Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Institutledere på FARMA: Laboranterne har en vigtig rolle

Svar — Fremtiden skal vi forme sammen, og vi er klar til at snakke om, hvordan vi sammen udvikler arbejdsopgaverne og FARMA, sådan at vi i fællesskab får mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, vi har.

Tak for jeres indlæg, Joan Lykkeaa og Dorte Brix.

LÆS OGSÅ: Laboranterne ligner en uddøende race på Københavns Universitet

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Som institutledere på FARMA synes vi som jer, at laboranterne spiller en vigtig rolle som en del af den holdindsats, der kendetegner vores forskning og uddannelse. Ikke mindst i forhold til at sikre kontinuitet og være ankerpersoner i sikkerhedsarbejde, kvalitetssikring og undervisning, samt at understøtte og fastholde professionel infrastruktur.

I rejser to problemstillinger: Det faldende antal laboranter på de to FARMA-institutter og laborantsituationen på hele KU.

Der findes ikke en KU-politik om at nedprioritere laborant-gruppen, og ej heller en politik hos de to FARMA-institutter. Vi deler derfor ikke opfattelsen af, at reduktionen på 11 laboranter over en 10-års periode på FARMA er et udtryk for, at der skulle være et FARMA- eller KU-ønske om at skære ned.

Vi søger netop så vidt muligt at genopslå ubesatte stillinger, når laboranter skal videre i deres karriere eller går på pension. Ligesom vi ser på løbende kompetenceudvikling, og vi tager et ansvar som praktiksted for laboranter under uddannelse.

Skal eksterne midler give flere laboranter?

I skriver, at faldet kan skyldes, at der er kommet flere penge til forskning via eksterne midler frem for finanslovsmidler.  Det kan der være noget om.

Når forskerne på vores institutter søger midler er det ikke altid, der bliver søgt midler til laborantunderstøttelse, da det vil betyde, at forskerne har færre penge til driftsmidler, postdocs og ph.d.’er.

Den diskussion hænger sammen med den igangværende diskussion om følgeomkostninger, og vi vil tage det med i vores videre dialog med forskerne og yderligere indskærpe behovet for full-cost budgetter.

Laboranter spiller en vigtig rolle på FARMA

Vi kan samlet og uden forbehold sige, at vi deler holdning om, at laboranterne er en virkelig værdifuld personalegruppe. I står for god og professionel laboratoriekultur og er helt centrale i vores uddannelser samt sikkerheds- og kvalitetssikringssystemer.

Vi er enige i, at der igennem en årrække har været en prioritering af opgaverne på baggrunden af de økonomiske realiteter, der møder os. Vi forsøger her selvfølgelig efter bedste evne at få mest kvalitet for de ressourcer, vi har.

Der er en rivende udvikling i gang inden for, hvilke laborantkompetencer der er brug for, og vi glæder os til at vende, hvordan vi sammen udvikler arbejdsopgaverne og FARMA.

Seneste