Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Giv os flere videnskabelige undervisere på Jura

Univalg 2020 — Alt for meget af de jurastuderendes undervisning leveres af lærere, der ikke er forskere, og kvaliteten er svingende. Men selv om Det Juridiske Fakultet har fået klar besked om at rette op, er der stadig for få videnskabelige undervisere, skriver Konservative Studerendes spidskandidat til en plads i KU's bestyrelse.

Et fag som jura er et håndværk, og under studiet er der brug for en solid mængde praktisk viden og føling med virkeligheden, for at vi kan blive dygtigst. Derfor kan det være en fordel at blive undervist af praktikere fra den anden side af universitetets mure.

Det er imidlertid utilstrækkeligt, når mængden af praktikere, overstiger mængden af videnskabelige undervisere. Det problem har vi på bacheloruddannelsen i jura på Københavns Universitet, hvor det især er videnskabelige holdundervisere, der mangler.

Holdundervisning er dét vi har mest af, så utilstrækkeligheden er udtalt.

DEBAT

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

I 2015 fik den juridiske bacheloruddannelse en betinget positiv akkreditering af Akkrediteringsrådet. Den positive akkreditering var betinget af, at universitetet rettede op på nogle konkrete punkter.

Kvaliteten af den undervisning, de eksterne undervisere leverer, er svingende, og deres formidlingsevner er absolut heller ikke altid i top.

For eksempel blev det fremhævet, at Rådet havde konstateret det kvalitetsproblem, at de studerende havde begrænset adgang til et aktivt forskningsmiljø. Rådet udtalte også, at selv om der kan være gode grunde til at inddrage undervisere udefra, skal der være en rimelig balance mellem praktikere og videnskabelige undervisere på uddannelsen.

De punkter, Rådet fremhævede, kan vi i Konservative Jurister – Den Borgerlige Liste desværre stadig genkende. Derfor går vi til valg på at øge antallet af videnskabelige undervisere på studiet.

Personligt fik jeg først en videnskabelig holdunderviser på det 6. og sidste semester af bacheloren. Indtil da, var min undervisning primært forestået af jurister beskæftiget i advokatbranchen.

Kvaliteten af den undervisning, de eksterne undervisere leverer, er svingende, og deres formidlingsevner er absolut heller ikke altid i top. Desuden er det tydeligt at mærke, at deres ‘rigtige’ job i perioder tager fokus, særligt når chefen ringer, eller timen skal slutte lidt tidligere, fordi der er et møde.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Akkrediteringsrådets udtalelse har altså ikke i tilstrækkelig grad fået fakultetet til at ændre på sammensætningen af undervisere. Derfor råber Konservative Jurister nu vagt i gevær.

Det fremgår trods alt af universitetslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., at vi har ret til forskningsbaseret undervisning.

Og hvis det ikke skal være Det Juridiske Fakultet, der har blik for loven – hvem skal det så være?

LÆS SVAR FRA PRODEKAN FOR UDDANNELSE PÅ JURA: Jura har brug for eksterne undervisere.

Seneste