Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Institut for Matematiske Fag er resultatet af en fusion af tre institutter

FUSIONSERFARINGER II - Matematik har været igennem en fusionsproces tidligere, påpeger direktionen på SCIENCE.

I slutningen af halvfemserne var matematikmiljøet ved Det Naturvidenskabelige Fakultet delt på tre mindre institutter efter områderne matematik, statistik og aktuar.

Daværende dekan Henrik Jeppesen fandt, at disse institutter var for små og gennemførte i 1997 en sammenlægning af matematik og statistik. Dette skete under store protester.

Senere kom aktuarerne frivilligt med ind under det nye institut. Fagligt og organisatorisk skete der ikke meget de følgende år, idet den på det tidspunkt valgte ledelse ikke i nævneværdig grad lykkedes med at skabe et fælles miljø og en fælles forståelse for de muligheder, der lå i et større institut.

Først med den nye universitetslov og indførelsen af ansatte ledere kom der skred i integrationen. Straks efter sin ansættelse gik institutleder Erik Kjær Pedersen i gang med at fjerne de unaturlige skel, som prægede det fusionerede institut. Det skete blandt andet ved at skabe ét fælles bibliotek og én administration, og som vi kan se i dag en fælles forståelse for instituttets værdigrundlag.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste