Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

Henrik C. Wegener fortsætter som rektor på Københavns Universitet til 2025

De næste fire år skal rektor blandt andet skabe stærkere bånd mellem forskning og uddannelse, inddrage forskere i højere grad og arbejde for, at universitetet får mere magt over egne bygninger.

Four more years.

Københavns Universitets bestyrelse har forlænget rektor Henrik C. Wegeners ansættelse, så han nu er rektor indtil februar 2025.

Wegener tiltrådte som rektor den 1. marts 2017 og har stået i spidsen for Københavns Universitet i en turbulent tid med uddannelsesnedskæringer, byggeskandaler og en pandemi, der har lagt universitetet mere eller mindre øde i det meste af et år.

I en nyhed på KU’s intranet fremhæver bestyrelsen, at universitetet under Wegeners ledelse fortsat uddanner kandidater af høj kvalitet, står bag forskningsgennembrud i internationale tidsskrifter og tiltrækker store summer i ekstern finansiering.

»Med fundament i vores stærke faglige miljøer skal vi udnytte KU’s bredde og stærke internationale position til at tiltrække og fastholde endnu mere viden og talent til Danmark – til gavn for samfundet, nationalt og globalt. Det er en samlet bestyrelse, der ser frem til det fortsatte samarbejde med Henrik,« siger bestyrelsesformand Merete Eldrup på KUnet.

I nyheden skitserer bestyrelsen nogle af rektorens vigtigste opgaver i de kommende år, herunder at skabe bedre sammenhæng mellem undervisning og forskning, at fortsætte den grønne omstilling af universitetet med afsæt i den nye klimaplan og at inddrage forskerne mere systematisk i ledelsesbeslutninger.

LÆS OGSÅ: Københavns Universitet har vedtaget ny klimamålsætning. »Ambitiøst,« siger ekspert

Også de verserende byggesager om Niels Bohr Bygningen og Mærsk Tårnet vil med garanti fylde i Wegeners kalender i de kommende år. Således kan Københavns Universitet forvente at modtage en astronomisk regning i huslejestigninger på grund af byggeskandaler, som universitetet ikke selv har ansvaret for (staten ejer og opfører bygningerne).

I den forbindelse siger bestyrelsen, at Københavns Universitet vil have mere indflydelse på egne bygninger og selv stå for projektering, opførelse, drift og vedligeholdelse.

Henrik C. Wegener er ph.d. i mikrobiologi og var inden sin nuværende tjans prorektor på DTU. Han er KU-rektor nummer 259.

Seneste