Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Hærværk udløser festpause for studerende

STATSKUNDSKAB - Det endte med at blive »en lille smule farligt,« da studerende på Institut for Statskundskab fejrede den nye årgang.

Tidligere i år mistede de studerende på Institut for Statskundskab deres rustur i en sparerunde. Nu har de heller ikke længere – i hvert fald for en tid – lov til at holde fester på Center for Sundhed og Samfund, der er campusområde for de samfundsvidenskabelige fag.

… det alvorligste var, at en højspændingsledning i en af kantinerne blev varmet op, så isoleringen smeltede …

Uma Mia Lund, formand for SAMF-rådet og statskundskabsstuderende, siger, at festforbuddet skyldes hærværk, der fandt sted 2. september, da instituttet rundede introugen for nye studerende af med en stor afslutningsfest.

»I tidsrummet for festen skete der en række hændelser i området, som dekanatet betetegner som hærvæk. Der blev ødelagt vinduer, og et strømskab blev afkoblet, hvilket betød, at frosne madvarer for 10.000 kroner gik tabt. Men det alvorligste var, at en højspændingsledning (stærkstrøm, 380 volt, red.) i en af kantinerne blev varmet op, så isoleringen smeltede. Det ulykkelige er, at det var tæt på ikke at være en sikker fest, og det er vi helt vildt kede af,« siger Uma Mia Lund.

Studerende skal levere plan for sikre fester

Uma Mia Lund fortæller, at ledningen med stærk strøm var placeret i cirka to meters højde, og at skaden på den må have skyldtes en længerevarende påvirkning af varme, fx fra en lighter, men at hun ikke kan forestille sig, at det var en overlagt handling at beskadige kablet.

Politiet har ikke undersøgt sagen, oplyser institutledelsen.

»Vi taler om en festpause, ikke et forbud,« siger han. »Men der var en rusfest for nylig, hvor tingene udartede, og det blev en lille smule farligt.« – Mikkel Vedby Rasmussen

Festforbuddet har store konsekvenser for studielivet på Institut for Statskundskab, siger Uma Mia Lund. Lørdag d. 17. september skulle der have været afholdt semesterstartsfest for årgang 2016, og den er aflyst. De studerende kan desuden se frem til at gå glip af deres planlagte rusfest (en erstatning for rusturen) i uge 39.

Forbuddet mod fester gælder, indtil instituttets ledelse og studerende i samarbejde har udfærdiget en plan for sikre fester på campus, som dekanen vil godkende.

»Vi håber selvfølgelig på at få fremskyndet den proces og få lavet en plan, der bliver godkendt, hurtigst muligt,« siger hun.

Ikke forbud, pause

Institutleder Mikkel Vedby Rasmussen bekræfter, at de studerende indtil videre ikke har tilladelse til at holde fester på campus.

Vi taler om en festpause, ikke et forbud,« siger han. »Men der var en rusfest for nylig, hvor tingene udartede, og det blev en lille smule farligt.

I kølvandet på, at instituttets studerende for et par år siden fik kastet en del kritisk mediefokus på nogle ret heftige introforløb for nye studerende, indgik instituttets ledelse og de studerendes tutorkorps en kontrakt, der definerer rammerne for studiemiljøet. Ifølge instituttet har de studerende ikke levet op til deres ansvar.

»Reglerne forpligter blandt andet de studerende til at indberette, hvis der sker hærværk i forbindelse med fester. Og det skete ikke efter festen 2. september,« siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Alligevel vil Vedby Rasmussen ikke kalde instituttets beslutning om en festpause for en ‘straf’, men siger, det er et spørgsmål om at træffe nogle forholdsregler. »Det er vigtigt for mig, at det er trygt at studere og trygt at holde fest her,« siger han.

»Vi skal ikke helt ude af proportioner straffe et helt institut for en forbrydelse, vi ikke ved hvem, der står bag, og dermed bringe de studerendes studiemiljø i fare.« – Uma Mia Lund.

Studerende: Urimeligt at bringe studiemiljøet i fare

De studerende vil også gerne have tryghed.

Studerende Uma Mia Lund siger, at hun ville betragte det som en helt forfærdelig hændelse, hvis nogen skulle komme til skade under en fest på Center for Sundhed og Samfund, men at hun anser det generelle festforbud for at være en for hård straf af de studerende. Det er for eksempel ikke relevant for dekanatet, hvem der er skyld i hærværket, siger hun, kun at Institut for Statskundskab havde ansvaret for området, da det fandt sted, og det kalder hun urimeligt.

Hun påpeger, at Center for Sundhed og Samfund er et stort og ret åbent sted, hvor mange mennesker – ikke kun studerende – har mulighed for at få adgang.

»Vi skal ikke helt ude af proportioner straffe et helt institut for en forbrydelse, vi ikke ved hvem, der står bag, og dermed bringe de studerendes studiemiljø i fare.«

Fredagsbaren består

Institutleder Mikkel Vedby Rasmussen afviser, at det friholder de studerende for ansvar, at Center for Sundhed og Samfund er et stort område med mange indgange, hvor det kan være svært at kontrollere, hvem der færdes hvor, men han medgiver, at de studerende er udfordrede:

»Campus her på Center for Sundhed og Samfund er jo ikke bygget til fester. Måske kræver det en anden grad af opmærksomhed end andre steder på KU at afvikle dem,« siger han.

»Vi er i omegnen af 1.800 studerende på Statskundskab, og selv om de ikke holder fest alle sammen samtidig, er det organisatorisk en ret stor ting, der skal køre. Vi er nødt til at have styr på, hvordan det kan ske på en betryggende måde.«

»Festpausen omfatter ikke andre aktiviteter for de studerende, som fx deres fredagsbar eller revy,« siger Mikkel Vedby Rasmussen.

I oktober måned forventer han at arbejdet med en ny plan for afviklingen af fester kan gå i gang.

chz@adm.ku.dk

Seneste