Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Indfør en grøn værnepligt

Bæredygtighed — Unge har brug for meningsfulde fællesskaber, fremtidens landbrug har brug for kræfter, og naturen har brug for hjælp. I stedet for at værne om landegrænser bør en ny værnepligt lære os at værne om jorden.

I foråret blev der igen annonceret enorme nedskæringer på universitetsuddannelser i hele landet. I samme periode udgav Den Grønne Ungdomsbevægelse manifestet Levedygtigt Landbrug, hvor de forsøger at skitsere fremtidens landbrug. Vi har ikke selv været med til at skrive bogen, men vil her tale for et af bogens forslag: indførelsen af en grøn værnepligt. Her ville unge værnepligtige skulle arbejde med natur- og landbrugsgenopretning; »aktiviteter såsom skovplantning, genopretning af vådområder og plantning af naturhegn«, som der står i manifestet.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Hvis den danske værnepligt skal gentænkes, som mange politikere er forhippede på, så lad os foretage en grundlæggende og gennemgribende forandring. Lad os da bruge anledningen til at lære unge at værne om, ikke bare vores land, men også om vores jord og natur. Den grønne værnepligt som beskrevet i Den Grønne Ungdomsbevægelses nye manifest ville gavne både unge og klimaet. Manifestet lægger op til at »efterligne den model for værnepligt, vi allerede har, som kombinerer frivillighed og lodtrækning«, og supplere med en længere version, hvor man først »undervises og trænes i økologi, naturforvaltning, dyrkning af jorden og bæredygtighed« for derefter at gå i lønnet praktik i naturprojekter og bæredygtige landbrug.

Regeringen skal holde sig fra vores uddannelse og i stedet skal de styrke unges fællesskaber. I en tid med stigende ensomhed er det kontraproduktivt at presse unge gennem uddannelse på endnu kortere tid og frarøve dem tid og kræfter, som de ellers ville kunne investere i et sund, socialt liv.

LÆS OGSÅ: Trivsel og bæredygtighed er ved at ende som løse floskler i KU’s plan for 2030

Vi er begge aktivister og ved, hvor meget værdi det skaber at være i et handlingsorienteret fællesskab. Det er katastrofalt, at regeringen skærer i uddannelsessektoren, når der i forvejen mangler meningsfulde fællesskaber for unge. Regeringen skylder os et sted hvor vi kan handle på klimakrisen sammen.

Klimapolitik er sikkerhedspolitik

Vi mener ikke, at militærtjeneste er positivt, men anerkender at nogen har personligt udbytte af deres værnepligt. Unge bliver udfordret og får mulighed for at blive ansvarlige medborgere.

Men fællesskab behøver ikke at være pakket ind i skydeøvelser, skopudsning og eksercits (for slet ikke at tale om den sexisme og chikane, som desværre er hverdag for mange i Forsvaret). Hvad hvis man i stedet gjorde værnepligten inkluderende, jordbunden og klimabevidst? Hvis man ikke bare dyrkede og dannede mennesker, men også jord og natur.

Vi ved, at det kan være provokerende at dreje snakken om forsvar over på grøn omstilling

Ifølge det nye forsvarsudspil skal langt flere unge aftjene værnepligt i fremtiden. En grøn værnepligt ville være en mulighed for et anderledes pusterum mellem eksempelvis gymnasium og videregående uddannelse eller som pause i en allerede igangværende uddannelse.

En klimavenlig orlov, der gavner både samfundet og de unge.

Vi ved, at det kan være provokerende at dreje snakken om forsvar over på grøn omstilling. Men naturen er i alvorlig krise. Hvis klima- og biodiversitetskrisen får lov at udfolde sig, vil det også føre til øget konflikt og global usikkerhed. Grøn omstilling er en forudsætning for fremtidens sikkerhed.

Flere hænder kan passe bedre på jorden

Det kommer til at kræve mange mennesker at dyrke landet på en helt anderledes og skånsom måde. Det bliver hårdt arbejde, og vi mener, at der gerne må være et element af pligt i det.

LÆS OGSÅ: Kære KU: Tag bæredygtighed alvorligt, eller jeg smutter

Og når nu vi har værnepligten allerede, hvorfor så ikke bruge den til at mobilisere til denne fuldstændigt afgørende opgave? Vi tror, at det hurtigt kan blive en attraktiv mulighed for unge mennesker, der søger et fællesskab, gerne vil udføre en samfundsopgave eller vil udfordre sig selv på en ny måde. Med andre ord: Alt det værnepligten tilbyder den enkelte allerede.

Her vil det bare give en bouillonterning af jord-dannelse og friske kræfter til udviklingen af et bæredygtigt landbrug. I bogen Levedygtigt Landbrug får politikerne tegningerne til en bro mellem udfordringer og løsninger. Hvis man gerne vil skabe kollektiv forståelse for landbrugets arbejde og udfordringer og gøre noget godt for unges dannelse, så er en grøn værnepligt et godt første skridt.

Seneste