Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Ingen fusion på SCIENCE

DIKU-MATH – Dekan John Renner Hansen har lyttet til kritik fra fagmiljøer, ansatte og studerende og afblæst den planlagte sammenlægning af Datalogisk Institut og Institut for Matematiske Fag. I stedet skal institutterne forsøge at indfri fakultetets mål med ekstra støtte fra dekanatet.

»Skal man gennemføre sådan en fusion, må man have medarbejderne med. Vi må konstatere, at det kunne vi ikke få,« siger dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) John Renner Hansen.

Han har derfor besluttet ikke, som det ellers var planen, at bede rektor om lov til at lægge fakultetets to mindste institutter sammen til en ny stor enhed.

Fredag eftermiddag har medarbejdere og studerende ved Datalogisk Institut og Institut for Matematiske Fag fået en orientering om den droppede fusion ved et møde på Nørre Campus.

»Forslaget er taget af bordet,« siger John Renner Hansen, som ikke har stor trang til at reflektere over diskussionsprocessen over for Uniavisen. »Nu starter vi på en frisk, ad en ny vej mod de samme mål.«

Institutternes opgaver består uanset fusion

Ikke alene havde forskere, studerende og medarbejdere ved de to institutter protesteret mod den påtænkte fusion, også de to institutledere – medlemmer af dekanens eget ledelsesteam – var erklærede modstandere. Og senest satte Akademisk Råd på SCIENCE trumf på ved også at anbefale en aflysning af planen.

Indvendingerne mod fusionen har primært lydt, at det ikke fagligt gav mening at slå de to discipliner matematik og datalogi sammen. Kritikerne har dog ikke for alvor anfægtet, i hvert fald ikke offentligt, at Datalogi og Matematik på nogle punkter klarer sig dårligere end de øvrige institutter på SCIENCE.

»Vi har identificeret en række udfordringer – forskellige for de to institutter – og vi i ledelsen mener, at den bedste løsning ville være en fusion i et større mere bæredygtigt institut,« siger dekan John Renner Hansen. »Nu skal institutterne løse opgaven på en anden måde.«

Udstrakt hånd, mere håndholdte institutter

På to do-listen er et ret højt studenterfrafald, forskningsindtægter i den lavere ende og en efterspørgsel fra industri og erhvervsliv på tværfaglige kandidater, der ikke i øjeblikket bliver efterkommet i tilstrækkelig grad.

LÆS MERE: Institututledere: Urimeligt af dekan at sige, at vi ikke performer

John Renner Hansen kalder institutterne ’det bærende element’ på universitetet, og han siger, at målet på SCIENCE er at give institutterne så stor autonomi som muligt, også økonomisk. Idéen med større institutter er blandt andet, at de får et større økonomisk råderum og dermed mulighed for selv at planlægge deres aktiviteter flere år frem i tiden.

Dekanen lægger nu i stedet op til, at holde Datalogi og Matematik mere direkte i hånden.

»Den nye vej forudsætter, at der findes en fællesforståelse af, hvad der er institutternes aktuelle udfordringer,« siger dekan John Renner Hansen. Her vil fakultetsdirektionen have opstillet nogle konkrete mål, som institutterne skal arbejde efter.

»En samlet fakultetsdirektion mener, at dette vil være en nødvendighed, hvis vi skal sikre institutternes evne til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer. Derfor opstiller vi en række mål og delmål, som de respektive institutledelser forpligter sig til at arbejde for at nå,« står der i det brev, som dekanatet fredag eftermiddag rundsender til studerende og medarbejdere ved Datalogi og Matematik.

Disse opgaver skal dog defineres i dialog med institutternes ledelser, og den dialog begynder ifølge dekanens brev i uge 47.

chz@adm.ku.dk

Seneste