Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

IT på skemaet

KU's ledelse vil oprette flere tværfaglige it-uddannelser. Derfor åbnede Center for IT Innovation den 11. juni i år med professor Finn Kensing i spidsen. Centret skal støtte fakulteterne i at skabe forskningsbaserede uddannelser som integrerer it i de øvrige fag

Hvad er formålet med Center for IT Innovation?
»I samarbejde med fakulteterne er vi i gang med at udvikle bachelor- og kandidatuddannelser hvor de studerende kan kombinere it med deres kernefag. Det handler om at udvikle nye uddannelser som tænker it ind i kernefag på både HUM, NAT, SUND, FARMA, LIFE og SAMF. De studerende skal lære at analysere og skabe forbindelser mellem teknologi og de aktiviteter teknologien skal understøtte. Derfor vil uddannelserne fokusere på såvel software og hardware som på hvad det er man forsøger at opnå ved hjælp af teknologien, og hvordan det kan føres ud i livet.«

»Center for IT Innovation er ikke et forsknings- og uddannelsescenter i traditionel forstand. Centret er et middel i realiseringen af KU’s strategi om på tværs af fakulteterne at initiere og støtte tværfaglig it-forskning og -uddannelse.«

Hvilke nye uddannelser kommer der?
»Til sommer starter der en ny bacheloruddannelse i it og sundhed, og der arbejdes nu på ansøgninger om bacheloruddannelser i it og kommunikation samt i naturvidenskab og it. Bacheloruddannelserne er brede grunduddannelser hvor fokus i højere grad er på information og brugen heraf i forskellige sammenhænge end på selve computeren og dens funktionsmåde.«

»Der er oprettet fire kandidatuddannelser: IT & Kognition, eScience, IT & Logistik, og IT & Sundhed. De studerende der læser it i kombination med en anden faglighed hvad enten det er historie, engelsk eller biologi, opnår naturligvis ikke de samme kompetencer som en medstuderende der læser disse fag. De uddanner sig i stedet til at blive eksperter i udvikling og ibrugtagning af næste generation af it-løsninger i relation til deres kernefag.«

Hvilke job kan man få med en it-kombinationsuddannelse?
»Kandidaterne vil komme til at arbejde i en virksomhed hvor de fungerer som brobyggere mellem deres fag og it. Hvis man har studeret kombinationen IT & Sundhed, så kommer man ikke til at arbejde som læge. Men man ved nok til at man kan være med til at udvikle og sørge for ibrugtagning af næste generation af it-værktøjer til læger, sygeplejersker og sundhedsadministratorer. For eksempel forsker jeg selv i udvikling af it til støtte for kommunikation og samarbejde mellem patienter der lever med en pacemaker, og det netværk af sundhedsprofessionelle som tilsammen har til opgave at sørge for sikkerhed og tryghed omkring patienterne. Allerede i dag kan pacemakeren aflæses hjemmefra via telefonen hvor patienterne før gik til kontrol på hospitalet. Vi arbejder på at undersøge om it kan støtte patienterne i at tage bedre vare på egen situation og på at forbedre de sundhedsprofessionelles muligheder i behandlingen.«

»Et andet eksempel er uddannelsen i IT & Kognition der blandt andet trækker på den forskning der er udviklet ved Center for Sprogteknologi på HUM. Man beskæftiger sig for eksempel med metoder til behandling af sproglige data og kombinerer lingvistik med hvad man kan få en datamaskine til. På den måde kan man fx lave automatiske oversættelsesprogrammer og automatisere klassifikation og lagring af dokumenter.«

Hvad er forskellen på de nye it-uddannelser og datalogistudiet?
»På de nye tværfaglige it-uddannelser lærer de studerende at integrere it med et andet fag. Udgangspunktet tages i spændingsfeltet mellem it og det pågældende fag. På den nye humanistiske bacheloruddannelse er kommunikation bindeleddet mellem it og humaniora. På datalogi beskæftiger man sig primært med computeren, og hvordan man kan udvikle den og dens interaktion med omgivelserne.«

Hvorfor er Center for IT Innovation vigtigt?
»Regeringen har henstillet til at universiteterne opgraderer it-uddannelserne for at Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence. Derfor har KU som programerklæring at man vil have mere it i uddannelserne og mere it-relateret forskning. Center for IT Innovation kan være med til at initiere og støtte at det sker. Hvis de studerende er interesserede i at tage en uddannelse i it i relation til deres grundfag, så skal de henvende sig på deres fakultet og høre om mulighederne. De tværfaglige it-uddannelser skal ansøges via de enkelte fakulteter, så jo flere studerende som viser interesse, jo flere spændende muligheder bliver der for en it-relateret uddannelse på KU.«

Seneste