Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Institutledere svarer studerende: I er velkomne med alle spørgsmål til institut-sammenlægning

Institutfusion — Arbejdsgrupper sikrer, at alle parter kommer til orde forud for sammenlægningen af vores institutter, skriver institutledere i et svar til HUMrådet.

Kære HUMråd og kære alle studerende på INF og MEF

Mange tak for jeres input til fusionsprocessen. Senest med HUMrådets indlæg Ledelsen knægter studerendes demokratiske rettigheder i fusion på Humaniora.

Dekanen har bedt os om at forberede en indstilling til rektor om fusion af MEF og INF. Som institutledere ønsker vi at have en bred og meningsfuld inddragelse af studerende og medarbejdere i det fusionsforberedende arbejde. Derfor har vi nedsat arbejdsgrupper, der skal forberede forslag til alle dele af fusionsprocessens elementer, bl.a. studienævn og organiseringen af instituttets medarbejdere. Arbejdsgruppernes indstillinger er vejledende – ligesom vores indstilling videre til dekanen og hans til rektor også kun er forslag. I sidste ende er det rektor, der træffer den endelige afgørelse om fusionen under hensyn til KU’s vedtægter og andre regler.

På nuværende tidspunkt er fire arbejdsgrupper påbegyndt deres arbejde, og vi har netop annonceret yderligere tre arbejdsgrupper (se studiebesked her, der vil påbegynde deres arbejde i løbet af april. Vi vil senere nedsætte arbejdsgrupper for Lokaler og indretning, Bibliotek og studiepladser, samt Organisation af administrationen.

Alle, både medarbejdere og studerende, kan finde en oversigt over arbejdsgrupperne og anden relevant information om fusionen og fusionsprocessen på Fusionsportalen på KUnet for MEF og INF. Vi har valgt at lade al information om fusionen være tilgængelig for alle medarbejdere og studerende via dette fælles Fusionssite på KUnet.  Vi opfordrer alle interesserede til at følge dette site, da det løbende vil blive opdateret med information om og fra arbejdsgrupperne.

Studerende er repræsenteret i alle arbejdsgrupper

Vi har prioriteret at involvere studerende i alle de arbejdsgrupper, som behandler emner, der vil have en direkte indflydelse på studerendes hverdag og studier.  I andre grupper, hvor fokus er på medarbejdernes organisering og personalemæssige anliggender, er der kun medarbejdere som medlemmer.

I en enkelt gruppe, arbejdsgruppen for uddannelses- og forskningsorganisering, er studerende repræsenteret ved observatører. Formålet med gruppen er at nå frem til en anbefaling til, hvordan de nuværende institutters akademiske medarbejdere, dvs. forskere og undervisere, skal organiseres på det nye institut. Eksempler på spørgsmål, der diskuteres i denne gruppe, er:

  • Hvordan skal forskningsgrupper sammensættes?
  • Skal de ansatte inddeles i afdelinger eller sektioner?
  • Hvor mange ledelsesniveauer ønsker vi?

Gruppens foreløbige resultater kan i øvrigt følges via Fusionsportalen, hvor alle referater og forslag lægges op så de er tilgængelige for studerende og medarbejdere på institutterne.

Alle kan komme til orde

Vi har med glæde noteret en tydelig opbakning fra studerende på INF og MEF, som har meldt sig til arbejdsgrupperne, og som bidrager aktivt til udformningen af det nye fusionerede institut.  Vi har valgt en åben og dialogisk proces, hvor alle studerende kan bidrage til arbejdet, uanset om de tidligere har været involveret i råd og udvalg på universitetet.  Det er fx klart, at nuværende medlemmer af studienævnene på de to institutter bibringer væsentlig erfaring og viden til arbejdet med anbefalinger til sammensætningen af studienævnet på det nye fusionerede institut, ligesom studerende, der ikke er medlemmer af studienævnet, også kan have en interesse i, hvorledes studienævnet sammensættes.

Vi har valgt denne proces, da vi mener, alle skal have lov til at komme til orde og give deres bidrag til fusionen. Vi tror på, at vi kan lave den bedste og mest inkluderende indstilling til dekanen, når vi er sikre på, at vi har hørt så mange som muligt i dette arbejde.

I er altid velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til fusionsprocessen.

Seneste