Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Institut for Plante- og Miljøvidenskab er et resultat af flere fusioner

FUSIONSERFARINGER IV - Det er endnu for tidligt at vurdere, om fusionen, der skabte Institut for Plante- og Miljøvidenskab, har været en succes, men målt på antallet af studerende, forskningsbevillinger, partnerskaber, forskningspublikationer og patenter er det kun gået opad, skriver institutleder Svend Christensen.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, PLEN, har været igennem to fusioner inden for de seneste seks år.

I 2008 fusionerede Institut for Jordbrugsvidenskab og Institut for Økologi, og i 2012 blev fusionen udvidet med Institut for Plantebiologi og Bioteknologi og cirka 1/3 af Institut for Grundvidenskab og Miljø.

Begge fusioner blev mødt med modstand fra institutternes ansatte, men senere i forløbet kom der stor opbakning blandt medarbejderne til fusionerne og ideen om at skabe et økonomisk og fagligt robust institut. Der var især stor opbakning til samarbejde om uddannelser og undervisning, hvor man allerede samarbejdede på kryds og tværs af de gamle institutter.

Dette samarbejde har helt sikkert medvirket til, at begge fusionerne er gået godt. Mange forskere kendte hinanden fra undervisningssamarbejder, og det var derfor naturligt at udvide dette samarbejde med fælles faglige visioner og mål for det nye institut.

Det er endnu for tidligt at vurdere, om fusionen har været en succes, men målt på antallet af studerende, forskningsbevillinger, partnerskaber, forskningspublikationer og patenter er det kun gået opad.

Der har naturligvis været en sund skepsis hos nogle medarbejdere til et kæmpestort institut med potentiel stor afstand mellem ledelse og medarbejdere.

Vi har derfor brugt meget tid og energi på at udvikle ledelse og kommunikation, som er nærværende for de godt 500 medarbejdere på instituttet. Sidst med ikke mindst bruger vi også mange kræfter på at udvikle en fælles identitet via en række sociale og faglige arrangementer både for medarbejdere og studerende.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste