Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Andet

Henrik C. Wegener trækker sig som efor for 4. Maj Kollegiet

Rektor for Københavns Universitet skal alligevel ikke lede 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Stillingen bliver genopslået, efter at fondsmediet Fundats har bragt artikler, hvori en juridisk sagkyndig sår tvivl om lovligheden af ansættelsen.

I en kortfattet besked på deres hjemmeside meddeler bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg, at stillingen som leder – såkaldt efor – for kollegiet bliver genopslået. Det skriver mediet Fundats, som dækker den danske fondsverden.

Rektor for Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, havde ellers søgt og fået tilbudt stillingen med planlagt tiltrædelse 1. oktober 2020.

Nye regler skulle afskaffe alderskrav, der stod i vejen

Jobbet som efor på et kollegium er et bijob, som typisk varetages af en person fra den akademiske verden. På 4. Maj Kollegiet består lønnen i fri bolig i en smuk, ældre ejendom ved Frederiksberg Have.

Henrik C. Wegener har i Uniavisen kaldt efor-arbejdet for en »livsstil« og han har sagt, at livet blandt studerende kunne gøre ham til en bedre rektor.

LÆS OGSÅ: Rektor for Københavns Universitet får nyt bijob med fri bolig ved Frederiksberg Have

I to artikler har Fundats problematiseret Henrik C. Wegeners nu aflyste bibeskæftigelse. Blandt andet var ansættelsen af ham i strid med den fundats, som kollegiet i dag styres efter. Den siger, at eforen ikke må være over 60, men Henrik C. Wegener er 61.

Henrik C. Wegener har sagt til Uniavisen, at han i forbindelse med sin ansøgning blev oplyst om, at fundatsen var ved at blive opdateret, og at bestyrelsen ville droppe det nuværende alderskrav til eforen.

Bestyrelsesformand for 4. Maj Kollegiet Helle Sjelle har bekræftet, at bestyrelsen var i færd med at ændre fundatsen, sådan at Wegeners alder ikke var en hindring for ham. Den nuværende efor, John E. Andersen, er i øvrigt ældre end Henrik C. Wegener, regler eller ej.

Trak sig i begyndelsen af februar

Et andet spørgsmål var, om bestyrelsen reelt havde ret til at udpege netop Københavns Universitets rektor. Fundats refererede Søren Bergenser, advokat og ph.d. med speciale i ledelsesansvar i fonde, for det synspunkt, at ansættelsen af Wegener var på kant med fondsrettens habilitetsregler, fordi et af medlemmerne af 4. Maj Kollegiets bestyrelse bliver udpeget af Københavns Universitets rektor – i dette tilfælde dog af Wegeners forgænger Ralf Hemmingsen.

Henrik C. Wegener sagde i slutningen af januar måned til Uniavisen, at han ikke ville begynde som efor, så længe fundatsen for kollegiet bestod.

Jeg kan ikke træde ind, hvis der er en fundats, der siger, at jeg er for gammel.

Rektor Henrik C. Wegener

»Jeg kan ikke træde ind, hvis der er en fundats, der siger, at jeg er for gammel. Den skal gøres tidssvarende, og det havde været hensigtsmæssigt, hvis det var sket, inden jeg var blevet tilbudt stillingen. Jeg havde fået at vide, at fundatsen var ved at blive opdateret,« sagde han.

Uniavisen har ikke kunnet få oplyst, hvad der har forårsaget, at kollegiet nu alligevel slår stillingen op hele syv måneder før Wegeners planlagte tiltrædelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra 4. Maj Kollegiets bestyrelsesformand Helle Sjelle.

Henrik C. Wegener har sendt en skriftlig kommentar:

»Kollegiets igangværende proces med at færdiggøre en ny fundats, der skal gælde for kollegiets ledelse og drift, har givet anledning til spørgsmål. For ikke at skabe uro om kollegiets virke og mit arbejde i øvrigt som rektor ved KU, orienterede jeg d. 3. februar 2020 bestyrelsesformanden om, at jeg trak mig som kandidat til stillingen på kollegiet. Det er sket i fuld forståelse med 4. Maj Kollegiets bestyrelse,« skriver Henrik C. Wegener.

Han oplyser, at han ikke er ansøger, såfremt kollegiet får lavet en ny fundats og genopslår stillingen.

Seneste