, at vi er konkurrencedygtige,« siger Søren Møller.

Han får støtte af flere medlemmer af driftens Samarbejdsudvalg (SU), der heller ikke ser nogen logik i beslutningen.

»Det er urimeligt, at ledelsen ikke vil dække for udgifter, som vi slet ikke selv er herre over,« siger Kari Steffensen, HK-repræsentant i SU.

Ole Bested, næstformand for SU, påpeger, at det ikke kun er rengøringen, der rammes. Tre af medarbejderne, der er fratrådt i løbet af året på grund af sygdom og alder, var håndværkere, og da stillingerne ikke bliver genbesat, vil det øget arbejdspresset på de tilbageværende.

Han er direkte forarget over ledelsens fremgangsmåde.

»I stedet for at betale deres strøm- og varmeregning, fyrer de folk. Det havde virkelig klædt dem at kompensere for de stigende energipriser,« siger han.

Dårligere rengøring

Søren Møller mener, at en del af forklaringen på miseren er, at Campus Service City servicerer og finansieres af fire enheder i Indre By: Fællesadministrationen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet med de to førstnævnte som de klart største brugere.

»Vi har fire herrer, og det virker som om, at de forsøger at sende regningen videre til hinanden. Vi arbejder på et universitet, men det er ikke ligefrem udtryk for sund fornuft,« siger han.

Ifølge Søren Møller betyder besparelserne, at rengøringsstandarden må sænkes. Indtil nu har rengøringsassistenterne tømt papirkurve og fjernet synligt snavs på alle kontorer dagligt, men fra årsskiftet vil det kun ske en gang om ugen.

Urimeligt eller en prioritering

Ifølge driftschef Erwin Koster Kristensen har de fire brugere i Indre By stillet en underskudsgaranti på 2,2 millioner kroner, men minusset bliver på fem millioner kroner i år primært på grund af en ny energiafgift på 1,5 millioner kroner på fjernvarme, og så mistede Campus Service City en basisbevilling fra KU på 1,9 millioner kroner til bygningsdriften sidste år.

Afdelingen afskedigede for fem år siden omkring 15 medarbejdere, så driftschefen har meget vanskeligt ved at finde yderligere besparelser.

Det svarer til, at hver tiende tilbageværende stilling forsvinder, når otte årsværk nu skal skæres væk.

»Vi har ikke levet over evne og har allerede sparet så meget vi kunne. Vi er blevet 50 procent mere effektive over de sidste ti år, så du kan sige, at det er unfair, at vi nu skal spare igen, men du kan også kalde det en nødvendig prioritering fra ledelsens side. Om det ene eller andet er tilfældet, vil jeg ikke tage stilling til,« siger Erwin Koster Kristensen.

Han beskriver nedgangen i rengøringsstandarden som en mindre forringelse, der bringer standarden ned på samme niveau som for eksempel på Panum.

»Der vil fortsat blive gjort rent hver dag steder, hvor det har med hygiejne at gøre, som toiletter og køkkener, men det er korrekt at skraldespandene på kontorerne fremover kun skal tømmes en gang om ugen,« siger han.

Underskuddet skal ned

Tina Franck, fakultetsdirektør på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skriver i en mail, at Campus Service City finansieres af et driftstaxameter samt en underskudsdækning fra de fire parter i Indre By.

Afdelingen har i år fået en ekstraordinær underskudsdækning fra parterne med den klare præmis, at der skulle ske tilpasninger i løbet af 2010, så underskudsdækningen kunne komme ned på 2,2 millioner kroner som aftalt.

»Der er i 2010 sket tilpasninger blandt andet ved naturlig afgang og på drift, men det har desværre ikke været tilstrækkeligt for at nå målet – det er derfor nødvendigt med yderligere tilpasninger. Da vi fortsat er i en proces med afværgeforanstaltninger, kan det endnu ikke siges, hvor mange afskedigelser, der bliver tale om,« skriver hun i sit svar per mail.

clba@adm.ku.dk

Seneste