Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HUM-studerende støtter ansatte i tilfælde af konflikt

Konflikt — De studerende på KU's folkerigeste fakultet er klar til at forhindre ikke-organiserede medarbejdere i at arbejde under lockout. Nedskæringer på uddannelse og de ansattes krav om løn og rettigheder hænger sammen, mener de studerende.

De studerende på KU’s Humanistiske Fakultet støtter de ansatte, som strejker eller bliver lockoutet af staten, hvis forsøget på at få arbejdsgivere og offentligt ansatte til at finde et forlig slår fejl.

Også selv om en fuldtonet konflikt på KU kan gå ud over studerendes mulighed for at få vejledning og gå til eksamen.

Det vedtog HUMrådet – altså den del af studenterrådet, som omfatter KU’s omkring 10.000 humaniorastuderende – på et stormøde torsdag den 15. marts. På sin Facebookside skriver rådet:

I tilfælde af en strejke eller lockout stiller vi os skulder ved skulder med de ansatte og fagbevægelsen

HUMrådet

»Stormødet vedtog, at vi aktivt vil støtte de ansatte før og under en konflikt! Og i tilfælde af lockout vil vi, i samarbejde med fagforeningerne, om nødvendigt blokere for, at ansatte der ikke er medlem af fagforeningerne kan lave undervisning og andet konfliktramt arbejde!«

Om nødvendigt vil de studerende altså fysisk medvirke til at lægge pres på arbejdsgiverne ved at lukke ned for fakultetet. Planen er, at kun studerende, der har brug for at benytte læsesale eller lignende vil få uhindret adgang til fakultetet.

Forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost har reageret på udmeldingen fra de humaniorastuderende med et »sejt!«

Ansattes krav er forudsætning for god uddannelse

»På universitetet har der i mange år været løntilbageholdenhed for alt fra lektorer til pedeller, og det er på tide, at de ansattes hårde arbejde bliver belønnet med rimelige lønstigninger,« står der i støtteudtalelsen fra HUMrådet.

Ifølge rådets studerende hænger arbejdsgivernes ønske om at spare på lønnen til de universitetsansatte sammen med de nedskæringer, som ikke mindst har ramt de humanistiske uddannelser i de senere år:

Sejt!

Forkvinde Sana Mahin Doost, Danske Studerendes Fællesråd

»Gode arbejdsforhold for de ansatte er afgørende for, at vi som studerende kan få gode studieforhold og ordentlig undervisning. Derfor ser vi også overenskomstkampen som en kamp mod nedskæringerne generelt,« står der i støtteudtalelsen. Og videre:

»Vi er selvfølgelig kede af, at en mulig konflikt vil betyde, at vi mister undervisning, og at det kan gå ud over vores eksamener. Men vi er endnu mere bekymrede for, at fortsatte nedskæringer og dårlige arbejdsforhold ødelægger vores uddannelser! Derfor støtter vi fuldt op om de ansattes krav og i tilfælde af en strejke eller lockout stiller vi os skulder ved skulder med de ansatte og fagbevægelsen og vil støtte konkret hvor vi kan!«

Ansatte arbejder allerede i pauserne

Niklas Zenius Jespersen, HUMrådets formand og historiestuderende, siger, at statens ønske om at afskaffe de ansattes ret til en frokostpause i arbejdstiden – hvilket reelt svarer til en lønnedgang – kan koste Det Humanistiske Fakultet 30 millioner kroner årligt.

»En mulighed kan være, at den sum, som staten giver universitetet til løn bliver mindre, og det kan give fyringer,« siger Niklas Zenius Jespersen.

Han siger også, at de studerende, han har talt med er frustrerede og bekymrede ved udsigten til en konflikt, der kan ødelægge deres eksamen, men at der er en udbredt holdning om, at ansvaret ligger hos regeringen.

»Folk forstår godt, at det ikke er de ansattes skyld,« siger han. »Undervisere og de ansatte på kontorerne arbejder allerede ofte i deres frokostpause, ikke mindst efter de fyringer, der har været på fakultetet.«

Studerende bør downloade info fra nettet før konflikt

Niklas Zenius Jespersen opfordrede fredag den 16. marts i Uniradioen studerende til at kontakte deres fagråd, hvis de vil vide mere om konflikten mellem de offentligt ansatte og arbejdsgiverne, eller hvis de ønsker at støtte de ansatte.

Han rådede også sine medstuderende til at downloade de informationer, de skal bruge, fra KU’s hjemmesider, og til at få indsendt ansøgninger og lignende i god tid. I tilfælde af en konflikt risikerer KU’s it-systemer at blive lagt ned.

De studerende på Humaniora har en vis rutine med at blokere deres uddannelser. Senest lukkede de i november 2016 dekanatet på HUM i protest mod millionbesparelser på fakultetets institutbiblioteker.

Seneste