Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

Ingen rusture på Københavns Universitet efter sommerferien

Nye studerende kan se frem til en studiestart med en blanding af fysiske og online aktiviteter. Det fremgår af et notat fra afdelingen Uddannelse og Studerende.

Der kommer ikke til at være rusture for nye studerende på Københavns Universitet ved årets studiestart. Rusturene – også kendt som hytteturene for nye studerende – skal så vidt muligt flyttes til foråret 2021.

Det fremgår af et notat fra afdelingen Uddannelse og Studerende på Københavns Universitet.

Nye studerende kan se frem til en såkaldt »blended« studiestart med en blanding af fysiske og online aktiviteter.

Det er ledelsesorganerne LT, KUUR og SAK, der har truffet beslutning om retningslinjerne for studiestarten, og i notatet skriver de:

»Forudsætningen for drøftelserne har været, at studiestarten er særdeles vigtig for nye studerende. Den er det første møde med universitetet og har stor betydning for studerendes trivsel på uddannelsen og gennemførelsen af denne. Endvidere at de mange frivillige studerende og ansatte på universitetet, der deltager i planlægning og afvikling af studieintroforløbene, kan udføre arbejdet i trygge og forsvarlige rammer. Således at også de nye studerende oplever en tryg, inkluderende og udbytterig studiestart.«

På Studenterrådets facebookside skriver rådet, at de »er glade for, at de overordnede retningslinjer er langt bedre, end vi først frygtede.«

Studenterrådet har tidligere udtrykt utilfredshed med, at de studerende ikke er blevet inddraget i tilblivelsen af retningslinjerne.

LÆS OGSÅ: Studerende: Kæmpe fejl ikke at inddrage os i planlægning af studiestart under covid-19

Studenterrådet skriver også:

»Det næste skridt i processen er, at retningslinjerne skal implementeres lokalt, så der findes den bedste løsning for hvert studie. Her er det virkelig vigtigt, at tutorer/rusvejledere inddrages hele vejen igennem og spiller en stor rolle i beslutningen, idet det er dem, der bedst ved, hvad de nye studerende har brug for.«

»Vi er stadigvæk uforstående og utilfredse over, at tutorer/rusvejledere ikke blev inddraget i udviklingen af de overordnede retningslinjer, så derfor er vi ekstra opmærksomme på at sikre, at de bliver inddraget i den videre proces.«

Den videre proces er, at der skal findes lokale løsninger på de enkelte uddannelser inden for rammerne udstukket af ledelsen.

De højt skattede planlægningsture for rusvejlederne er desuden aflyst. Rusvejledere, tutorer og andre skal i stedet opkvalificeres, så de kan rykke dele af studiestarten online.

»Herudover skal de opkvalificeres i hygiejneregler, så de er bekendt med sundhedsmyndighedernes bestemmelser og anbefalinger på området,« står der i notatet.

Seneste