Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Her er Kirsten Refsings nye uddannelseslandskab

FORANDRINGER - I sommer var der stort postyr om Humaniora, da aviserne kunne afsløre, at dekanen ville nedlægge eller sammenlægge flere af fakultetets mindre fag. Nu foreligger Humanioras endelige plan, der byder på nedlæggelse af flere bacheloruddannelser og et helt nyt udvalg uden om det demokratiske Akademisk Råd.

Siden foråret 2010 har ledelsen på Det Humanistiske Fakultet villet omdanne Humanioras ‘uddannelseslandskab’.

Et første udkast var i høring på fakultetet i efteråret 2010 og det endelig produkt er nu kommet. Strategien for fremtidens uddannelseslandskab bliver først offentliggjort den 28. februar, men Universitetsavisen har fået et smukig.

Vigtigste forandring: En række bacheloruddannelser er blevet slået sammen. Det sker i første omgang primært på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), hvor fx et nyoprettet Asienstudier samler Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier og Tibetologi. Derudover bliver Balkanstudier, Grækenlandsstudier og Russisk lagt sammen til Øst- og Sydøsteuropastudier. (Studieordningerne fortykkes tilsvarende og ligner i dag mindre telefonbøger).

Anderledes plan end i sommer

Finsk og Indoeuropæisk, der var foreslået sammenlagt med andre fag, vil derimod fortsætte som selvstændige uddannelser, Indoeuropæisk i et sprogvidenskabeligt fællesskab med Lingvistik. Det er en ændring i forhold til det arbejdspapir, der i sommer blev lækket til pressen og skabte så megen virak.

LÆS: Det lækkede dokument fra Det Humanistiske Fakultet sommeren 2010

Debatten i sommeren og efteråret 2010 gik på at en række små bacheloruddannelser skulle lægges sammen eller helt nedlægges, men sådan ser det ikke helt ud til at gå alligevel.

Kirsten Refsing får et FUR

Humanioras uddannelsesprocesser stopper dog ikke denne vinter. Fakultetets ledelse skriver, at processen med at omforme fakultetets uddannelser fortsætter. Til at hjælpe denne fortsættelse på vej vil dekan Kirsten Refsing nedsætte et ‘Fakultetets Uddannelsesstrategiske Råd (FUR)’, der skal drøfte fremtidens uddannelser og rådgive dekanen herom.

FUR skal skabe en række kriterier for gode uddannelser ud fra følgende parametre: Faglig kvalitet, sund økonomi, studiemiljø og vidensberedskab.

FUR skal også indstille godkendelser af nye uddannelser og tilvalgsfag til dekanen. Uddannelser der ikke lever op til FUR’s kriterier, vil blive nedlagt. Så det er et magtfuldt nyt organ, dekanen vil oprette. Og hvem skal så sidde med al den magt?

Hvordan skal FUR fungere?

Medlemmerne vil bestå af studieledere fra hvert af Humanioras 6 institutter, 2 studerende udpeget af de studerendes fælles fagråd HUM-rådet, 2 VIP-medlemmer fra akademisk råd og fakultetets studiechef.

FUR’s møder bliver ikke åbne for offentligheden.

Allerede nu har fakultetet et Akademisk Råd med en rådgivende funktion, hvis medlemmer er valgt ved det årlige universitetsvalg. Det store spørgsmål er så, hvordan samspillet vil være mellem Akademisk Råd og FUR.

Dette fremgår ikke af de strategipapirer, som Universitetsavisen har set.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste