Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ingen tolerance over for mobning

Det Humanistiske Fakultet indkaldte onsdag den 9. september de ansatte til stormøde for at komme sexchikane, vold og mobning på universitetet til livs

»Det er krybdyrshjernen, som mobber. Den tænker kun på sex, vold og magt. Men vi har med vores udviklede hjerneoverbygning evnen til at forudsige konsekvenserne af vores handlinger. Du vælger, hvad du gør, hvis du synes en kollega er irriterende.«

Stand-up-hjerneforsker Peter Lund Madsen førte personalet ved Det Humanistiske Fakultet igennem en times underholdende forelæsning om hjerner og mobbekultur. Han mener evolutionen er et godt bevis for, at vi skal skaffe os af med mobning:

»Den kultur, som kan skabe den mest mobbefri omgang, det er også den kultur, der overlever. Det er demokratiet – det samfund, som skaber trygge rammer og glæde – som har vist sig stærkest.«

Mobning er et stort problem

Og det faktisk et stort problem med mobning i universitetsverdenen. Den netop afsluttede arbejdspladsvurdering har nemlig afsløret, at både sexchikane, vold og mobning er problemer for de ansatte på Københavns Universitet.

Hver tiende tap’er og hver tiende vip’er har været udsat for mobning på Københavns Universitet. De fleste kun af og til, men to procent oplever systematisk mobning.

Det er både kolleger og studerende som gør livet surt for mobbeofrene. Lisbeth Møller, arbejdskonsulent i Dansk Magisterforening, fortalte, at fagforeningen modtager to-tre henvendelser på årsbasis:

»Men så er det også gået virkeligt galt. Mit indtryk er, at folk er enormt bange. Det er en lille verden, og de er bange for repressalier og rygter.«

Nultolerance på KUA

Dekan Kirsten Refsing meldte klart ud på konferencen med en krigserklæring mod mobbekulturen:

»Vi accepterer ikke mobning. Det vil vi bare ikke have. Og jeg er parat til personligt at gribe ind, hvis medarbejdere kontakter mig og fortæller om tilfælde af mobning.«

»Må vi så ikke engang have det sjovt?,« spurgte en tilhører i salen – under henvisning til, at det var den typiske reaktion, som hun blev mødt med, når diskussionen om drillerier blev rejst.

»Nej, I må ikke engang have det sjovt – hvis der er nogle som føler sig krænket af det,« lød svaret fra en af konferencens mobbeeksperter, juridisk konsulent i HK, Jeanette Hahnemann.

Lovgivningen på området er klokkeklar, forklarede Jeanette Hahnemann:

»Det er forbudt at mobbe – faktisk er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at du ikke bliver chikaneret, når du går på arbejde. Og hvis du bliver udsat for mobning, sexchikane eller trusler om vold, kan du kræve erstatning både fra mobberen og fra arbejdsgiveren.«

Svage ph.d.er

På Det Humanistiske Fakultet lader det til, at ph.d.erne er en gruppe, som kræver særlig opmærksomhed. Selvom mange ikke har afleveret besvarelsen, tyder det på, at sexchikane og mobning er et større problem blandt de nederste på forskerrangstigen.

»Ph.d.erne er en svag gruppe. De er dybt afhængige af at have et godt forhold til deres vejleder. Hvis det går skævt, så frygter de, at deres fremtid som forsker er i fare,« fortalte Lisbeth Møller fra Dansk Magisterforbund.

Samlet set har lidt over tre procent af de ph.d.-studerende på Københavns Universitet oplevet sexchikane, mens fem procent angiver mobning som et problem.

uni-avis@adm.ku.dk

VOXPOP:

Har du haft problemer med mobning?

Sussi Olsen, videnskabelig medarbejder Center for Sprogteknologi

Hvorfor deltager du på konferencen om mobning?
»Jeg er medlem af samarbejdsudvalget, og jeg deltager for at kunne formidle de indsigter om mobning, som kommer frem her på konferencen, tilbage på mit eget center.«
Har du oplevet problemer med mobning på arbejdspladsen?
»Vi har ikke store problemer med mobning hos os. I den nye arbejdspladsvurdering er der ingen hos os, som har angivet mobning som et problem. Men måske hvis man tænker bag ud, så kan der have været situationer, hvor vi kunne have håndteret dem bedre.«

Salma Ghani, medarbejder på TORS’ eksamenskontor

Hvorfor deltager du på konferencen om mobning?
»Det er et spændende emne – og jeg synes, det er en relevant diskussion for hele universitetet. På min arbejdsplads har vi snakket meget om, hvordan vi kan undgå en dårlig og rå tone i vores kommunikation.«
Har du oplevet problemer med mobning?
»Nej, ikke egentlig mobning. Men vi har haft en del konflikter mellem studerende og undervisere, fordi det er gået for stærkt. Så derfor har vi nu fokus på at tale ordentligt til hinanden.«

Mike Wenøe, karrierevejledningen på Det Humanistiske Fakultet

Hvorfor deltager du på konferencen?
»Jeg glæder mig til at høre Vincent Hendricks, der skal tale om mobningens logiske struktur. Jeg har tidligere læst filosofi på RUC og kender ham derfra.«
Har I problemer med mobning?
»Nej, det er overhovedet ikke et issue. Vi har det fandme godt – det må du meget gerne citere mig for. Men jeg vil meget gerne blive klogere på emnet.«

Seneste