Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Geo-institutleder forstår studenterprotester

FREMTIDSUDSIGTER – Lars Stemmerik mener, at nedskæringerne er voldsomme. Men der er styr på undervisning, vejledning og eksamener indtil sommerferien. Om studieordningerne på længere sigt må ændres, er derimod usikkert

Cirka 30 procent færre studenterårsværk, STÅ, på otte år er den ubehagelige virkelighed på Institut for Geografi og Geologi (IGG).

Den realitet kommer til at koste arbejdspladser på grund af det nuværende bevillingssystem, der betyder, at universiteterne får en væsentlig andel af de statslige bevillinger ud fra antallet af studerende, der består deres eksamener (STÅ).

For Institut for Geografi og Geologi er konsekvensen, at instituttet må nedlægge 19 årsværk, fordelt på ti videnskabelige stillinger (vip) og ni teknisk/administrative stillinger (tap) i 2010 og 2011.
Dertil kommer en række naturlige og frivillige aftrædelser, så der samlet set ved udgangen af 2012 vil være tale om en nettoafgang på omtrent 14 vip’er og 12 tap’er svarende til en reduktion på cirka 30 procent af instituttets nuværende fastansatte medarbejdere.

»Det er en meget voldsom nedskæring, der naturligvis har konsekvenser for instituttets forskning og undervisning – både bredden og omfanget, så jeg forstår faktisk godt, at de studerende reagerer,« siger institutleder Lars Stemmerik.

Begrænsede konsekvenser her og nu

Han tilføjer, at det er lykkedes at sammensætte undervisningen de kommende to blokke med kun meget begrænsede ændringer.

Således må et valgfrit kursus på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience i blok tre aflyses, og de studerende får mulighed for tilmelding til andre kurser.

Alle eksamener efter blok to er gennemført som planlagt; igangværende specialekontrakter, og den øvrige undervisning i blok tre og fire gennemføres ved ændringer af bemandingen og/eller små justeringer af kursusindholdet.

Usikker fremtid

Lars Stemmerik kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om, og i hvilket omfang, det kan blive nødvendig at ændre studieordningerne efter sommerferien som følge af fratrædelserne.

Man mangler at skaffe sig et samlet overblik over mulighederne for genplacering eller finde alternativ, ekstern finansiering til at ansætte de personer, der er indstillet til afskedigelse.

Instituttet har dog indgået en foreløbig aftale med Statens Naturvidenskabelige Museum om et samarbejde på geologiuddannelsen, så museets geologer kan bruges i forbindelse med undervisningen.
Lars Stemmerik vurder derfor, at bredden i uddannelsen kan opretholdes.

Instituttet er også gået i dialog med Skov & Landskab på Det Biovidenskabelig Fakultet (Life) med henblik på, at etablere et uddannelsessamarbejde inden for visse områder af geografiuddannelsen.

clba@adm.ku.dk

Seneste