Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Hun- og hanhjerner

»Det er lidt provokerende, men jeg mener faktisk at der er belæg for at tale om han- og hunhjerner.« Således siger professor og tidligere rektor på Københavns Universitet Kjeld Møllgård der sammen med en række forskere på KU står bag den verdensomspændende Hjerneuge på Københavns Universitet. I år er temaet hjernen og seksualiteten.

Ifølge Kjeld Møllgård udvikler hjernen sig allerede i fostertilstanden forskelligt: »Hvis der er testosteron til stede, udvikles der en hanhjerne, og hvis der ikke er, fortsætter hjernen med at være hunhjerne. Utallige test viser at kvinderne er bedre til de verbale ting og har større evne for medfølelse, mens mændene er bedre til at kaste og sigte, altså det rumlige. Men det ser også ud til at de centre der styrer vores kønsadfærd, kan have forskellig størrelse inden for samme køn og dermed tilsyneladende bevirke homoseksualitet.«

Men selv om forskerne ved en del om hjernen, er der også rigtig meget som de ikke ved: »Mænd har 23 milliarder nerveceller i hjernebarken mens kvinder har 19 milliarder. Vi ved ikke hvorfor mænd skal have 17 procent flere celler for at kunne gøre det samme som kvinderne,« siger Kjeld Møllgård.

Seneste