Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Jura: Det roder ikke

DEBATINDLÆG - Beskrivelserne af Det Juridiske Fakultet i Uniavisens artikel 'Thi kendes for ret: Jura skyldig i studierod' er fjernt fra virkelighedens verden, skriver professor Peter Blume.

I Universitetsavisen har man på det seneste kunne læse beskrivelser af Det Juridiske Fakultet, der er fjernt fra virkelighedens verden. Der skulle være rod, men det er der ikke.

       

Jeg har i over 40 år været ansat på Jura, der nu er et fakultet, hvilket er naturligt på et universitet, hvor man må håbe, at den næste rektor ikke får mærkelige ideer. Jeg har prøvet de fleste styrende organer, været institutleder i en årrække og er nu endt som formand for bachelorstudienævnet. På intet tidspunkt har rod været en blot tilnærmelsesvist dækkende betegnelse.

Tiderne har skiftet fra engang, hvor de enkelte fagområder inden for et rimeligt overskueligt retsgrundlag i vidt omfang kunne tilrettelægge sine rutiner i overensstemmelse med fagets behov, til i dag, hvor en uendelig mængde regler og ordninger konstant skal søges indarbejdet på korrekt måde. De kommer fra det ministerielle niveau og undertiden også fra det rektorale, hvor man tilsyneladende har den opfattelse, at selv på et mega – for stort – universitet, skal der gælde det samme overalt; one size fits all. Som andre dele af universitetet udsættes vi for den på mange måder bureaukratiske akkrediteringsproces, der bevæger sig med en hastighed betydeligt under skildpaddens.

»Jeg har prøvet de fleste styrende organer, været institutleder i en årrække og er nu endt som formand for bachelorstudienævnet. På intet tidspunkt har rod været en blot tilnærmelsesvist dækkende betegnelse«

Alt dette og mere til stiller store krav til et fakultet med over 4000 studerende og et fakultet, der nok kan brokke sig over reglerne, men som et juridisk fakultet måske mere end andre er indstillet på at overholde reglerne og også gør det. Det er altså en stor maskine, der driftes, og i store maskiner kan der af og til ske fejl. Naturligvis beklageligt, men de sker yderst sjældent. Det er en velfungerende maskine, og det er ikke rimeligt og misvisende at tale om rod.

         

Selvfølgelig er det ikke alt, fakultetets ledelse foretager sig, som alle er enige i. Der kan være uenighed om studiets tilrettelæggelse, om forskningen søges styret for hårdt, om det er de rette stillinger, der slås op, og om den snarlige deportering til Amager er en velsignelse eller katastrofe. Naturligvis er der uenighed, for ellers ville fakultet være en død og trist ørken fremfor et akademisk miljø. Men uenighed er ikke ensbetydende med, at fakultet ikke er ledet ordentligt, eller at det roder.

»De enkeltstående sager, der er nævnt, er naturligvis spændende eller bemærkelsesværdige, ikke mindst lærer fører sag imod student, men de er enkeltstående, og de tegner på ingen måde et retvisende billede af Det Juridiske Fakultet anno 2016 «

Dette er der i realiteten ikke noget belæg for allerede fordi der ikke er et sådant belæg. De enkeltstående sager, der er nævnt, er naturligvis spændende eller bemærkelsesværdige, ikke mindst lærer fører sag imod student, men de er enkeltstående, og de tegner på ingen måde et retvisende billede af Det Juridiske Fakultet anno 2016. Her er der orden, og der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke også vil være tilfældet fremover.

uni-avis@adm.ku.dk

Redaktionen har 20. oktober slettet en kommentar til denne artikel, der viste sig ikke at være forfattet af Peter Blume, som den ellers gav sig ud for at være.

Seneste