Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

HUMrådet: Karakterkrav kan ikke bekæmpe det høje frafald på Humaniora

HAPPENING – Humaniora plages af højt frafald – og de varslede karakterkrav på fakultetet kan ikke løse problemet, mener HUMrådet, som i stedet efterlyser investeringer i studiemiljøet og undervisning. Men karakterkravet er slet ikke indført for at begrænse frafaldet, siger dekan Ulf Hedetoft. Dét problem skal et frafaldsudvalg løse.

Sorte plastikposer trukket ned over hver femte stoleryg i et lokale på Det Humanistiske Fakultet (HUM) ved Københavns Universitet (KU).

Med den happening ville HUMrådet den 25. november skabe opmærksomhed omkring, at hele 22 procent af alle de studerende på fakultetet dropper ud i løbet af deres første studieår.

»Frafaldsprocenten er alt for høj. Vi har fokus på det, fordi det er trist, at man mister sine studiekammerater og fordi de, der falder ud, kan føle det som et nederlag, der gør det svært at komme igen,« siger Laura Bech Hansen, forkvinde for HUMrådet, som er talerør for de studerende på Humaniora.

Vigtigst at satse på miljø og undervisningstimer

I forbindelse med happeningen kritiserer HUMrådet ledelsens planer om at indføre et karakterkrav på 6 for KU og 7 for Humaniora.

»I stedet for et karakterkrav skal vi satse på et bedre studiemiljø og flere undervisningstimer, hvis vi skal komme frafaldet til livs,« siger Laura Bech Hansen.

Hun og HUMrådet mener, at ledelsen – repræsenteret ved dekanatet på Hum – i stedet for at straffe de studerende med fremdriftsreformen og gøre det sværere at komme ind på universitetet, hellere skal lave ‘positive løsninger’, der hæver kvaliteten af uddannelsen og styrker det sociale fælleskab.

»Det må i stedet være studiemiljøet og undervisningen, der gør, at så mange falder fra, og det kræver investeringer at ændre det. Dekanatets løsning kan også blive dyrere på den lange bane, for så kommer der færre studerende ind, og så mister Humaniora penge,« siger hun (fordi universitetet modtager penge fra staten for hver færdig studerende – red.).

Fakultetet vil have de mest motiverede studerende

Dekan Ulf Hedetoft afviser, at karakterkravet er sat i verden for at gøre noget ved fraværsprocenten.

»Karakterkravet er ikke affødt af diskussionen om en høj frafaldsprocent. Kravet kommet fra universitetets fempunktsplan til at forbedre uddannelsernes kvalitet, som vi udarbejdede i 2014. At det så forhåbentlig vil medvirke til at kunne fastholde de studerende bedre og til mere fremdrift er en anden sag. Vi er først og fremmest interesserede i at kunne rekruttere de bedste og mest motiverede studerende, og alle kendte analyser peger på, at det er en enkel og administrativt ressourcelet måde at gøre det på,« siger Ulf Hedetoft og tilføjer, at dekanatet stadig diskuterer, om det er bedst med et karakterkrav på 6 eller 7.

Høj frafaldsprocent koster fakultetet penge

Ulf Hedetoft medgiver dog, at den store frafaldsprocent »giver Humaniora udfordringer«. Faktisk, siger han, er frafaldsproblemet langt større end de 22 procent, som HUMrådet taler om i forbindelse med deres happening, for det tal gælder kun for førsteårsstuderende. Det samlede frafald på HUM – betragtet som et gennemsnit over de studerendes samlede forløb fra bacheloren til kandidaten – ligger på omkring 50 procent.

»Det er oplagt, at den høje frafaldsprocent koster fakultetet penge. Vi har af samme grund nedsat et frafaldsudvalg til at analysere, hvad vi skal gøre for at dosere vores indsatser rigtigt,« siger Ulf Hedetoft.

Rapport om frafald udkommer 26. februar

HUMrådet har fået to pladser i frafaldsudvalget. Dertil kommer undervisere fra HUMs syv institutter samt andre medarbejdere. Ifølge Laura Bech Hansen er det meningen, at frafaldsudvalget skal komme med en rapport den 26. februar.

HUMrådet vil nu forholde sig afventende for at koncentrere sig om rapportens konklusioner, når den kommer.

»I og med at dekanatet har nedsat frafaldsudvalget, tyder det jo på, at ledelsen tager den høje frafaldsprocent alvorligt. Men det spændende bliver, om de også tager rapporten alvorligt,« siger Laura Bech Hansen.

anfj@adm.ku.dk

Seneste