Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

I krig og videnskab

Sebastian Mernild er vant til hård frost som polarforsker, men Grønlands vinde er milde i sammenligning med den koldfront han blev mødt med efter at have kritiseret det danske forsvars indsats i Afghanistan. Mød en officer med forskerkarriere

Som han sidder foran kortene over Grønland og grønlandske gletchere på sit kontor på Geografisk Institut er det svært at forestille sig Sebastian Mernild i den sydafghanske ørken med et skarpladt våben.

Men når pligten kalder, trækker den 33-årige ph.d.-studerende i camouflagetøjet og forvandler sig til sig til kaptajn af reserven S. Mernild.

I juli måned blev han spurgt om han ville tage af sted til Afghanistan næste dag. Mernild bad om 14 dage til at gøre sit ph.d.-projekt færdigt, så stod han klar til briefing om missionen i Afghanistan på Vordingborg Kaserne.

Situationen i Afghanistan var noget anderledes end det fremgik af den orientering han havde modtaget af forsvaret inden afrejsen. Heller ikke den fredsbevarende mission i Kosovo fem år tidligere mindede på nogen måde om den situation der mødte Sebastian i Afghanistan.

»I Kosovo havde der været fred i tre år, og da jeg kom derned havde jeg forberedt mig i fire måneder. Afghanistan derimod er en af de værste krigszoner i verden, så det er illusion at kalde det fredsbevarende, det er en fredsskabende mission.

I min terminologi er det krig, og krig kræver forberedelse,« siger Sebastian Mernild der blev hasteindkaldt og derfor ikke gennemgik mere end sammenlagt en dags orientering om mission, lokale og våben inden afrejsen. Og det var alt for lidt, mener Sebastian Mernild.

Farlig mission
Som delingsleder for 28 mand havde han til opgave at være med til at spore hvor talebanstyrkernes raketter kom fra. Problemet var bare at delingen befandt sig i Camp Bastion midt i den flade sydafghanske Helmand ørken.

»Enhver talebankriger der vil beskyde Camp Bastion med raketter kunne ses på lang afstand, også uden vores udstyr, og derfor er raketangreb ikke det store problem lige der,« fortæller Sebastian Mernild.

Til gengæld blev en lejr i Kandahar cirka 200 kilometer væk beskudt flere gange om ugen. Så efter to ugers trillen tommelfingre drog Sebastian Mernilds deling af sted til Kandahar Airfield ad den farligste vej gennem Afghanistan, en vej der dagligt blev udsat for vejsidebomber og bagholdsangreb.

»Vi vidste hvor farligt det var, så tankerne om hvad der kunne ske os nagede selvfølgelig. Adskillige af soldaterne havde skrevet afskedsbreve hjem. Undervejs blev vi omdirigeret på grund af kraftige kampe mellem canadiske soldater og talebankrigere længere fremme ad vejen. I alt fire canadiske soldater blev dræbt ved den episode,« fortæller Sebastian Mernild.

»Men heldet var med os,« fortsætter han. Den danske deling kom helskindet igennem turen. Men da han kom hjem til Danmark i starten af september tog Sebastian Mernild bladet fra munden.

I krydsild
Den 2. september leverede Sebastian Mernild ægte forsidestof til Politiken: »Livsfarlig Mission: Sendt uforberedt til Afghanistan.« Her gik han i rette med den farlige situation og den mangelfulde forberedelse og blev bakket op af forsvarets fagforeninger.

Mediemøllen rullede videre på tv, radio og internettet med Sebastian Mernild som gæst. Men svaret på Mernilds kritik af forholdene i Afghanistan, forvandlede sig i stedet til et angreb.

Både soldaterne i hans enhed og andre i forsvaret gik hårdt i rette med Sebastian Mernilds kvalifikationer.

»Det har været enormt ubehageligt med al den kritik af mig som person. Det er da ikke mig der har begået en fejl dernede, og meget af kritikken af at jeg brugte mere tid på at rapportere hjem end på at passe på mine mænd, gør jo at jeg kommer til at fremstå som utroværdig.

Jeg rapportede hjem i det omfang tjenesten tillod det. Det kom bag på mig at der ikke var mere opbakning fra ledelsen,« siger Sebastian Mernild.

Han holdt dog fast i sin kritik trods det faktum at han pludselig befandt sig i en ny krydsild.

»Vi blev udsat for stor fare på grund af en forkert militærstrategisk beslutning. Det kan godt være at kritikken gør ondt nogle steder i systemet, men det handler om sikkerhed og i sidste instans menneskeliv. Jeg synes det er mangel på forståelse ikke at tage kritikken til sig,« siger han og fortsætter:

»Jeg ved godt at forsvaret ikke er så vant til kritik fra egne rækker. Det gavner ikke ligefrem karrieren at stå offentligt frem med kritik,« siger Sebastian Mernild.

To verdner
Modsat er det i forskningens verden hvor Sebastian gør karriere. Her gør den kritiske sans en afgørende forskel.

»Kritik er vigtigt uanset om den god eller dårlig, så længe du kan lære af den. Jeg har svært ved at forstå den voldsomme fornægtelse af fejl. Når det gælder militære spørgsmål, er konsekvensen jo at der kommer ligkister hjem i stedet for soldater.

Derfor burde enhver kritik være velkommen. Alle har stor forståelse for at der skal tages hurtige beslutninger i pressede situationer, og at der derfor kan ske fejl, men jeg forstår ikke hvorfor det er så forkert at sige sin mening,« lyder det fra Sebastian Mernild.

For Sebastian Mernild er der ellers ikke de store modsætninger imellem hans karriere i forsvaret og på universitetet.

Faktisk har den militære lederuddannelse givet ham mange fordele undervejs.

»Jeg er vant til at planlægge ned til mindste detalje. Når du går i krig, skal du være i stand til at have en plan færdig på fem timer og ikke to minutter mere. Du lærer at holde dig et mål for øje, også selv om der kommer en fjende ind fra højre.

Det har jeg i høj grad kunnet bruge i mit arbejde med min ph.d.-afhandling. Jeg er enormt god til at tilrettelægge min tid,« forklarer han.

Samtidig har Mernilds karriere i forsvaret givet den ind imellem lidt ensomme tilværelse som forsker lidt kulør. Her handler det i modsætning til i forskningen om teamwork, socialt samvær og fysisk udfoldelse.

Forsvaret har dog også kunnet lære ham vigtige forudsætninger i forhold til undervisningen.

»I forsvaret får du en meget pædagogisk uddannelse. Du lærer at undervise, holde foredrag, at have med mennesker at gøre og tilrettelægge undervisningsforløb.

De evner har betydet meget for mig som ph.d.studerende,« forklarer Sebastian Mernild der er på vej til at fortsætte sin karriere som polarforsker på University of Alaska Fair Banks og Colorado State University hvor en tre-årig post doc venter på ham.

Seneste