Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studerende: Kæmpe fejl ikke at inddrage os i planlægning af studiestart under Covid-19

Det er ikke for sent, men som Københavns Universitets ledelse har kørt planlægningen indtil nu, er der grund til at frygte, at studiestarten er i fare, skriver Studenterrådet.

Ville din studietid have været lige så god uden introuge og rustur? Nej, det ville den nok ikke. Desværre bliver det måske realiteten for de nye studerende på Københavns Universitet.

Ledelsen træffer snart beslutning om, hvad der skal ske for de nye studerende i deres første tid på Københavns Universitet, og det kan resultere i, at studiestarten bliver aflyst eller udelukkende afholdt virtuelt på grund af Covid-19. Det vil være en stor fejltagelse, da vi er overbeviste om, at det vil gå drastisk ud over trivslen hos en hel årgang af nye studerende!

Indtil videre har der været forskellige forslag oppe at vende, hvor studiestarten ændres markant. På intet tidspunkt i processen har ledelsen på Københavns Universitet inddraget de tutorer og rusvejledere, der skal udføre studiestarten og er eksperter i netop introuger og rusture. Uden dem, bliver studiestarten ikke til noget.

Derfor er det stærkt kritisabelt, at ledelsen ikke har inddraget tutorer og rusvejledere fra begyndelsen i denne beslutningsproces.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Der er ikke nogen tvivl om, at studiestarten i år ikke kan blive, som studiestarten plejer at være på Københavns Universitet. Covid-19-situationen og de restriktioner, Danmark er underlagt, gør selvfølgelig, at vi må ændre på den måde, vi byder de nye studerende velkommen på.

Men det er vigtigt, at denne omlægning bliver gjort med allerstørste respekt og tålmodighed. Vi ved, at studiestarten er grundstenen for et godt studieliv og god trivsel. For mange er studiestarten – og måske især rusturen – indgangen til det sociale liv på studiet, og derfor er det vigtigt at gøre alt, hvad der er muligt, for at fastholde en god studiestart.

Studerende ved mere om studiestart, end administrationschefer gør

På Københavns Universitet planlægges studiestarten hvert år af enormt dygtige, innovative tutorer og rusvejledere. Derfor undrer det os meget, at Københavns Universitet ikke endnu har inddraget tutorer og rusvejledere i processen med at planlægge årets rusforløb.

Ved at inddrage tutorer og rusvejledere ville ledelsen ikke kun sikre større opbakning til beslutningen om, hvordan studiestarten i år skal omlægges. De vil også sikre, at en omlagt studiestart i 2020 bliver kvalificeret og bedst muligt tilgodeser de nye studerendes behov for at lære deres nye universitet og medstuderende at kende.

På intet tidspunkt i processen har ledelsen på Københavns Universitet inddraget de tutorer og rusvejledere, der skal udføre studiestarten og er eksperter i netop introuger og rusture.
*

Ledelsen på Københavns Universitet har endnu ikke meldt noget officielt ud, men processen bag den kommende beslutning om studiestarten får os til at tvivle på, om de forstår vigtigheden af den studiestart, de er ved at ændre.

Sammen er vi sikre på, at universitetet og tutorer/rusvejledere i fællesskab ville kunne planlægge en fantastisk studiestart på trods af Covid-19. For hvis der er noget tutorer kan, så er det at løse problemer. Derudover forstår de til fulde vigtigheden af studiestarten, idet de selv er studerende, og år efter år ser hvilken forskel, de kan gøre for de nye studerende.

Dårlig studiestart giver dårligt studieliv

Uden en studiestart vil der slet ikke være det sociale sammenhold, der ellers ses på hvert hold, hver årgang og hvert studie på Københavns Universitet. Særligt for de studerende, der kommer fra andre byer, landsdele og lande, er studiestarten vigtig, idet de ofte ikke kender nogen i København.

Det er i studiestarten, at de første venskaber og læsegrupper dannes, og de bånd der knyttes helt i starten, holder ofte hele studiet igennem. Venner og læsegrupper, som de nye studerende kan gå til, når stressen rammer, når de overvejer at droppe ud, eller når en tekst eller opgave er for svær.

Debat

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Det er ikke kun det sociale liv, studiestarten har en betydning for. På grund af de sociale bånd, der dannes i studiestarten, får perioden nemlig også en kæmpe betydning for det faglige miljø på studiet og universitetets økonomi. Universitetets økonomi er nemlig afhængig af, at de studerende består deres eksamener og færdiggør deres studier, ellers får Københavns Universitet færre penge i kassen.

LÆS OGSÅ: 5 millioner til sårbare studerende er for lidt, siger Studenterrådet

Derfor er det både ud fra et socialt og økonomisk perspektiv, at Københavns Universitets ledelse bør været interesseret i at gøre deres ypperste for at sikre så normal en studiestart som muligt inden for sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Studiestarten 2020 må ikke blive tabt på jorden, og den må heller ikke gennemføres halvhjertet. Universitetsledelsen, tutorer/rusvejledere og Studenterrådet bør sammen lægge mange kræfter i at arrangere en velkomst for de studerende, der sikrer dem et godt studiemiljø resten af deres studietid.

Derfor er det vigtigt, at ledelsen er ligefremme og ærlige i deres kommunikation til tutorer og rusvejledere, fortæller dem om og inddrager dem i den nuværende proces og forholder sig åbne for og interesserede i nye ideer og alternative løsninger.

For studiestarten 2020 bliver ikke god, hvis vi ikke tænker uden for boksen.

FØLG UNIAVISEN PÅ FACEBOOK HER

Seneste