Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Jura har brug for de eksterne undervisere

Studiekvalitet — Det Juridiske Fakultet har brug for eksterne undervisere for at kunne uddanne kandidater, der både forstår det offentlige og det private arbejdsmarked, og arbejdsgiverne er da også yderst tilfredse med, hvad de nyuddannede fra Københavns Universitet formår, skriver prodekan for uddannelse i et svar til kritisk studerende.

Dette indlæg er et svar på debatindlægget Giv os flere videnskabelige undervisere på Jura af Cecilie Barrett.

Kære Cecilie

Tak for dit indlæg i Uniavisen angående sammensætningen af undervisningen på Juras bacheloruddannelse – det er bestemt både et relevant og vigtigt emne.

Det er rigtigt, at vores bacheloruddannelse i 2015 blev betinget positivt akkrediteret, blandt andet med henvisning til, at de studerendes adgang til et aktivt forskningsmiljø ikke var tilstrækkelig, og at vejledningen af bachelorprojektet var for begrænset.

På baggrund af akkrediteringen lavede vi en række ændringer, der blandt andet betød, at undervisningsforpligtelsen for fastansatte blev øget, og at vejledning af bachelorprojektet i dag langt overvejende bliver varetaget af fastansatte. De nye tiltag fik i 2017 Akkrediteringsrådet til at give vores bacheloruddannelse en fuld positiv akkreditering med henvisning til »at de samlede forskningskompetencer i forskningsmiljøet bag uddannelsen bliver anvendt på uddannelsen«.

For at illustrere den vanskelige balance, du også henviser til i dit indlæg, imellem praksis- og forskningsintegration, skrev Akkrediteringsrådet direkte, at ”Jura i vidt omfang er en professionsrettet uddannelse, og der er gode grunde til at inddrage praktikere på uddannelsen med henblik på at ruste de studerende bedst muligt til at udøve såvel retsvidenskabelig som praktisk juridisk virksomhed.«

DEBAT

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Citatet fortsætter: »Samtidig er det afgørende, at de studerende får en forskningsbaseret uddannelse i form af forskningsbaseret undervisning og vejledning.« Præcis den balance arbejder vi hele tiden på at finde: balancen mellem de dygtigste repræsentanter for juridisk praksis – og forskningsintegration i alle dele af vores uddannelse.

Stærk kernefaglighed

Lad os starte med at slå fast, at vi faktisk uddanner nogle afsindigt dygtige, tidssvarende og efterspurgte kandidater. Tidligere på året fik vi lavet en undersøgelse, hvor vi spurgte de juridiske arbejdsgivere, hvad de mener om vores kandidater. Undersøgelsen viste, at næsten 80 procent af arbejdsgiverne vurderer, at de nyuddannede enten er lige så gode som forventet eller bedre.

Det er et utrolig flot resultat, der er udtryk for, at vi gør meget rigtigt på studiet, men det er bestemt også udtryk for, at vi har nogle vanvittigt dygtige studerende.

Ifølge arbejdsgiverne er den vigtigste egenskab for en nyuddannet jurist evnen til at anvende den juridiske metode til at løse komplekse, juridiske problemstillinger. Det er en kompetence, som vores kandidater, ifølge arbejdsgiverne, besidder i høj grad. Med andre ord, så opnår vores studerende en meget stærk kernefaglighed, hvilket netop er den kompetence arbejdsgiverne vægter allerhøjest.

Ikke ”enten eller” –  det er ”både og”

Vi ønsker en uddannelse, der både formår at drage nytte af vores dygtige underviseres forståelse for juridisk praksis og den bedst mulige integration af den seneste retsvidenskabelige forskning.

Arbejdsgiverne efterspørger nemlig nye kompetencer. I den offentlige sektor ønsker man kandidater med politisk tæft, og i det private ønsker man mere forretningsforståelse. Her spiller vores eksterne undervisere en vigtig rolle. De bringer praktisk erfaring og branchekendskab ind i undervisningen, og det er med til at sikre, at vores studerende, i tillæg til deres stærke kernefaglighed, har den mest muligt opdaterede forståelse for den kontekst, de skal arbejde i.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Denne kombination af kernefaglighed og praktisk kendskab gør vores kandidater til stærke juridiske praktikere, der forstår at anvende deres juridiske kernekompetencer i et stadig mere omskifteligt arbejdsliv og i en stadig mere uforudsigelig verden.

At kvaliteten af den undervisning, de eksterne undervisere leverer, generelt skulle være dårligere eller mindre engageret, er ikke et billede jeg genkender fra hverken undersøgelser, evalueringer eller tilbagemeldinger fra studienævn.

Vi er meget optagede af, at vores kandidater evner at sætte deres juridiske viden i kontekst og forstå arbejdsmarkedets behov, men det er altid en balancegang mellem praksis- og forskningsintegration. Vi glæder os til at drøfte den balance med jer i råd, nævn og udvalg de kommende år.

Seneste