Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ja til frihed

SVAR TIL POLITIKERNE - Novo Nordisk Fonden vil ikke standse sin bevilling til Københavns Universitet med den begrundelse, at forskningen på KU ikke stemmer overens med Novos interesser.

Hanne Agersnap (SF), Marianne Jelved, (R) og Johanne Smidt-Nielsen (EL) skriver 14. maj, at »Et samarbejde med privat erhvervsliv forudsætter ubetinget respekt for de deltagende universitetsforskeres forskningsfrihed, herunder fri og åben publicering af resultaterne af arbejdet, også når det gælder kritiske resultater ifht. samarbejdsparterne«. Det er rigtige ord.

LÆS: Forskningsordførernes synspunkt her

LÆS også rektor Ralf Hemmingsen: KU har fuld frihed
(svar til forskningsordførerne)

Men hvad der ikke er rigtigt er, at Novo Nordisk Fonden (NNF) kan eller vil standse sin bevilling til Københavns Universitet (KU) med den begrundelse, at forskningen på KU ikke stemmer overens med Novos interesser.

Dette er en misforståelse og i øvrigt i modstrid med NNF’s målsætning. Vi har ingen anden interesse end at støtte en fri og uafhængig grundforskning.

Misforståelsen er opstået i forbindelse med Novo Nordisk Fondens støtte til et forskningscenter på KU. Lad mig derfor forklare under hvilke præmisser, vores støtte er givet.

Novo Nordisk Fonden har bevilget KU 885 mio. kr. til at etablere et Metabolismecenter, hvor forskerne i et langsigtet perspektiv på 10 år kan udføre fri og uafhængig grundforskning og placere København på verdenskortet som førende.

KU vil eje alle rettigheder til forskningen ved det ny center, og det er centerets forskere og ledelse, der alene bestemmer, hvad de vil forske i.

Novo Nordisk Fonden kommer heller ikke til at have nogen indflydelse på, hvilke forskningsprioriteter og projekter centeret vælger at forfølge, og fonden indgår heller ikke i centerets ledelse. Men vi har betinget os, at der skal forskes i metabolisme, og vi vil selvfølgelig følge med i, om centeret fastholder sit fokus på dette. Længere går vores indblanding ikke.

Jeg forstår godt, at de ovenstående politikere og andre ville finde det kritisabelt, hvis det virkelig forholdt sig således, at en privat fond eller virksomhed kunne tænde og slukke for sin støtte ud fra egne interesser. Vi deler denne opfattelse. Det kræver respekt for forskningens natur at etablere et tillidsfuldt samarbejde, som vi har gjort det med KU.

Dette debatindlæg har også været bragt i Information

Seneste