Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Svar til Mille Renée Larsen

REPLIK — Leder af Sustainability Science Centre svarer kandidat, der har savnet en tydelig definition af bæredygtighed i sin uddannelse.

Indledningsvis vil jeg som leder af KU’s Sustainbility Science Centre (SSC) gerne støtte op omkring de synspunkter, som Mille Renée Larsen fremfører i sit debatindlæg.

Bæredygtig udvikling er en forudsætning for samfundets fortsatte udvikling. Da det er vigtigt, at alle uddannelser forholder sig til, hvordan de kan bidrage til samfundets udvikling, burde man inden for alle uddannelser have fokus på bæredygtighedsudfordringer.

Når det er sagt, indeholder indlægget desværre nogle misforståelser om SSC’s rolle i forhold til uddannelse ved KU. Det er korrekt, at et af SSC’s formål er, at facilitere og koordinere uddannelsesaktiviteter på tværs af fakulteterne på KU, men SSC må ikke selv udbyde uddannelser, og har således ikke ‘egne’ studerende. Beslutningen om hvilke uddannelser og fag, der udbydes på KU, påhviler alene KU’s ledelse.

Netop fordi vi i SSC mener, at bæredygtighed bør integreres i alle uddannelser, var SSC blandt initiativtagerne i udviklingen af de 2 valgfag, der omtales i debatindlægget. Fagene er udviklet sammen med CBS og DTU.

SSC må ikke selv udbyde uddannelser, og har således ikke ‘egne’ studerende. Beslutningen om, hvilke uddannelser og fag, der udbydes på KU, påhviler alene KU’s ledelse.

Leder Katherine Richardson

Det bagvedliggende argument for at udvikle fagene på tværs af universiteterne, var, at de tre universiteter har noget forskelligt at byde på i håndteringen af bæredygtighedsudfordringer. På KU er vi gode til at beskrive bæredygtighedsudfordringer. På DTU er de gode til at udvikle metoder til at måle omfanget af menneskelige aktiviteters miljøpåvirkninger, og på CBS er de gode til, at inkorporere viden i business models og value chains.

Studerende får således mulighed for, at komme hele vejen rundt om bæredygtighedsudfordringerne på de to fag. At der er tale om valgfag betyder desuden, at de kan inkorporeres i flere forskellige uddannelser.

Fagene er nu blevet udbudt i 2 år, og har været en stor succes. De udbydes på både CBS og på DTU

KU’s ledelse har besluttet, at KU ikke selv ønsker at udbyde fagene, men det betyder ikke, at KU-studerende ikke kan følge dem! KU-studerende (hovedsageligt fra Statskundskab) har været tilmeldt i de to år, hvor fagene har været udbudt. For at kunne følge et eller begge fag, skal man tilmelde sig fagene på enten CBS eller DTU og samtidig søge om forhåndsgodkendelse hos studieadministrationen for sin egen uddannelse. Studienævnet tager derefter stilling til, om der kan optjenes merit for fagene som en del af sin egen uddannelse.

Jeg takker debatindlæggets forfatter for at have bragt et vigtigt emne på banen, og håber, vi kommer til at se mange flere KU-studerende på vores valgfag i efteråret 2017!

Annonce

Seneste