Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvorfor undervises alle studerende under Sustainability Science Center ikke i bæredygtighed?

DEBAT — Nyslået kandidat i naturressourcer har savnet klarhed over hvad bæredygtighed egentlig betyder

På trods af, at definitionen af bæredygtighed blev introduceret for snart 30 år siden, er den ikke en obligatorisk del af undervisningen på de uddannelser på Københavns Universitet, der skal bidrage til at fremme en bæredygtighed udvikling. Er forudsætningen for at kunne bidrage til en bæredygtig udvikling ikke, at man ved, hvad bæredygtighed er?

På Københavns Universitet faciliterer og koordinerer Sustainability Science Centre uddannelsesprogrammer og forskning, der skal bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling. Sustainability science er, som beskrevet på universitetets hjemmeside, ikke en selvstændig videnskabelig disciplin men en ramme for samarbejde mellem forskellige videnskabelige discipliner.

Centret samler således forskellige videnskabelige discipliner fra forskellige fakulteter, og centret sigter samtidig mod at gøre Københavns Universitet til en ledende aktør indenfor sustainability science.

Det var ikke en litteratur, jeg mødte

På Sustainability Science Centres hjemmeside er der en længere beskrivelse af, hvad bæredygtighed betyder som begreb, og en lang liste over litteratur der behandler bæredygtighed fra forskellige faglige perspektiver. Jeg har ikke mødt hverken beskrivelsen eller litteraturen i nogen af de kurser, jeg har taget under uddannelsen.

Selv om jeg er nyuddannet under Sustainability Science Centre, har jeg ikke haft undervisning i, hvad bæredygtighed er som begreb
Mille Renée Larsen

På centrets hjemmeside henvises til to kurser i bæredygtighed, som udbydes til studerende fra Københavns Universitet, DTU og CBS i et samarbejde mellem de tre uddannelsesinstitutioner.

Det er kurserne ‘Sustainability Challenges 1: Multidisciplinary approaches’ og ‘Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project’, som er inddelt i undervisning om ‘Earth system and planetary boundaries’ og ‘Production systems and systems thinking’.

Om kurserne står der: ’The overall aim is to develop a generation of specialist professionals who can work successfully in multi-disciplinary teams to solve the sustainability challenges society and business face.’

Er det ikke formålet med alle kandidater, der uddannes fra uddannelserne under Sustainability Science Centre? Kurserne i Sustainability Challenge 1 og 2 har kun et begrænset antal pladser, så selvom alle studerende på uddannelser under Sustainability Science Centre selv aktivt ansøgte om at tage et kursus, der omhandler, hvad bæredygtighed er som begreb, ville det ikke være muligt.

Det har været uklart hele vejen

Hvorfor er undervisning i bæredygtighed som begreb ikke en fast del af de obligatoriske kurser for studerende på uddannelser under Sustainability Science Centre på Københavns Universitet?

Er forudsætningen for, at man kan bidrage til en bæredygtig udvikling ikke, at man véd, hvad bæredygtighed er? Min uddannelse har omfattet obligatoriske kurser med introduktion til teoretisk metode og feltarbejde af høj faglig kvalitet, men det har gennem uddannelsen stået uklart, hvad bæredygtighed egentlig betyder. Derfor undrer det mig, at der ikke også findes et obligatorisk kursus i bæredygtighed.

Det er problematisk, at bæredygtighed som begreb ikke er implementeret i universitetets undervisning som en obligatorisk del af uddannelserne under Sustainability Science Centre. En universitetsuddannelse kan naturligvis ikke dække alle emner indenfor et givent fag, men den grundliggende forståelse af, hvad bæredygtighed som begreb betyder, er essentielt for at kunne bidrage til en bæredygtig udvikling, uanset fag.

Det burde man have med sig som uddannet kandidat (eller bachelor for den sags skyld) fra en uddannelse under Sustainability Science Centre på Københavns Universitet.

Se leder af Sustainability Centre Katherine Richardsons svar her.

Annonce

Seneste