Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Humaniora splitter ikke institutter op

SVAR - Ulf Hedetoft lover at inddrage de studerende i en eventuel beslutning om at flytte afdelinger fra KUA2 ind i Mikado House.

Kære Jakob m.fl.

Tak for brevet og opmærksomheden omkring vores pladsproblemer.

Jeg er grundlæggende enig i jeres synspunkter om studiemiljøet og KUA2, og jeg kan allerede nu derfor dementere de rygter, I refererer til om en opsplitning af MEF eller andre institutter, der ville skade den faglige interaktion mellem VIP og studerende.

Det er klart, at pladsspørgsmålet kun kan løses ved at overveje udnyttelsen af fx Mikado House, men hvis enheder bliver nødt til at flytte dertil, vil der blive lagt stor vægt på de argumenter, I fremfører.

Studerende vil naturligvis via HUMrådet blive inddraget i dialogen, inden beslutninger bliver truffet. Jeg vil samtidig understrege at også flytning af administrative enheder er med i overvejelserne.

Gode hilsner og god indvielse,

Ulf

Seneste