Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Hum-ansatte sagde fra - fik et bedre arbejdsmiljø

ARBEJDSVILKÅR - For halvandet år siden blev arbejdsmiljøet i afdelingen Uddannelse & Studerende på Det Humanistiske Fakultet betegnet som sundhedsskadeligt, men nu er forholdene blevet meget bedre. Ledelsen bliver ligefrem rost for at lytte og tage hånd om problemerne.

»Der kan faktisk komme noget godt ud af at sige fra,« siger Mike Wenøe og smiler.

Han er tillidsrepræsentant og karrierevejleder i afdelingen Uddannelse & Studerende på Det Humanistiske Fakultet og medlem af fakultetets og fakultetsservices samarbejdsudvalg (FSU/SUFS).

For halvandet år siden var det nærmest utænkeligt for ham og mange af hans cirka 45 kolleger i afdelingen, at det kunne være forbundet med andet end hovedpine og ondt i maven at gå på arbejde. Men i dag er arbejdsglæden vendt tilbage.

Nu lytter ledelsen

Vendepunktet kom, da tillidsrepræsentanterne som den sidste udvej gik til pressen og tog til genmæle og fortalte deres version af forholdene for medarbejderne i Uddannelse og studerende.

»Omtalen i medierne var et lavpunkt, men dekanen stod på mål for kritikken, så det blev også et slags vendepunkt,« siger Mike Wenøe og tilføjer, at læren af sagen er, at det er ok at sige fra, hvis man oplever et dårligt arbejdsmiljø.

Kollegaen Kristine Louise Meesenburg, der er tillidsrepræsentant og fuldmægtig i afdelingen, forklarer, at det virkede som, at dekanatet ændrede holdning og tog problemerne alvorligt.

Medarbejderne blev i hvert fald indbudt til en samtale for i fællesskab at finde en løsning.

»Der blev sat gang i en proces, hvor vi sammen tog fat om at få lavet handleplaner for arbejdsmiljøet. Vi identificerede problemerne, kom med løsningsforslag, udpegede ansvarlige blandt medarbejderne og enedes om deadlines. Det blev virkelig prioriteret i hverdagen,« siger Kristine Louise Meesenburg.

Mike Wenøe nikker og tilføjer:

»Vi havde for første gang fornemmelsen af, at vi blev hørt og problemerne taget alvorligt.«

Ja til styring

Samtalerne mundede ud i et idékatalog med forslag til, hvordan dekanatet og medarbejderne i fællesskab kunne løse arbejdsmiljøproblemerne.

Årsagen til mange af problemerne var mangel på ledelse og ressourcer, så der blev ansat en vicestudiechef, og tre ledige områdelederstillinger blev besat. Og til trods for et generelt kvalificeret ansættelsesstop af administrative medarbejdere har dekanatet omprioriteret, så der kunne tilføres de nødvendige ressourcer til afdelingen.

Desuden skal alle ansatte i afdelingen nu udfylde flekstidsskemaer, og der er indført en grænse for, hvor meget overarbejde den enkelte må have, så der ikke igen bliver opbygget en kæmpe overarbejdspukkel.

Universiteterne er ellers blevet kritiseret for at bruge for mange penge på ledelse, men det kan Kristine Louise Meesenburg og Mike Wenøe ikke genkende fra deres egen dagligdag.

»Problemet var til dels at vi manglede ledere på vigtige poster. Nu er ingen i tvivl om kommandovejene; der bliver udstukket retningslinjer for arbejdet, og vi ved hvilke opgaver vi skal løse, så vi ikke render rundt som hovedløse høns. I dag bliver problemstillinger drøftet og om nødvendigt bragt videre, og problemerne løst, så vi føler, at der endelig bliver taget hånd om medarbejderne. Og så oplever vi, at ledelsen og medarbejderne samarbejder om at gennemføre systematisk APV-arbejde,« siger Kristine Louise Meesenburg.

clba@adm.ku.dk

Seneste