Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Jura vil bremse karakterræset

PRIVATUNDERVISNING - Mange jurastuderende køber private kurser og håber på en bedre karakter til eksamen. Studielederen håber, at den nyligt gennemførte studiereform kan reducere karakterræset.

»Gode karakterer betyder alt på Jura,« fastslår Marie hurtigt og bestemt, inden jeg når at færdiggøre mit spørgsmål.

»Hvis ikke du har gode karakterer, har du ingen chance for de gode job. Jura er et meget konkurrencepræget miljø, og når alle køber ekstra kurser, bliver du nødt til at gøre det selv,« forklarer Marie, der er kandidatstuderende på Jura og optræder med falsk navn her, fordi hun ønsker at være anonym.

43 procent af landets jurastuderende har ifølge DJØF gjort brug af privatundervisning i løbet af deres studium. Hovedårsagen er ifølge undersøgelsen, at det er vigtigt for de studerende at få en god karakter, hvilket bekræftes af studielederen, Kristian Feldthusen.

»Både de studerende og aftagerne er utrolig optaget af karaktergennemsnittet på eksamensbeviset. Men det er ikke noget, som vi på fakultetet er begejstrede over,« understreger han.

Umuligt at få 12 uden manuduktion

Det er dog ikke kun kulturen på Jura, der er skyld i, at mange studerende tyer til manuduktionskurser i deres eksamensforberedelse, mener Maj Signe Mønsted, formand for Forenede Jurister,

»Også underviserne fokuserer enormt meget på eksamen. Samtidig vil mange jurastuderende gerne have topkarakterer, og her er spørgsmålet, om man faktisk kan få 12 ved at være aktiv og læse pensum. For mange har det været en umulighed, og derfor køber de manuduktionskurserne,« siger Maj Signe Mønsted.

Studiereform et tegn på bedre tider

Men der kan være nye tider på vej. Jurastudiet er blevet ændret markant med den studiereform, som trådte i kraft i september 2011. En stor del af reformen handler om indretningen af undervisningen, og det er en ambition, at studiekulturen bliver ændret.

»Vi gør det obligatorisk at arbejde i grupper, skærer holdstørrelsen ned og afholder færre forelæsninger. Det er store ændringer, hvor de studerende skal have flere seminartimer med tæt kontakt til underviseren. Den tid, der bliver frigivet i kalenderen, skal de studerende bruge i deres grupper,« fortæller Rasmus Kristian Feldthusen entusiastisk.

Den nye struktur giver mere plads til dialog, hvilket ifølge studielederen er en afgørende forudsætning for, at de studerende kan score de gode karakterer.

Studerende er begejstrede

De studerende har også svært ved at skjule deres begejstring over indholdet i studiereformen, som de har udarbejdet i et ’tæt og godt samarbejde’ med studieledelsen.

»Der er nogle super tiltag, som vil give færre, men bedre timer. Vi får mere øvelses- og case-baseret undervisning, og der bliver også bedre sammenhæng med eksaminerne og det fremtidige arbejdsliv,« siger Maj Signe Mønsted, der tror på, at behovet for at købe ekstra undervisning vil blive mindre efter studiereformen.

Karakterer er ikke alt

Det kræver dog mere end en studiereform, hvis man skal bringe forbruget af ekstraundervisning ned. Underviserne skal overbevises om, at de nye tiltag er en god ide og ændre deres undervisning efter det. Og så kræver det også, at aftagerne fokuserer mindre på karakterer.

»Vi må gå i dialog med vores aftagere og sikre, at de ved, at når der kommer ansøgere fra Jura på KU, så har de flere kompetencer end deres karakterer,« siger Rasmus Kristian Feldthusen.

»Derudover skal vi blive bedre til at tale om, at karaktererne måske ikke er så vigtige, som mange studerende føler, de er. Det er også godt for deres fremtidige karrierer, hvis de har engageret sig i studenterorganisationerne, været på udlandsophold, haft frivilligt arbejde eller studiejob. Karakterer er langt fra det eneste, der afgør juristernes fremtid.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste