Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Hvorfor skriver en digitaliseret generation noter i hånden?

NOTER - Selv om digitale noteprogrammer bliver bedre og bedre, forsvinder de håndskrevne noter ikke, siger skriftforsker. Studier peger endda på, at det også forbedrer indlæringen at få viden ud gennem hånden.

Der ligger stadig færre håndskrevne breve i postkasserne. Håndskrift fylder mindre i skolen, efter at computere og iPads har gjort deres indtog. Den generation, der studerer på KU, er vokset op i en verden, hvor håndskrift ikke længere er en nødvendighed. Og alligevel skriver mange af dem stadig noter i hånden. Hvordan kan det være?

Anne Mette Hansen er lektor og viceinstitutleder ved Nordisk Forskningsinstitut og forsker i håndskrift. Ifølge hende er der flere ting, som gør håndskrift speciel i forhold til computerskrevne noter.

»Håndskrevne noter har den fordel, at de er personlige, fordi man jo har en personlig håndskrift. De er også mere fleksible. Man kan gøre flere ting med noter, highlighte nemmere, blande skrifttyper og tegne kruseduller,« siger Anne Mette Hansen.

»Selvfølgelig kan man have flere dokumenter åbne ad gangen, men noter på papir giver et større råderum,« siger hun. Der er ganske enkelt mere plads at gøre godt med.

Anne Mette Hansen har selv bemærket, at mange af hendes egne studerende foretrækker at skrive i hånden. »De læser teksterne digitalt, men sidder med notesblokken og blyanten ved siden af.«

Selv forstår hun det godt.

»Jeg er i øjeblikket selv ved at rette eksamensopgaver, og her foretrækker jeg, ligesom mange af mine studerende, at printe dem ud og skrive kommentarer i hånden.«

I middelalderen skrev man også noter i margen

En anden fordel ved håndskrevne noter er, at man kan skrive ved siden af teksten, fortæller Anne Mette. Den teknik er blevet brugt langt tilbage i historien. 

»Vi har tekster fra middelalderen, hvor vi kan se, at der er blevet skrevet noter i margen. Det kan være en opsummering, gloser eller en pegende finger.«

Læs mere:

Vis mig dine noter

Den pegende finger minder lidt om den hånd, som curseren på en computer kan antage, forklarer hun. Tegnet hedder manicula og er et gammelt opmærksomhedstegn. Alt det kan man læse mere om på haandskrift.dk, som er en formidlingsportal. 

Selv om noter har deres fordele, kan det stadig vække undren, at studerende skriver noter i hånden, når det er så uvant for vores generation at bruge håndskrift. »Der må alligevel være en drift imod at få det ud igennem fingrene,« siger Anne Mette Hansen.

Forskning: håndskrift giver bedre eksamensresultater

Har håndskrivning så betydning for udbyttet af undervisningen? Det er der blevet forsket i.

Et af de mest kendte studier er udført af to amerikanske psykologiforskere, Pam Mueller fra Princeton og Daniel Oppenheimer fra UCLA, og publiceret i 2014 under titlen The Pen is Mightier Than the Keyboard. Her viste resultaterne, at studerende, som tog noter på computer, var dårligere til at svare på spørgsmål om pensum end studerende, som tog noter i hånden.

Årsagen var ikke, at computeren var distraherende, fordi den blev brugt til Tetris og Facebook. De studerende, der brugte computere, viste sig at have en større tendens til at skrive underviseren ordret af, hvorimod de, som tog noter i hånden, omformulerede og brugte stikord. Netop fordi det er langsommere at skrive i hånden, bliver de studerende tvunget til at tænke kreativt – og det gør, at stoffet sidder bedre fast, lød de to forskeres teori.

De håndskrevne noters skæbne

Siden publiceringen af The Pen is Mightier Than the Keyboard er de digitale kreative noteprogrammer kun blevet bedre, og der er kommet flereflere redskaber til at lave noter på computeren, der har samme variation som de håndskrevne.

Alligevel tror Anne Mette Hansen, at mange studerende vil holde fast i pennen og papiret.

»Selvfølgelig vil man blive dygtigere til at skrive digitalt. Men man har stadigvæk mere kontrol, når man skriver i hånden,« siger hun. »Man skal heller ikke glemme, at notesbøger er en genre for sig selv. Der fås mange lækre notesbøger med forskellige forsider, papirtyper og design.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste