Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Giv os læse- og pensumlister i god tid

DEBAT - Hvis bare jeg fik mine pensum- og læselister i bedre tid inden semesterstart, kunne jeg bruge lidt af mine lange ferier på møde velforberedt og med tasken fuld af billigere, brugte lærebøger, sukker en studerende.

Nu er det ikke længe siden, at semestret gik i gang, og de fleste har for længst fået det velkendte semesterchok, som melder sin ankomst efter den første uges undervisning.

For mit vedkommende kommer det ugen inden semesterstart; en slags stilhed-før-stormen-uro, der er umulig at gøre noget ved. Det har undret mig en del, at vi ikke arbejder sammen for at undgå en sådan situation.

Sagen er jo den, at semestret på universitetet er presset så meget sammen, at idéen om læring som proces for længst er gået fløjten, og tilbage står kun et tunnelsyn mod eksamen. Men lad nu for et øjeblik semestret være, som det er – jeg bilder mig ikke ind, at vi uden videre kan ændre på semestrenes varighed og eksamens konstante nærvær. Jeg synes dog, at det må være i alles interesse (både undervisernes og de studerendes), at det forløb, vi har, er så udbytterigt som muligt.

Sidste øjebliks-pensum

Derfor er det mig også uforståeligt, at der synes at være en tradition for at lægge pensum- og læselister op til de studerende tidligst en uge før, semestret begynder – og for nogle endda på dagen for den første undervisningsgang.

Derfor kommer her en opfordring til underviserne på Københavns Universitet (for hvem denne dårlige vane gælder) om at samarbejde med de studerende for at få det bedste ud af den situation, vi har. Baggrunden for forslaget er i og for sig simpelt nok: I det omfang, det er muligt, ønsker jeg bedre tid til at forberede mig til min undervisning.

Som jeg ser det, er der et meget ulige forhold mellem de lange ferieperioder med masser af tid og de ekstremt korte og komprimerede semestre, der for flere studerende fremkalder stress. Jeg behøver forhåbentlig ikke at understrege, at vi har et sted mellem to og fire måneders ferie, hvis afslutning udmærket ville kunne benyttes som (frivillig) aflastning inden semesterstart.

Er der nogen god grund til at læseplanerne for det kommende semester ikke fremgår, når det aktuelle udløber – eller i det mindste i god tid til, at man kan sætte sig bare en smule ind i kursets emne?

Powershopping af dyre bøger

Derudover er der det praktiske problem at erhverve sig sine studiebøger. Den meget korte periode fra læseplanen udleveres til undervisningen begynder, giver lige præcis tid nok til at gå ned i den lokale boghandler og købe de påkrævede bøger. Alternativt kunne man have bestilt dem brugt fra internationale forhandlere eller købt dem af tidligere studerende, hvilket ikke ville være upassende, når man er på SU.

Men andre ord er min pointe, at selvom semestret er indrettet, som det er, af politiske og økonomiske hensyn, kan undervisere og studerende vel godt arbejde sammen om at få så meget ud af semestret som muligt?

Hvis de studerende fik deres læseplaner for det kommende semester, når det nuværende afsluttedes, ville der være mulighed for bedre forberedte studerende, fordybelse, samt udnyttelse af vores tid til at skabe en bedre uddannelse. Jeg er klar over, at ikke alle kurser er klarlagte, når det forrige semester løber ud, men det er så min opfordring, at der stræbes mod dette.

Sammen kan vi vende vanerne

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke efterspørger mere arbejde fra undervisernes side. Blot at tidspunktet for dette arbejde rykkes, så der opstår en mere fordelagtig situation.

Set fra undervisernes perspektiv kan man håbe, at dette tiltag ville gøre nogle af de omfangsrige læseplaner mere overskuelige for de studerende, og der ville forhåbentlig opstå en situation, hvor semesterchokket var afværget, og undervisere mødte studerende, der var forberedte og oplagte til et nyt semester!

Jeg håber på, at vi sammen kan ændre vanerne.

Nina Kjeldgaard læser musikvidenskab på overbygningsniveau og engelsk som tilvalgsfag på Åbent Universitet.

Seneste