Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hum-ansatte har mistillid til ledelsen

Undersøgelse viser en meget lav tillid til universitetets ledelse på Det Humanistiske Fakultet. Et udtryk for utilfredshed med systemet og ikke med enkeltpersoner, mener dekanen og fællestillidsmanden

Medarbejderne på Det Humanistiske Fakultet (Hum) har meget lav tillid til ledelsen på Københavns Universitet (KU), og de føler at der eksisterer en meget lav grad af retfærdighed på deres arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på fakultetet.

Ifølge Peter Hasle, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, er såvel private som offentlige danske arbejdspladser generelt præget af en stor tillid til ledelsen, så når en arbejdsplads som KU ligger så lavt, er det udtryk for at der er noget galt, og det burde få ledelsen til at overveje grundigt hvad den gør forkert, mener Peter Hasle.

»Det er ikke et problem der kan løses med et snuptag. Du kan vinde andres tillid, men ikke kræve den, så troværdighed i ord og handling gennem en lang periode er en forudsætning for at ændre på tingene,« siger han.

Seniorforskeren tilføjer at der i tider med store forandringer er en særlig stor risiko for at der opstår mistillid. Det er en ond spiral som er vanskelig at komme ud af igen.

»Det medfører at medarbejderne fortolker alt hvad ledelsen gør, negativt, selv helt små begivenheder eller forandringer. I en sådan situation er det afgørende at beslutningsprocesserne er gennemsigtige, at medarbejderne har reel indflydelse, og at ledelsen overvejer grundigt hvad den signalerer og hvordan,« siger Peter Hasle.

Mistro til systemet
Karen Boesen, arbejdsmiljøkonsulent på KU, er ikke i tvivl om at der hersker mistillid mellem ledelsen og en gruppe af medarbejdere på Hum, men det er ikke muligt ud fra undersøgelsen at konkludere om det er deres respektive institutleder, dekanen, rektor eller ledelsen som helhed den enkelte mistror. Respondenterne skulle nemlig svare på hvad de mener om ledelsen på KU som helhed, og formuleringen kan have gjort at de har opfattet spørgsmålet forskelligt. Det er derfor nødvendigt at undersøge nærmere hvad utilfredsheden præcist er udtryk for.

Henrik Prebensen, fællestillidsrepræsentant på Hum, tror ikke at mistilliden skyldes utilfredshed med enkeltpersoner i ledelsen, men snarere mistillid til hele systemet med en professionel ledelse der erstattede det tidligere medarbejderdemokrati med den nye universitetslov i 2003.

»KU-lederne må gøre sig klart om de vil opfattes som en flok vejrhaner der blot er et instrument for det politiske system i Danmark, eller fremstå som ledere for deres kolleger,« siger Henrik Prebensen der også efterspørger en mere akademisk ledelsesstil og mindre management-snak.

Han mener til gengæld at det er muligt for ledelsen at vinde medarbejdernes tillid hvis den formår at hente flere midler hjem, øge KU´s prestige i samfundet og bliver klarere i mælet over for politikerne.

»Men indtil videre er det op ad bakke. Ledelsen har ikke formået at flytte ret meget,« siger han.

Ikke min skyld
Hum-dekan Kirsten Refsing tror ikke den lave tillid til ledelsen skyldes hendes person selvom hun har haft flere sammenstød med medarbejderne i pressen og er blevet kritiseret for sin ledelsesstil.

»Medarbejderne og jeg er kommet forholdsvis godt ud af det med hinanden den sidste lange tid, og det er snart et års tiden siden vi havde det sidste af vores kultursammenstød. Jeg kan kun gætte, men jeg tror det er udtryk for mistillid til ledelsessystemet som helhed, universitetsloven og de mange nye krav og tiltag der kommer fra ministeriet,« siger Kirsten Refsing.

Hun ser frem til at tallene bliver bearbejdet og flere af de øvrige fakulteter på KU får lavet en tilsvarende undersøgelse så der bliver noget at sammenligne med. På nuværende tidspunkt har udover Hum kun Det Teologiske Fakultet (Teo) lavet den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Resultatet fra Teo viser en »lidt lav tillid til ledelsen«.

Næste skridt på Hum bliver ifølge personalechef Hanne Møller at diskutere igennem i de kollegiale organer hvorfor tallene ser ud som de gør. Man overvejer også at lave fokusgruppeinterviews, og så skal der laves en handlingsplan inden sommer.

clba@adm.ku.dk

Seneste