Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Højt spil med farmaceutuddannelsen som indsats

SYNSPUNKT - Kemien skal styrkes på Københavns Universitet. Men en sammenlægning af al kemi på Københavns Universitet vil være den helt forkerte løsning.

Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet indeholder mange forskellige elementer, men kemi spiller en meget central rolle. Alle lægemidler er kemiske stoffer, som vi skal lære at analysere og fremstille, og vi skal lære, hvordan de kemiske forbindelser interagerer med andre stoffer både i og uden for kroppen.

Kemi er altså en meget integreret del af vores uddannelse. Men vi skal ikke bare lære kemi. Vi skal lære farmaceutisk kemi. Og det gør vi på Farma, fordi omdrejningspunktet for al forskning og undervisning her netop er lægemidler. Vi kan ikke lære helt så meget kemi som en kemiker – og det skal vi heller ikke. Vi skal jo også lære alt det andet, der har med lægemidler at gøre – og derfor er det helt essentielt, at vores undervisere ved præcis hvilke elementer af kemien, det er relevant for os som studerende at lære.

Det er netop styrken ved farmaceutuddannelsen på Farma. Vi integrerer alle fagdiscipliner omkring lægemidlerne for at få én samlet uddannelse, der gør, at farmaceuter har en stor og relevant viden inden for alle aspekter af de farmaceutiske videnskaber.

Ledelse: Tænk jer om

Hvis vores undervisere inden for kemi ikke længere skal være direkte tilknyttet dette faglige fællesskab, er vi bekymrede for, om vores undervisning i fremtiden vil kunne holde det samme faglige niveau, vi har i dag. Ikke fordi underviserne vil være dårligere – men uden fælles faglig baggrund, vil undervisningen blive mindre fokuseret på netop dét, der er relevant for farmaceuter, og afstanden mellem studerende og underviser bliver større.

Dette er hermed en opfordring til ledelsen om at tænke sig grundigt om, inden der træffes beslutninger om en samling af kemien på Københavns Universitet. Vi vil som studerende gerne indgå i en diskussion om, hvordan man kan styrke kemien – også den farmaceutiske kemi – på KU.

Men for at gøre det helt klart: Vi mener ikke, at en sammenlægning af al kemi på Københavns Universitet er den rette løsning – tværtimod!

Seneste