Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Jens må bruge sin ferie på at forsvare Danmark – KU vil ikke give ham fri

Reservist — KU har underskrevet et støtteerklæring, der giver ansatte mulighed for 14 dages militær træning om året, men alligevel kan Jens Graff, laborant på Institut for Farmaci, ikke få fri. KU henholder sig til, at støtteerklæringen ikke er juridisk bindende.

Jens Graff, laborant på Institut for Farmaci på Københavns Universitet (KU), vil gerne tjene sit land som en del af forsvarets reserve på cirka 4.000 soldater.

Reserven løser en række opgaver i fredstid og er klar til at deltage i forsvaret af Danmark, hvis der skulle blive krig.

Graff valgte netop at søge job på universitetet, fordi KU er en af cirka 2.000 virksomheder, som har underskrevet en såkaldt InterForce-støtteerklæring med militæret.

Med den anerkender og støtter KU blandt andet medarbejdernes mulighed for 14 dages militær efteruddannelse og træning om året, mulighed for deltagelse i internationale missioner og indsættelse ved nationale katastrofer, fremgår det af InterForces hjemmeside.

Stort sort hul på KU

Alligevel må Jens Graff, der har været værnepligtig i Den Kongelige Livgarde og udsendt på fredsbevarende missioner, bruge to uger af sin optjente ferie, når han bliver indkommanderet i forbindelse med øvelser og efteruddannelse i 4. Nationale Støttebataljon.

Det er et stort sort hul på KU. Ingen ved, hvad Interforce og en reservist er.

Jens Graff, laborant og reservist

»Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal bruge min ferie på min militære træning, da det har en stor samfundsmæssig værdi. Jeg er en del af reserven for at Danmark fremstår som et stærkt selvstændigt land, som kan forsvare sig selv. Jeg er ikke gammel nok til at huske den kolde krig, så det nuværende sikkerhedspolitiske trusselsbillede er det værste i min levetid,« siger han.

På InterForces hjemmeside står, at en underskrift ikke er juridisk bindende for virksomhederne, men Jens Graff mener alligevel ikke, at KU lever op til ånden i støtteerklæringen.

Han fortæller, at han både har kontaktet rektor og HR-afdelingen, men at svaret var »mangelfuldt.«

»Det er et stort sort hul på KU. Ingen ved, hvad Interforce og en reservist er,« siger han.

Set fra min stol som chef i forsvaret er reserven helt uundværlig.
Oberst Lennie Fredskov Hansen

Ifølge oberst Lennie Fredskov Hansen, militær koordinator for InterForce i Region Hovedstaden, har reserven en kæmpe militær betydning både i freds- og krigstid, da den supplerer og forstærker den faste stab.

»Set fra min stol som chef i forsvaret er reserven helt uundværlig. Jeg vil gå så langt som til at sige, at forsvaret ikke kan fungere uden en reserve, og at forsvaret af Danmark afhænger af den. Jeg har kort og godt ingen organisation, hvis reservisterne og de frivillige ikke kan få fri fra deres arbejde,« siger han.

Obersten har derfor henvendt sig til Rektorsekretariatet på KU med henblik på at orientere om Interforce og arbejdet med at forbedre forholdene for medarbejdere med en fod i både den civile og militære verden.

»Selv om støtteerklæringen ikke er juridisk bindende, opfordrer vi virksomhederne til at være åbne for dialog og til at tage et samfundsansvar. Som et af verdens rigeste, sikreste og lykkeligste lande har vi alle et ansvar for at bidrage til fred og sikkerhed. Det sker tit, at en virksomhed underskriver støtteerklæringen, og så bliver det glemt, indtil en medarbejder holder ledelsen op på det,« tilføjer Lennie Fredskov Hansen.

En fordel for KU

Jens Graff forstår ikke, at KU ikke kan se en interesse i at støtte hans engagement i forvaret, da han får gratis uddannelse, som han kan bruge i forbindelse med sit arbejde på universitetet.

Han har blandt andet taget kurser i ledelse og pædagogik, og de redskaber han her har fået, gør han flittigt brug af i sit arbejde som ansvarlig for to forskningsgrupper, og når han underviser de studerende i laboratorieteknikker.

»Når vi laver et projekt, hvor det skal gå stærkt, kan jeg se, at jeg i forsvaret har lært at planlægge, organisere og arbejde fokuseret. For eksempel har vi lige været igennem en stor organisationsændring på instituttet, hvor sektionerne er blevet splittet op, men alligevel har jeg kunnet holde fokus og få udført mine opgaver,« siger Jens Graff.

Reservister er attraktive medarbejdere

Ifølge Lennie Fredskov Hansen er der virksomheder, der har skrevet ind i deres personalepolitik, at deres ansatte må bruge et vist antal dage årligt på deres militære efteruddannelse.

Det har de, siger obersten, for at tiltrække medarbejdere, der for eksempel har været på reserveofficersskole eller har en anden militær uddannelse.

Nogle af dem vælger nemlig arbejdsplads efter, om de kan fortsætte deres engagement i forsvaret.

»Medarbejderne er attraktive på grund af deres militære træning, så virksomhederne ser en egeninteresse i at tiltrække og fastholde dem,« siger Lennie Fredskov Hansen.

Vicedirektør: KU lever op til støtteerklæring

Lisbeth Møller, vicedirektør for Fælles HR, skriver i et svar per e-mail, at det fremgår at støtte til Interforce ikke pålægger arbejdsgiver større juridiske eller økonomiske forpligtelser, end hvad der allerede følger af lovgivning mv.

»Det er min vurdering, at en situation hvor KU som arbejdsgiver udviser fleksibilitet i forhold til placering af ferie, så medarbejderen har mulighed for at vælge at bruge en del af sin ferie til at deltage i en øvelse, er fint i tråd med støtteerklæringen, som netop ikke pålægger arbejdergiver yderligere juridiske eller økonomiske forpligtelser,« skriver hun.

Lisbeth Møller nævner som en anden mulighed, at lederen efter en konkret vurdering i særlige tilfælde kan give tjenestefrihed uden løn, når dette ikke strider mod KU’s interesser.

Annonce

Seneste