Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Trivsel og bæredygtighed er ved at ende som løse floskler i KU’s plan for 2030

Tekstanalyse — KU’s strategi for 2030 har stadig kun metatekst og greenwashing at byde på, når det kommer til trivsel og bæredygtighed. Vi kommer med et konkret bud på endnu en strategisk ambition, som bestyrelsen er nødt til at forholde sig til – og nej, vi beder ikke nogen om at detailstyre noget som helst.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Alle medunderskrivere ses i bunden af indlægget.

Der har været enorm modstand mod KU’s ledelses udkast til en ny 2030-strategi – og det med god grund. For den er helt ude af trit med virkeligheden.

Rundt om KU tager to kriser til: Klima- og biodiversitetskrisen og – især blandt unge – trivselskrisen. Begge kriserne siver også ind gennem murene til universitetet. Trivselsundersøgelsen blandt de studerende kom tilbage med blodrøde tal, og studerende demonstrerer for at få flere bæredygtige perspektiver ind i undervisningen.

Men i stedet for at lytte til demonstrationerne og til trivselsundersøgelsen – se udfordringerne i øjnene og udarbejde ambitioner, der skal adressere dem – har ledelsen valgt noget andet. I udkastet til en ny plan for 2030 er trivsel blevet parkeret. Og for bæredygtighed er der sket det, der måske er værre: Her har ledelsen forsøgt at greenwashe sig ud af problemet.

En lille tekstanalyse af 2030-strategien

Ledelsen har fået klar besked fra de studerende i god tid.

Siden juni har vi i Den Grønne Ungdomsbevægelse arbejdet for at få bæredygtighed skrevet ind som en strategisk ambition i strategien for 2030. Studenterrådet på KU har kæmpet for at få både bæredygtighed og trivsel skrevet ind, siden strategiprocessen gik i gang tilbage i marts. Og i høringssvarene fra foråret var bæredygtighed og trivsel de to største emner.

Alligevel står vi nu med et udkast, hvor ingen af disse to afgørende emner udgør strategiske ambitioner for KU. Og de er heller ikke blevet skrevet med troværdige og forpligtende formuleringer.

LÆS OGSÅ: »Det gør mig faktisk rigtig bange, at ikke engang Københavns Universitet tager det her alvorligt«

Bevisbyrden ligger i den fire sider lange strategi. Læser man den grundigt, forstår man pludselig, hvorfor over 100 studerende for få uger siden havde samlet sig foran bestyrelseslokalet i protest mod bestyrelsens udkast.

Lad os dykke ned i en lille tekstanalyse af, hvad bestyrelsen egentlig har skrevet om bæredygtighed og trivsel i sin strategi for 2030.

Luftige løfter og klassisk metatekst

Strategien lægger ud med en introduktion. Trivsel er ikke nævnt. Dog konstateres det, at »den bæredygtige omstilling kræver transformative ændringer i samfundet og hverdagslivet«, og at KU vil yde sit bidrag gennem »forskning, uddannelse og innovation«.

Det er klassisk metatekst. Lovende, men vage og brede formuleringer i introteksten er ikke synderlig forpligtende, så lad os læse lidt videre.

Den næste del er tekstens hovedkomponent: De tre strategiske ambitioner. Tre områder, hvor man særligt ønsker at udvikle KU.

Ambitionerne er: 1) Det bedste sted for de bedste idéer, 2) Et innovativt og løsningsorienteret universitet og 3) Livslang læringspartner.

Bæredygtighed og trivsel er ikke nogen af disse ambitioner.

Halvhjertet forsøg

I det tidligere udkast fra juni var ambitionerne helt blottet for de emner, som de studerende mente, var de vigtigste. Det mødte selvfølgelig massiv kritik.

Derfor har ledelsen nu forsøgt at løse problemet ved at proppe bæredygtighed ind i de allerede formulerede strategiske ambitioner. Men det kræver ikke den store analyse at gennemskue, at selve substansen i de strategiske ambitioner står så godt som uændret.

En venlig, men også uforpligtende gestus

Bæredygtighed nævnes kun overfladisk og flygtigt i to af ambitionerne. I den sidste er det slet ikke nævnt. Der er ikke engang gjort et overbevisende forsøg på at inddrage emnet – det virker tværtimod aldeles halvhjertet. Og det er en ringe trøst for de mange studerende, der læser for at uddanne sig til fremtiden.

Ligeledes er de studerendes trivsel begrænset til en enkelt sætning om, at »KU skal arbejde for at fremme bedre trivsel blandt studerende og medarbejdere«. En venlig, men også uforpligtende gestus til de fire ud af ti studerende, der ifølge førnævnte trivselsundersøgelse oplever fysiske stresssymptomer i forbindelse med eksamen.

Endt i en biksemad af »forudsætninger«

Til sidst i strategien har ledelsen valgt at beskrive en række forudsætninger på tre sætninger hver. Her er bæredygtighed og trivsel endt. I en biksemad bestående af alle de andre områder, som ikke formåede at blive strategiske ambitioner. Områder, der ikke er sikret finansiering eller særlig prioritering.

For alle os, der skal dedikere store dele af vores liv til KU de næste mange år, er det ulykkeligt, at vores hovedudfordringer ender her.

For KU’s ledelse har muligheden for at gøre langt mere. Tag ikke fejl: De vage formuleringer om bæredygtighed og trivsel er ikke et spørgsmål om strategiens format. Strategien skal selvfølgelig være overordnet. Men læser man efter, finder man, at ledelsen har skrevet klarere, mere forpligtende og skarpere formuleringer ind i de andre ambitioner.

Her står der eksempelvis, at »KU vil investere i og være med til at udvikle et mere sammenhængende innovationsøkosystem på universitetet«, og at »KU vil tilbyde forskningsbaseret uddannelse i verdensklasse på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt efter- og videreuddannelse i hele arbejdslivet«.

Konkrete løfter om investeringer og ydelser, med andre ord. Man savner virkelig lignende formuleringer om bæredygtighed og trivsel.

Misser skiven fuldstændig

Konklusionen er, at der med udkastet foreligger en forsknings- og efter-/videreuddannelsesstrategi, som man har forsøgt at drysse et par buzzwords om bæredygtighed og trivsel hen over.

Den er ikke skabt for de studerende

Bestyrelsens tilgang misser skiven fuldstændig. For når bæredygtighed og trivsel ikke behandles som selvstændige ambitioner, men skal presses ned i andre kasser, overser man hovedparten af de mest afgørende udfordringer for universitetets fremtid.

Et helt centralt spørgsmål her er, hvordan vi får bæredygtighed ind i den eksisterende undervisning. Det behandler strategien ikke.

Et andet centralt spørgsmål er, hvordan vi efteruddanner undervisere til at kunne forstå og undervise til fremtiden. Det behandler strategien ikke.

Et tredje centralt spørgsmål er, hvordan vi forebygger stress og letter presset på de studerende. Det behandler strategien ikke.

Det gør det tydeligt, at strategien er skabt for at skaffe flere eksterne forskningsmidler til KU og for at lefle for ønsket fra Christiansborg om mere videre- og efteruddannelse. Den er ikke skabt for de studerende.

Handler ikke om detailstyring

KU bliver hverken et rart sted at være eller et universitet til sin tid uden klare, brede og dybe ambitioner om at løfte den bæredygtige dannelse og forskning – og lige så høje ambitioner om at sikre, at de studerende og ansatte trives. Som studerende ved Københavns Universitet ønsker vi, at universitetet prioriterer og investerer bredt i de studerendes og ansattes trivsel og dannelse til en fremtid i voldsom forandring. Det, mener vi ikke, er for meget at bede om.

Alligevel skyder flere fra bestyrelsen os i skoene, at vi kalder på detailstyring ovenfra. Men vi beder ikke bestyrelsen om at detailstyre noget som helst her. Vi beder dem om at give resten af universitetet de bedste rammer for at leve op til udfordringerne.

LÆS OGSÅ: Bestyrelsen skal ikke detailstyre forskning og undervisning

Vi beder bestyrelsen om at sikre ressourcer til at kunne udvikle undervisning og forskning, der er tidssvarende til en verden i dyb økologisk krise. Give os forudsætningerne for at skabe et læringsmiljø og en arbejdsplads, hvor folk trives. Være med til at investere i og understøtte de steder på universitetet, hvor bæredygtighed og trivsel ikke opstår af sig selv. Være med til at understøtte de ildsjæle rundt omkring på KU, der lige nu arbejder for at løse de her udfordringer uden ordentlig hjælp fra systemet.

Vi beder bestyrelsen sætte en retning, præcis som de har valgt at gøre med de tre andre strategiske ambitioner om forskning og livslang læring. Det er deres ansvar. Det gør man i en strategi. Ellers kunne man lige så godt lade være med at lave den.

Vi har formuleret løsningen for jer

Vælger man at lave strategien ordentligt, er potentialet enormt. Derfor kommer vi heller ikke til ledelsen tomhændet.

Den Grønne Ungdomsbevægelse har sammen med Studenterrådet skrevet et forslag til den strategiske ambition, vi kalder ’Et fremtidssikret universitet’. Den skal sætte en klar retning for et universitet, der forpligter sig på både god trivsel og stærk bæredygtighed på KU fremover.

Derfor kommer vi heller ikke til ledelsen tomhændet

Vores sprog er ikke til at misforstå, og vi tør at sætte klare mål, der både er konkrete og målbare, samtidig med at de omfavner bredden og dybden af KU. Vi har også gjort os tanker om implementeringen, hvor fem konkrete forslag på både trivsel og bæredygtighed skal give strategien ben at gå på.

Vi viser, at man sagtens kan underbygge infrastrukturen under bæredygtig forskning uden at begrænse forskningsfriheden. Man kan godt inkorporere bæredygtige perspektiver på alle uddannelser uden at ensrette og undergrave studenterdemokratiet. Man kan godt prioritere trivsel uden, at det skal gå ud over fagligheden.

Vi tror på, at KU ville blive et langt bedre sted at være, hvis man valgte at gøre bæredygtighed og trivsel til strategiske ambitioner. Vores forslag er bevis på, at vi forstår udfordringernes alvor, og at vi er klar til at formulere nogle af de afgørende løsninger på dem.

Tag fat i dit studienævn, hvis du er enig

Strategien, som ledelsen vil vedtage, skal gælde i de år, vi har tilbage til opfyldelsen af klimaloven og Parisaftalen. I løbet af de år vil 33.000 studerende højst sandsynligt dimittere som kandidater fra KU. Der er ikke tid til, at bæredygtighed tapes fast i bunden af andre ambitioner, og at trivsel parkeres i hjørnet. De skal være forpligtende, utvetydige og bærende søjler i sig selv.

Lige nu er høringsprocessen blandt studienævnene gået i gang. Derfor skal der lyde en opfordring til alle vores medstuderende: Sidder du med samme uro i maven over bestyrelsens udkast til strategien som os?

Så kontakt dit fagråd eller studienævn og bed dem om at presse på. Konkret skal de sørge for at skrive høringssvar, der understreger, at også I synes, at bæredygtighed og trivsel bør være strategiske ambitioner for KU.

For vi er ikke på KU for at mistrives og spilde vores tid. KU skal udvikle sig med tiden og have de studerende i centrum. Lad os sammen få det til at ske.

Indlægget er underskrevet af 4 medlemmer af Den Grønne Ungdomsbevægelse:
Carina Valentin, Caroline Bessermann, Elise Sydendal og Esther Emborg Bünemann

Seneste