Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Cribs

Rektor Henrik Wegener får nyt bijob med fri bolig ved Frederiksberg Have

Københavns Universitets rektor har søgt og fået tilbudt et job som leder af 4. Maj Kollegiet, skriver mediet Fundats. Henrik Wegener siger, at han har tid til den ekstra opgave, som han kalder »en livsstil«, og at det vil gøre ham til en bedre rektor at bo blandt studerende.

En stor lejlighed i to plan i en villa, der grænser op til Frederiksberg Have. Det er lønnen for rektor på Københavns Universitet Henrik Wegeners nye sidebeskæftigelse som leder – såkaldt efor – på 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Varme og el er inkluderet.

Det er Fundats, et uafhængigt medie med speciale i fonde, der i to artikler skriver om KU-rektorens nye hverv, som han fik foran 22 andre ansøgere.

Som efor får rektor ansvar for kollegiets økonomi, budgetlægning, regnskabsføring, ligesom han er ansvarlig for den daglige drift og for at varetage kollegiets interesser udadtil – herunder »rejse støtte til at vedligeholde infrastruktur,« som Wegener siger til Fundats.

Ifølge Fundats er efor-jobbet til rektor blevet godkendt af den afgåede formand for Københavns Universitets bestyrelse Mads Krogsgaard Thomsen.

Henrik Wegener tjener omkring 1,8 millioner kroner om året som rektor for landets største universitet. Stillingen som rektor er en fuldtidsstilling, og ifølge et udkast til en ny fundats for 4. Maj Kollegiet, er stillingen som efor »mindst halvtidsansættelse.«

Henrik Wegener siger selv til Fundats, at han forventer at kunne klare efor-jobbet ‘primært om aftenen og i weekenden’, og at jobbet som efor »lige så meget [er] en livsstil, som det er en stilling.«

En institutleder har nogle gange mere at lave end en rektor

»Eforer er jo tit institutledere eller professorer. Og en institutleder på et moderne universi­tet med personaleansvar for mange hundrede mennesker og et budget på mange hundre­de millioner kroner har jo fuldstændig samme arbejdsintensitet, som en rektor har. Nogle gange måske endda mere, fordi de har færre til at støtte op i det daglige. Så der er ikke no­get tidsmæssigt issue, synes jeg,« siger Henrik Wegener til Fundats.

Det er sandt, at andre eforer har passet jobbet ved siden af et stort job. Lederen af kollegiet Regensen, (som dog ikke kaldes efor men provst), er Stuart Ward, institutleder på Saxo-Instituttet på KU.

Og også den nuværende efor på 4. Maj Kollegiet, John E. Andersen, som i dag er lektor emeritus på Københavns Universitet, har i årevis været institutleder på KU, samtidig med at han arbejdede som efor.

»Der er ikke tale om et halvtidsjob,« siger John E. Andersen til Uniavisen. »Og sådan har det heller ikke været i praksis.«

Han siger, det er en misforståelse og en fejl, at der i udkastet til en ny fundats for kollegiet står, at »ansatte ved kollegiet med mindst halvtidsansættelse, herunder eforen og kollegiebetjenten, er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne,« hvilket jo må læses sådan, at eforen er ansat mindst på halv tid.

Det er verdens bedste job.

John E. Andersen, nuværende efor

»Jeg har haft det job i 16 år, og jeg har aldrig brugt halv tid på det,« siger John E. Andersen, der tilføjer, at han især søgte jobbet som efor for at få mere kontakt til studentermiljøet, for som efor bor man tæt på de studerende fra kollegiet og er en del af deres hverdag.

»Det er verdens bedste job,« siger John E. Andersen.

Nytiltrådt bestyrelsesformand for 4. Maj Kollegiet Helle Sjelle, som også er konservativ kommunalpolitiker på Frederiksberg, siger også, at efor-jobbet ikke er et almindeligt halvtidsarbejde.

»Det er jo svært at definere, hvor meget tid der går med det her. Det er mere en livsstil end så meget andet at være efor,« siger Helle Sjelle.

Henrik Wegener bruger også selv ordet livsstil om sit nye bijob:

»Definitionen på at være efor er, at man bor på kollegiet sammen med de unge mennesker,« siger Henrik Wegener til Uniavisen. »Derfor siger jeg, det er en livsstil. Man skal ønske at være en slags fast midtpunkt for det sociale og studiemæssige liv ved kollegiet.«

»Det er positivt synergisk med mit arbejde som rektor. Jeg tror, at jeg bliver en bedre rektor af at være på bølgelængde med de studerende, som jeg ellers ser alt for lidt til inde i Nørregade.«

Henrik Wegener siger, at det ikke stod i stillingsopslaget, hvor lang tid eforen skulle forvente at lægge i jobbet, men at det fremgik, at man kunne spørge den nuværende efor, hvilket han gjorde.

»Jeg kan ikke ud fra det oplyste se, at der skulle være nogen tidsmæssige alarmer, der blinker. Jeg har jo også som rektor noget, der hedder fritid. Det her arbejde foregår i the odd hours.«

Henrik Wegener tilføjer, at han som prorektor på DTU havde et hav af tillidshverv, som han opgav, da han blev rektor på Københavns Universitet, og at han har fået tid til at føje en smule til igen. Han siger, at man som efor på et kollegium typisk skal have en fast stilling i det akademiske lag, og han påpeger, at det også gælder eforer ved andre kollegier.

Aldersgrænse bremser Wegener tiltrædelse

Ifølge 4. Maj Kollegiets hjemmeside tiltræder Henrik Wegener 1. oktober. Det fremgår dog sammesteds, at hans tiltrædelse »forudsætter at der gennem kommende forhandlinger kan opnås enighed mellem Bestyrelsen og Henrik C. Wegener om ansættelsesvilkårene.«

Denne ændring er lagt ind på kollegiets hjemmeside, efter at Fundats’ journalist Sune Holm Pedersen havde taget historien om den nye efor op.

Jeg tror, at jeg bliver en bedre rektor af at være på bølgelængde med de studerende, som jeg ellers ser alt for lidt til inde i Nørregade.

Henrik Wegener

En knast kan være, at Henrik Wegener ikke lever op til de krav, som en efor på 4. Maj Kollegiet skal opfylde ifølge kollegiets eget nugældende regelsæt. Her står nemlig, at efor ikke kan fungere »længere end til udgangen af sit fyldte 60. år,« og Henrik Wegener er 61.

Den nuværende efor, John E. Andersen, er dog ældre endnu, så hvis bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet bryder deres egne regler for at ansætte KU’s rektor, gør medlemmerne ikke noget, de ikke har gjort før. Fundatsen, som er fra 1997, indeholder også i dag nogle utidssvarende punkter, fx at dele af bestyrelsen vælges af konsistorium på KU, et organ, som ikke længere eksisterer

Ifølge mediet Fundats vurderer en ekspert i ledelsesansvar i fonde, advokat og ph.d. Søren Bergenser, at ansættelsen af Wegener er »lodret imod fondens vedtægt og dermed i strid med fondslovgivningen.«

Henrik Wegener siger, at han heller ikke vil begynde som efor, så længe de nuværende regler gælder:

»Jeg kan ikke træde ind, hvis der er en fundats, der siger, at jeg er for gammel. Den skal gøres tidssvarende, og det havde været hensigtsmæssigt, hvis det var sket, inden jeg var blevet tilbudt stillingen. Jeg havde fået at vide, at fundatsen var ved at blive opdateret,« siger han.

Helle Sjelle lover nye regler

Ifølge Henrik Wegener er det vanskelige punkt for kollegiets bestyrelse at beslutte, hvordan man i fremtiden vil optage studerende, fordi der snart ikke længere er flere børn eller børnebørn af frihedskæmpere, som er i den alder, hvor man studerer, og det er blandt andet den proces, der har gjort, at det har taget tid at omskrive fundatsen.

Formand for 4. Maj Kollegiet Helle Sjelle siger til Uniavisen, at nye regler er på vej.

»Der er en proces, og vi skulle have afsluttet det på seneste bestyrelsesmøde, og det blev det ikke, men bestyrelsen har vedtaget for længst, at man skulle fjerne de her aldersgrænser.« Hun siger, at ændringerne er sendt til Frederiksberg Kommune, som godkender dem. »Henrik Wegener tiltræder jo først, hvis alt falder på plads, 1. oktober,« siger Helle Sjelle.

Eforens bolig ved Frederiksberg Have er ifølge den nuværende beboer John E. Andersen »en stor fin lejlighed, som dog trænger til noget istandsættelse.«

»Det er et udmærket hus. Jeg har elsket at være her,« siger han.

John E. Andersen oplyser, at der skal betales skat af den fri bolig.

 

<em>Rettelse 31/1-20: I en tidligere version af artiklen stod, at Stuart Ward er institutleder for Engelsk, Germansk og Romansk, men han er leder af Saxo-Instituttet.</em>

Seneste