Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Grabben op for universitetet!

Hvis taxameterløft ikke fortsætter, mister Københavns Universitet 70 millioner om året – det ville give ringere studietrivsel og ringere uddannelse, skriver rektor og prorektor for Københavns Universitet.

»Hvor mange synes det tørre STÅ-løft skal gøres permanent? – op med grabben!« Således fremprovokerede dekan og ordstyrer Mikkel Vedby Rasmussen et svar fra politikerne ved Københavns Universitets valgdebat forud for folketingsvalget i juni. Alle grabberne røg i vejret.

Alle grabberne røg i vejret.

For de ikke-indviede er ’det tørre STÅ-løft’ de 5.000 kroner per studerende per år på de humanistiske, samfundsvidenskabelige, juridiske og teologiske uddannelser, som Folketinget i 10 år har afsat. Med den gode begrundelse, at taxameteret til disse fag slet ikke dækker omkostningerne.

Mikkels spørgemetodik rummede ikke plads til svarnuancer, kunne man hævde. Men der var andre gange, det nuværende regeringsparti kom med utvetydige tilkendegivelser. Mattias Tesfaye (S) bekræftede for rullende kamera ved en valgdebat på TV2, at Socialdemokratiet ville videreføre taxameteret. Og til Altinget udtalte han: »Nu siger vi med åbne øjne, at vi forpligter os til, at det løft fortsætter. Det vil vi gerne bruge nogle penge på.«

LÆS OGSÅ: Her er politikernes valgløfter om uddannelse og forskning

Kan koste Københavns Universitet 70 mio. årligt

Det er en hastesag, at regeringen lægger låg på den usikkerhed, som har spredt sig til titusindvis af forskere, undervisere og studerende i et bredt universitetsbælte og byer fra Aalborg over Odense til København. Alligevel vil Socialdemokratiets nye uddannelsesordfører, Kasper Sand Kjær, endnu ikke sige noget om pengene bliver videreført. Det vil regeringen først løfte sløret for i finanslovsforslaget sidst i september – i skrivende stund er det snart.

Skadesvirkningerne vil være konkrete, uanset hvordan vi skuldrer tabet på KU.

Det ville dog være overraskende, hvis regeringen med den ene hånd dropper omprioriteringsbidraget – med den konsensus der dannede sig i valgkampen, om at uddannelserne ikke kan klare flere nedskæringer. Samtidig med at den anden hånd fjerner et beløb, der svarer til fem års omprioriteringsbidrag – altså fra salamimetode til bøftykkelse. Et pludseligt bortfald af taxameteret fra 2020 vil på Københavns Universitet betyde et dyk på cirka 70 millioner kroner. Vel at mærke i en situation, hvor uddannelserne i forvejen er mærket af omprioriteringsbidrag og flere steder også dimensionering.

Skadesvirkningerne vil være konkrete, uanset hvordan vi skuldrer tabet på KU: Større holdstørrelser, mindre feedback, mindre forskningsbaseret undervisning, færre undervisningstimer, dårligere studietrivsel og nedlæggelse af studieretninger. For slet ikke at tale om alt det gode, vi ikke kan gøre så meget: digitalisering, tværfaglighed og ønsket om at bringe mere praksis og innovation ind i uddannelserne.

Danmark har brug for mere og bedre uddannelse, ikke mindre og billigere. Vi har brug for universitetets højeste faglige autoritet til at sikre sprogfagenes levedygtighed i hele fødekæden fra grundskole til gymnasium og læreruddannelser. Vi har brug for humanisternes evne til at oversætte globaliseringen i en lille, åben handels- og kulturnation. Jurister og samfundsvidenskabelige kandidater til at værne om retssikkerhed og retsstatsprincipper, og til at genskabe tilliden til banker, Skat mv. Sociologer og antropologer til at frembringe nye tanke- og forbrugsmønstre, der modgår klimakrisen. Psykologer til at bekæmpe folkelidelser som stress, depression og ensomhed. Teologer til at give håb og svar på de store spørgsmål i livet.

Og vi har brug for studerende, der uddannes til at udfordre disse endimensionelle forestillinger om fagenes virkefelt. Det gælder særligt klimaudfordringen, som i høj grad kalder på indsigt i menneskesind, samfund og kultur.

Alt dette fortæller vi til politikere, samarbejdspartnere og organisationer op til finanslovens fremlæggelse. Vi håber på at fortsætte den positive og konstruktive dialog med den nye minister – også om denne vigtige sag. Hold nu grabben op for universitetet!

Seneste