Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hold op med at ansætte studerende til opgaver, de ikke burde udføre ifølge overenskomsten

Ifølge HK Kontor-overenskomsten skal studentermedhjælpere lave arbejde som at kopiere og rydde op i køkkenet, men på Københavns Universitet bliver de ansat til opgaver, der burde gå til fastansatte folk med de rette faglige forudsætninger, skriver to tillidsfolk.

Det er vigtigt med professionel understøttelse af organisationen – og at det skal være så effektivt som muligt – det fremhæver vores ledelse gang på gang.

Men hvordan kan det så være, at man ansætter ufaglærte studentermedhjælpere til administration og ikke viger tilbage for i opslag at skrive, hvilke fortræffelige egenskaber en sådan studentermedhjælper forventes at have?

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Den professionelle og effektive administration er så nødt til at bruge tid på dels at oplære og dels at rydde op efter midlertidigt ansatte studentermedhjælpere!

Et eksempel på tekst i et jobopslag på en sådan ansættelse:

»Ekspedering, fx kontrol og godkendelse af fakturaer og rejseafregninger i instituttets regnskabssystem (IndFak og RejsUd).«

Økonomimedarbejdere har mange års uddannelse bag sig, for at kunne bestride et sådant job, blandt andet i momslovgivning, forvaltningsret mm. så hvordan kan man så sætte en ufaglært studentermedhjælper til det arbejde?

Studerende ansættes til højt kvalificeret arbejde

Hvad skal en studentermedhjælper ansat efter HK Kontor-overenskomstens paragraf 35 (om ansættelse af studerende) så beskæftige sig med, kunne læseren foranlediges til at spørge, og svaret kommer her:

Da overenskomsten i sin tid blev ‘beriget’ med en paragraf for studerende, så var det ikke tænkt sådan, at en studerende skulle ansættes til andet end at være praktisk medhjælp til forefaldende opgaver som kopiering, at holde orden i køkkenet, at bestille mødeforplejning, hjælpe til ved arrangementer fx møder og workshops og andre mindre administrative opgaver under instruktion.

Men nu ansættes studerende, og stadig på HK Kontor-overenskomsten, som fx:

»Mentorkoordinator – Opgaver: her kræves koordinering af og deltagelse i sociale arrangementer for de internationale studerende.«

Er det administrative opgaver?

Eller hvad med denne arbejdsbeskrivelse: »Som ansat studentermedhjælper skal du være med til at udvikle optagelsesområdet løbende, bl.a. ved at finde på gode løsninger i et nyt område, opdage tendenser i arbejdet med de potentielle studerende samt forbedre vores arbejdsprocesser eller det vil være en klar fordel at du har en bred indsigt i (…) -studiet og (…) Instituttet.«

Nu kommer vores spørgsmål: Hvad i alverden har ovenstående at gøre på en overenskomst, som ansætter administrative medarbejdere, og hvor studenterparagraffen var tænkt som medhjælp på kontorerne til forefaldende ufaglærte opgaver?

Eksemplerne er sakset fra studenteropslag på Københavns Universitets intranet KUnet i uge 3.

På Københavns Universitet bryster vi os af at uddanne kloge studerende, men brugen af studentermedhjælpere og ulønnede (gratis) praktikanter har efter vores opfattelse taget overhånd på KU.

På Københavns Universitet bryster vi os af at uddanne kloge studerende, men brugen af studentermedhjælpere og ulønnede (gratis) praktikanter har efter vores opfattelse taget overhånd.

Og så har vi slet ikke nævnt det faktum, at der ansættes ufaglærte laboratorieassistenter i en lav løngruppe, som også sættes til faglærte opgaver i laboratorierne – hvor er den høje faglighed og højt besungne laboratoriesikkerhed?

Ansæt i stedet flere i fleksjob

Vi burde som arbejdsplads gå forrest, vise samfundssind ved fx at ansætte flere fleksjobbere, som af den ene eller anden grund ikke kan udfylde et fuldtidsjob, men sagtens kan arbejde de 10-15 timer, som studerende max må ansættes på.

Fordelen ved dette er også at disse medarbejdere fastansættes – i modsætning til studerende, som ofte bliver oplært af det faste personale, hvorefter de forsvinder igen.

I stedet for at løse det grundlæggende problem, at der mangler administrativt personale til at løse opgaverne, forsøges det løst med en masse skæve og korte ansættelser, som belaster det faste personale, der skal bruge tid på at rette fejl og lære op igen, igen og igen!

Både TAP (tekniske-administrativt personale) og VIP (videnskabeligt personale) på KU har det samme ønske: En professionel administration, som understøtter forskning og undervisning på vores universitet.

Hermed en opfordring til ledelsen om at støtte op om dette.

Seneste